Press "Enter" to skip to content

Oman käytön alv rakentamisessa

Lähiopetus

Perustajaurakoinnissa rakennusliike perustaa asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön merkiten kaikki sen osakkeet. Rakennusliike hankkii maapohjan yhtiölle ja myy yhtiölle rakennuksen suunnittelun ja rakentamisurakat. Osakkuusasemansa vuoksi rakennusliikkeellä on suhteellisen paljon liikkumavaraa urakkahinnan määrittelyssä. Rakentamisurakasta saadun tulon lisäksi perustajaurakoitsija saa tuloja myydessään perustamansa yhtiön osakkeita ulkopuolisille, yleensä rakennuksen tuleville asukkaille tai kiinteistösijoittajille.

Miksi rakennusalan kirjanpito on niin poikkeavaa?

Tyypillisesti tämä tarkoittaa, että kuun vaihteessa kirjanpitäjällä on melkoinen työmaa käydä läpi erilaiset hankkeelle kohdistuneet välittömät (palkkakustannukset, suorat materiaalihankinnat ja alihankinnat) ja välilliset kulut, koostaa raportit kaikista hankkeen kuluista, pyöritellä laskelmia Excelissä ja eritellä oman käytön veron piiriin kuuluvat kustannukset, jotka kirjataan muistiotositteella tilitettäväksi verottajalle. Paljon siis tehdään käsipelillä ja virheen mahdollisuus on suuri.

3 Perustajaurakointi verotuksessa

17.1.2006 annetun KILA:n yleisohjeen kirjauskäytännön mukaan perustajaurakoitsija ja perustettu asunto- tai keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö muodostavat yhden taloudellisen kokonaisuuden rakennusaikana. Näin ollen keskinäiset tapahtumat käsitellään taseessa ja eliminoidaan tilinpäätöksessä. Tilinpäätökseen vaikuttavat sekä tulosvaikutteisesti että taloudellisen kokonaisuuden kannalta vain ne toimenpiteet, jotka tapahtuvat ulkopuolisten tahojen kanssa.

Kiinteistöhallintapalvelun käsite

Kiinteistöhallintapalveluja eivät ole kiinteistössä harjoitettuun toimintaan kohdistuvat tehtävät kuten asuntojen vuokraaminen ja myynti. Arvonlisäverollista toimintaa on tavaroiden ja palveluiden myynnin lisäksi liiketoiminnan yhteydessä tapahtuva omaan käyttöön otto. Kiinteistöhallintapalvelujen arvonlisäverotus poikkeaa arvonlisäverotuksen yleisistä periaatteista siten, että niiden tuottamisesta suoritetaan arvonlisäveroa, vaikka se ei tapahdu liiketoiminnan muodossa ja yhteydessä.

KHO antoi 4.9.2017 kaksi vuosikirjapäätöstä perustajaurakoinnin (`gryndaamisen´) arvonlisäveron laskemisesta. Päätösten jälkeen on kyseenalaista, voidaanko itse omistetulle yhtiölle myytyihin rakentamispalveluihin eli gryndaukseen ylipäätään soveltaa omaan lukuun rakentamisen säännöksiä. Tai toisin päin asteltuna, voivatko rakennusyhtiö ja rakennuttaja valita soveltavatko ne urakkaan avointa veroa vai omien kulujen perusteella laskettua oman käytön veroa.

Omalle tontille rakennettavista kiinteistöistä sekä perustajaurakointikohteissa, joissa rakennusyhtiö rakentaa kohteen sopimuksentekohetkellä omistamalleen kiinteistöyhtiölle, maksetaan arvonlisävero omaan lukuun rakentamista koskevien säännösten perusteella kohteen välittömien ja välillisten rakennuskustannusten perusteella. Voitollisissa kohteissa menettely tarkoittaa sitä, että voiton osuudesta ei makseta arvonlisäveroa. Tappiollisissa kohteissa arvonlisäveroa taas on jouduttu maksamaan enemmän kuin myyntihinnan perusteella kertyisi maksettavaa arvonlisäveroa.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Miksi juuri minä valitsisin eduStreamin?

Yksi tällainen kipupiste liittyy yrityksen omistuksessa oleviin autoihin ja ylipäänsä tilanteisiin, joissa yrityksen hankkimiin tavaroihin tai palveluihin liittyy sekä yksityis- että yrityskäyttöä. On esimerkiksi hankittu pakettiauto, jonka hankinnasta tehdään arvonlisäverotuksessa täysimääräinen vähennys. Myöhemmin kuitenkin ilmenee, että autoa on käytetty myös yksityisajoihin. Tällöin sadan prosentin vähennystä pitää oikaista jälkikäteen.

Perustajarakennuttamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa asunto- tai keskinäisen kiinteistöyhtiön (myöhemmin kohdeyhtiö) urakoitsijana toimii eri taho kuin yhtiön osakkeiden myyjänä rakennusaikana. Perustajarakennuttaminen on siis eräänlainen perustajaurakoinnin erikoismuoto. Perustajaurakoinnissahan osakkeiden myyjä ja urakoitsija ovat lähtökohtaisesti sama taho.

Liikevaihtoon luetaan urakkamyynti kohdeyhtiölle ja osakkeiden myynti (ilman velkaosuutta). Ostoihin taas luetaan rakennuskustannukset sekä osakepääoman maksu ja rakennusrahasto sijoitus kohdeyhtiöön. Vaihto-omaisuuteen luetaan tilinpäätöshetkellä keskeneräisen urakan rakennuskustannukset sekä myymättömien osakkeiden osuus lasketaan osakepääoman ja rakennusrahastosuoritusten yhteismäärästä.

Metsätaloudenharjoittajien ei enää tarvitse antaa arvonlisäveroilmoitusta, jos toimintaa verokauden aikana ei ole ollut. Tämä muutos koskee jo verokautta 2016. Tämä koskee siis metsätaloutta harjoittavaa luonnollista henkilöä, kuolinpesää ja verotusyhtymää, jotka ovat vuosi-ilmoittajia. Ilmoitus on kuitenkin annettava, jos metsätalouden lisäksi harjoitetaan muuta arvonlisäverollista toimintaa tai jos Verohallinto erikseen pyytää arvonlisäveroilmoitusta.

Koulutuksen aikataulu

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi arvonlisäverolaki. Samalla kumottaisiin tällä hetkellä voimassa oleva liikevaihtoverolaki. Arvonlisäverotukseen siirtyminen merkitsisi yleisen kulutusverotuksen laajentamista kattamaan periaatteessa kaiken tavaroiden ja palvelujen kulutuksen. Esityksen mukaan verollisuudesta tehtäisiin vain yksittäisiä poikkeuksia. Verotuksen ulkopuolelle ehdotetaan säädettäväksi muun muassa terveyden- ja sairaanhoito-, sosiaalihuolto-, koulutus- sekä pankki- ja vakuutuspalvelut.

Lisää tekstiä

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Blogit

Kiinteänä omaisuutena pidetään jatkossa sellaisia koneita ja laitteita, jotka on asennettu pysyvästi rakennukseen tai rakennelmaan ja joita ei voi siirtää tuhoamatta tai muuttamatta merkittävällä tavalla rakennusta tai rakennelmaa. Nykytilanteesta poiketen esimerkiksi kiinteistöllä harjoitettavaa liiketoimintaa palvelevia teollisuuslaitteita ja prosessisäiliöitä pidettäisiin arvonlisäverotuksessa kiinteänä omaisuutena eli osana kiinteistöä, jos niitä ei voitaisi siirtää rakennelmaa tai rakennusta tuhoamatta tai merkittävästi muuttamatta.

Osion käytetyimmät sivut

Nokian kaupunki torjuu haitallisia vieraslajeja omistamillaan mailla kesän aikana. Heinäkuun alkupuolella kaupungin työryhmä jatkaa Haaviston alueella jättipalsamin torjuntatöitä, jotta se ei leviäisi Haaviston luonnonsuojelualueelle. Kaupunki tarvitsee edelleen talkooapua kaupunkilaisilta, jotta vieraslajien leviäminen saataisiin pysäytettyä. Kaupunkilaiset voivat osallistua kitkemiseen talkootyöllä tai ilmoittaa omista vieraslajihavainnoistaan uuden verkkopohjaisen karttapalvelun avulla.

Viidennen sukupolven verkon avulla esimerkiksi itsestään ohjautuvat autot eivät ole utopiaa, joka puolestaan mahdollistaa sen, ettei Heinola-Lahti välillä tarvitse juhannuksena Helsinkiin palatessa ajella useita kilometrejä 5km/h nopeudella, koska jotkut ovat päättäneet lähteä ohituskaistalle ja saattaa koko liikenteen sekaisin, kun ohituskaista yllättäen loppuu, ja kuski joutuu änkäämään takaisin liikenteen sekaan, aiheuttaen äkkijarrutuksia ja liikenteen hidastumisen.

Psyykenlääkkeet saavat mielipidesivuilla kyytiä – Näin THL:n ylilääkäri vastaa mielenterveyshoidosta esitettyihin rajuihin väitteisiin

Hyvinkään kaupunki toteutti touko-kesäkuussa markkinointikampanjan yhdessä kahden sosiaalisen median vaikuttajan Natalia Salmelan ja Esko Kyrön kanssa. Salmela ja Kyrö asuivat kuukauden Hyvinkäällä ja raportoivat kokemuksiaan kaupungista omissa kanavissaan. Ajatuksena oli näyttää Hyvinkäätä uusin silmin ja vaihtoehtona potentiaalisille uusille 25-40-vuotiaille asukkaille.