Press "Enter" to skip to content

Osakeyhtiö päätösvalta

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Hallituksen tehtävistä
Osakeyhtiöllä saattaa olla myös toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee. Ellei toimitusjohtajaa ole, vastaa hallitus myös toimitusjohtajan tehtävistä. Jos toimitusjohtaja on valittu, kuuluu hänelle yleensä niin sanottujen juoksevien asioiden hoito, jotka yhtiökohtaisesti määräytyvät toimialan sekä hallituksen ja toimitusjohtajan keskinäisen työnjakosopimuksen mukaan.

6) oikeushenkilö, jossa 1 kohdassa tarkoitetulla emoyhteisöllä tai muulla yhtiössä määräysvaltaa käyttävällä henkilöllä on 20–50 prosenttia oikeushenkilön kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamista äänistä tai emoyhteisö tai muu yhtiössä määräysvaltaa käyttävä henkilö voi muuten käyttää huomattavaa vaikutusvaltaa oikeushenkilön taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa.

Kevytyrittäjyys on selkeästi kevyin tapa toimia yrittäjänä. Vaivattomuus perustuu siihen, että kevytyrittäjyys ei ole yritysmuoto, vaan tapa yksityishenkilölle toimia yrittäjämäisesti, ulkoistaen yrityksen byrokratian laskutuspalveluyritykselle. Näin yrittäjä voi keskittyä liiketoimintaansa ja kirjanpito, veroilmoitukset sekä muu hallinnollinen byrokratia, joka oman yrityksen kanssa väistämättä tulee vastaan, hoituu laskutuspalvelun kautta.

Yritysmuodot ja yhtiömuodot

Toisaalta, vaikka hallitus tai yhtiökokous myöntäisikin hallituksen jäsenelle vastuuvapauden, voi vahingonkorvausvastuu tulla vielä kyseeseen, mikäli joku osakeyhtiön osakkeenomistajista nostaa hallituksen jäsentä vastaan vahingonkorvauskanteen. Joskus yhtiöjärjestyksessä on voitu rajoittaa hallituksen jäsenten vastuuta heidän toiminnallaan yhtiölle aiheuttamistaan vahingoista. Tällainen määräys voidaan yhtiöjärjestykseen ottaa vain, mikäli kaikki osakkeenomistajat siihen suostuvat.

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiöllä on oltava hallitus. Hallitus huolehtii mm. yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiöllä voi lain mukaan olla myös isännöitsijä, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään tai yhtiökokous niin päättää. Yhtiön johdosta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä juuri hallitusta ja isännöitsijää. Miten asunto-osakeyhtiötä sitten johdetaan? Miten hallitus toimii ja tekee päätöksiä?

Käyttötilanteita

Koska osakkeiden erilajisuudesta määrätään yhtiöjärjestyksessä, edellyttää osakkeiden muuntaminen erilajisiksi yhtiöjärjestyksen muuttamista ja siis yhtiökokouksen päätöstä. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen tulee tehdä määräenemmistöpäätöksellä, eli vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttää pääsääntöisesti niiden osakkeenomistajien suostumusta, joiden osakkeita muutos koskee.

Osakeyhtiön perustaminen

Osakeyhtiö on sopiva yhtiömuoto moneen eri tarkoitukseen. Se on suositeltava esimerkiksi yrityksille, jotka haluavat kehittyä ja laajentua tulevaisuudessa. Myös pörssiin listautuminen onnistuu vain osakeyhtiöiltä. Jos yrityksen toimintaan tarvitaan suuria hankintoja, on osakeyhtiö paras vaihtoehto, koska tällöin yrittäjät eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa mahdollisista lainoista. Toisaalta osakeyhtiötä voi suositella myös sellaisille yrittäjille, joiden liikevaihto on toiminimiyritykselle verotuksen kannalta liian suurta.

Osakeyhtiön perustaminen

Osakeyhtiön asioista päättävät osakkeenomistajat. Henkilö, jolla on enemmän osakkeita, nauttii myös enemmän päätösvaltaa (ja äänivaltaa). Osakeyhtiöllä on oltava hallitus, jonka osakkeenomistajat valitsevat. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja edustaa yhtiötä. Hallitus voi valita yhtiölle toimitusjohtajan, joka hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtajan valinta on kuitenkin vapaaehtoista. Toimitusjohtaja voidaan valita jo osakeyhtiön perustamisvaiheessa perustamissopimuksessa tai myöhemmin pidettävässä hallituksen kokouksessa.

Paljonko osakeyhtiön perustaminen maksaa?

Tämä on tietenkin täysin kärjistetty väite, sillä menestyviä yrityksiä löytyy aivan jokaisen yritysmuodon joukosta. Totuus on silti se, että mikäli haluat leikkiä isojen tyttöjen ja poikien hiekkalaatikoilla – eli kasvattaa yrityksesi isoksi – on osakeyhtiö sinulle oikea vaihtoehto muistakin kuin imagosyistä. Esimerkiksi start up -henkisten yritysten on melko turha edes miettiä muita yhtiömuotoja, koska osakeyhtiö mahdollistaa sijoittajien mukaan tulemisen paljon helpommin kuin muut yritysmuodot.

Mikä vaikuttaa yritysmuodon valintaan?

Oranssi Asunnoilla on tällä hetkellä yhteensä 63 vuokra-asuntoa. Asunnot sijaitsevat yhdessätoista eri talossa, joista Oranssi Asuntojen omistuksessa on yhdeksän ja kaksi on vuokralla Helsingin kaupungilta. Oranssin talot sijaitsevat Kumpulassa, Tapanilassa, Vanhassakaupungissa, Herttoniemessä, Länsi-Pasilassa ja Itä-Pakilassa. Kaikki talot ovat vanhoja suojeltuja puutaloja. Asunnoista suurin osa on pieniä kaksioita, mutta lisäksi on myös yksiöitä ja muutama kolmio.