Press "Enter" to skip to content

Oman osuuden myynti asunnosta

Talon osuuden myyminen vaimolle

Usein tulee esiin tilanne, jossa toinen aviopuoliso myy toiselle aviopuolisolle puolet kiinteistöstä. Tämä tehdään usein siitä syystä, että kiinteistö olisi kummankin omistuksessa yhtä suurin osin. Kiinteistön puolikkaan myynnistä toiselle aviopuolisolle tulee huomioida verotukselliset asiat ennen kiinteistön myyntiä. Tämä on hyvin tärkeää, ettei satu minkäänlaisia ikäviä yllätyksiä kiinteistön luovutuksen jälkeen.

Lisää tai muokkaa linkkiä

Ellei kukaan kanssaomistajista halua tai kykene eroon haluavan osuutta ostamaan, muuttuu asia monimutkaisemmaksi. Osuutensa voi periaatteessa myydä kenelle tahansa. Harvemmin kukaan tosin haluaa ostaa osuutta sellaiseen omaisuuteen, jossa muut omistajat ovat ventovieraita. Ongelmana saattaa olla myös se, että osakekirja on saatettu pantata yhteisomistajien velkojen vakuudeksi.

Kun asuntoa lähdetään erotilanteessa myymään, yleisimpiä vaihtoehtoja on kaksi: joko toinen osapuoli lunastaa asunnon itselleen tai asunto myydään yhteisellä päätöksellä ulkopuoliselle. Kiinteistönvälittäjä arvioi kohteen myyntihinnan, jonka mukaan toinen osapuoli lunastaa osuuden itselleen. Jos asunto myydään ulkopuoliselle, kaupasta saadut rahat jaetaan osapuolille siinä suhteessa kuin avioliittolaki määrää.

Asunnon myynti — muut sivut

Kaksinkertainen verotus voidaan poistaa joko hyvitys- tai vapautusmenetelmällä. Menetelmän ratkaisee se, mitä kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta on sovittu asunnon sijaintivaltion ja Suomen välisessä verosopimuksessa. Jos asunto on esimerkiksi toisessa Pohjoismaassa, käytetään hyvitysmenetelmää. Suomessa Verohallinto määrää myyntivoitosta pääomatulojen veroprosentin mukaisen 30 %:n veron alle 30 000 euron pääomatuloista. Yli 30 000 euron myyntivoitosta veroprosentti on 34 %.  Ulkomailla maksettu vero hyvitetään Suomen myyntivoittoverosta.

Perityn asunnon myynti voi olla verovapaa, koska perintöverotuksessa käytetty asunnon verotusarvo rinnastetaan todelliseen hankintamenoon. Tällöin luovutushinnasta voidaan vähentää asunnon perintöverotuksen verotusarvo ja voiton hankkimiseen liittyvien menojen yhteismäärä eikä voittoa ehkä jää näiden erien vähentämisen jälkeen. Hankintamenoon voidaan lukea myös verotuksessa poistamatta oleva osa verovelvollisen maksamista perityn omaisuuden kuten asunnon perusparannusmenoista.

Edunvalvoja voidaan nimetä henkilölle, joka ei itse kykene hoitamaan omia taloudellisia asioitaan. Tämä voi johtua alaikäisyydestä tai vakavasta sairaudesta, taikka henkisen toiminnan häiriintymisestä. Edunvalvojaa haetaan maistraatista, ja edunvalvojan määrää tapauksesta riippuen joko maistraatti tai käräjäoikeus. Edunvalvojaa voi hakea myös käräjäoikeudelta suoraan.

Viva on nopea!

Kutsu meidät kartoittamaan tilanteesi hyvissä ajoin, kun suunnittelet asunnon vaihtoa. On parempi, että olemme tutustuneet asuntoosi ennen kuin olet päättänyt muuttaa tai vasta uuden ostettuasi. Kun asunnonvaihto tehdään hallitusti voi uusi asuntosi vapautua ennen omaasi, jolloin voit tehdä suunnittelemasi remontin ja muuttaa remontoituun asuntoon sen sijaan, että muuttaisit remontin keskelle. Eikä välissä tarvitse muuttaa vuokralle.

Elleivät osakkaat etene sovinnossa, kuolinpesään on haettava pesänselvittäjä. Pesänselvittäjä on määrättävä yhdenkin osakkaan hakemuksesta. Pesänselvittäjällä on oikeus huolehtia kuolinpesää koskevista toimista itsenäisesti lain sallimissa rajoissa. Pesänselvittäjän määräämisen jälkeen kuolinpesän osakkailla ei ole oikeutta määrätä kuolinpesän omaisuudesta. Jos osakkaat ovat jostain asiasta samaa mieltä, pesänselvittäjä luonnollisesti huomioi tämän.

Osakehuoneistoa ostaessasi et oikeastaan osta itse asuntoa, vaan vain sen hallintaan oikeuttavia osakkeita. Asunto-osakeyhtiö eli taloyhtiö omistaa rakennuksen asuntoineen ja osakkaat puolestaan yhdessä asunto-osakeyhtiön. Taloyhtiön tiedot kannattaa selvittää tarkoin ennen kaupantekoa. Silloin esimerkiksi lähitulevaisuuden kalliit remontit eivät tule yllätyksenä. Tutki ainakin

Nordean asuntolainan lainakatto

Asuntokauppojen hoitaminen on iso asia, joten sinun kannattaa ottaa siihen ammattilainen kumppaniksesi. Kiinteistönvälittäjä on hyvä kutsua käymään heti, kun alat suunnitella asunnon vaihtoa. Pitkä kokemus, vankka ammattitaito ja paikallisten asuntomarkkinoiden laaja tuntemus antavat hyvän asiantuntemuksen asunnon hinnan luotettavaan arvioimiseen. Kun hinta-arvio tehdään oikein, suunnitelmat uuden kodin rahoittamisesta onnistuvat ja aikataulu pitää.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Savon Sanomien uutiskirje

Jokaisella Espanjassa asunnon omistavalla henkilöllä on oltava verotustunnus (Número de Identificación Fiscal), jota käytetään vuosittaisissa veroilmoituksissa ja aina muutenkin Espanjan veroviranomaisten kanssa asioitaessa. Espanjan kansalaisten osalta tämä tunnus on sama kuin heidän henkilökorttinsa (Documento Nacional de Identidad, lyhennetään DNI) numero. Ulkomaalaisilla tätä vastaa Ulkomaalaisten tunnistusnumero (Número de Identificación de Extranjeros, lyhennetään NIE), jonka myöntää Espanjan kansallisen poliisin päädirektoraatti.

Asuntosijoittaminen yrityksen kautta – Yrityksen rahoittaminen

Pankit laskevat yrityksen tilinpäätöstietojen pohjalta yritykselle ratingin, joka vaikuttaa suoraan lainan marginaaliin. Juuri toimintansa aloittaneet yritykset eivät saa hyviä arvosanoja, joten etenkin alkumetreillä laina voi olla merkittävästi kalliimpaa kuin yksityishenkilöllä. Rating tietysti paranee sitä mukaa, kun yrityksen toiminta kasvaa ja pankille on antaa näyttöä, että toiminta on kannattavaa.

Mitä jäljempänä tässä luvussa säädetään osakeyhtiöstä ja asunto-osakkeesta, koskee soveltuvin osin myös muuta asuntoyhteisöä ja asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavaa yhteisöosuutta. Mitä säädetään osakekirjasta, koskee soveltuvin osin myös muuta asunnon hallinta- tai omistusoikeutta osoittavaa asiakirjaa.

Opetuksen tueksi

Pääomatulosta maksetaan veroa valtiolle. Pääomatulojen veroprosentti on 30 000 euroon asti 30 %. Jos pääomatulojen määrä ylittää 30 000 euroa, ylimenevästä osuudesta maksetaan veroa 34 %. Verotettava pääomatulo määräytyy bruttotulon ja siitä tehtävien vähennysten perusteella. Pääomatulosta voidaan verotuksessa vähentää muun muassa tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet kulut.

Vetovoimasta lääke hoitajapulaan – tällä hetkellä Ruotsi ja Norja houkuttavat suomalaisia, etenkin kaksikielisiä hoitajia

On varsin tavallista, että puolisoiden yhteinen koti ajan kuluessa osoittautuu leskelle liian suureksi ja hän haluaa vaihtaa asunnon pienempään tai muuttaa kokonaan toiselle paikkakunnalle asumaan. Tällaisessa tilanteessa saattaa syntyä yllättäviä veroseuraamuksia, ellei niihin ole varautunut ennakolta. Etukäteissuunnittelu ja asiantuntijan puoleen kääntyminen kannattaa. Epäselvässä tilanteessa on järkevää hakea verottajalta etukäteen ennakkoratkaisua aiotun hankkeen aiheuttamista veroseuraamuksista. Ennakkoratkaisun hakemisesta aiheutuu kustannuksia n. 220 €.

Suunnittelemme koteja, joissa ihmiset haluavat asua. Otimme ensimmäisenä askeleen asukaskeskeisemmän rakentamisen suuntaan osallistamalla tavallisia ihmisiä asumisen suunnitteluun. Asukaskeskeisyys tuo uusia näkökulmia myös asuntomyyntiin, potentiaalisten asiakkaiden tavoittamiseen ja sitouttamiseen nykyistä aikaisemmassa vaiheessa.