Press "Enter" to skip to content

Nurmijärvi yleiskaavoitus

Laita Duunivahti töihin

Kaavaehdotuksessa on päädytty erikoiseen ratkaisuun, jossa useita neliökilometrejä kaava-alueesta on osoitettu isoilla A1-, A2- ja A3-varauksilla, joissa alueet on ohjattu hyvin yksioikoisen kaavamääräyksen alle (”Alueet varataan asuinrakentamiseen”). Toki osalla alueista on merkittävä joukko sl- ja luo-ominaispiirremerkintöjä, mutta niidenkin osalta varsinainen aluevaraus on A.

Nurmijärven kunta sosiaalisessa mediassa

Nurmijärven kunnanvaltuuston listalla 29.8.2018 oli poikkeuksellisesti vain yksi asiakohta ja sekin oli tarkennus aiemmin tehtyyn päätökseen 65 vuotta täyttäneiden senioriuintikortista ja siihen liittyvästä HyväOlo-seniorikortista. Lisäksi valtuusto hyväksyi Kalle Mustosen ponsiesityksen, että valtuustoaloite edun laajentamisesta koskemaan kaikkia eläkeläisiä käsitellään pikaisesti, jotta päätös voidaan tehdä vuoden lopun budjettivaltuustossa.

Klaukkala kasvamassa pikkukaupunkimaiseksi – "luontoarvot ei vaarassa"

18 Muunnettu pinta-ala emätilan muunnettu pinta-ala I 1,8 x vyöhykkeellä oleva p-a II 0,7 x vyöhykkeellä oleva p-a III 0,5 x vyöhykkeellä oleva p-a IV 0,2 x vyöhykkeellä oleva p-a V 0,0 x vyöhykkeellä oleva p-a – yli 0,5 ha suot, tulva-alueet pois pinta-alasta (vyöhyke V) 18 Pihala Anita

Kaavoitus

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua ja rakentamisen ohjausta. Sen tavoitteena on hyvän ja toimivan elinympäristön edellytysten aikaansaaminen. Kaavoitus perustuu kaavan kannalta oleellisten yhdyskuntataloudellisten, sosiaalisten, kulttuuristen sekä luontoon, ympäristöön ja maisemaan kohdistuvien vaikutusten arviointiin. Kaavoitus on vuorovaikutteista suunnittelutyötä, jossa osallisilla, kuten kuntalaisilla ja maanomistajilla on tasavertaiset mahdollisuudet osallistua asioiden valmisteluun.

Navigaatiovalikko

Nurmijärvi ja Järvenpää ovat profiililtansa erilaisia. Ainoa ero ei ole ratayhteys, jota Nurmijärvellekin on toisinaan kaavailtu mutta joka vaikuttaa epärealistiselta. Nurmijärveltä löytää eräällä tavalla puhdasta maaseutumaisuutta. Järvenpää on joko urbaania tehokkaasti rakennettua kaupunkia tai sitten Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa. Myös ihmisten asumistoiveet ovat erilaisia. On vain eduksi, että pääkaupunkiseudun kupeesta löytyy erilaisia asumisympäristöjä. Viime kädessä ihmiset etsivät mieliympäristönsä niissä rajoissa, jotka itsekullekin eri elämäntilanteet mahdollistavat.

För att kunna använda Suomi.fi-nättjänsten krävs att man godkänner Javascript i webbläsaren.

Östersundomin kuntien yhteinen yleiskaavaehdotus oli nähtävillä keväällä 2015. Kaavan jatkon kannalta merkittävimmäksi asiaksi nousi kysymys Natura-alueen suojelusta. Kaavaehdotuksen Natura-arvioinnin ja Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon mukaan yleiskaavalla on luonnonsuojelulaissa tarkoitettuja merkittävästi heikentäviä vaikutuksia tiettyihin Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet Natura 2000 -alueen luontoarvoihin.

Aiheesta muualla

Sittemmin silloisen kunnanjohtajan ja nuorisopäällikön lausumia on jaettu ja siteerattu  alkuperäisestä yhteydestä irrotettuna. Helsingin Sanomat väitti jopa pääkirjoitussivullaan vuonna 2015 järjettömästi – yhteen irralliseen lauseeseen viitaten, että Nurmijärvi ei olisi kiinnostunut ratayhteydestä Klaukkalaan. Jokainen hiukankin asiaan perehtynyt tietää, että ratayhteys on ollut vuosikymmenet kunnan intresseissä ja varautuminen siihen on ohjannut merkittävästi eteläisen Nurmijärven kaavoitusta.

Jouko Lehtonen johtaa kunnan ympäristötoimialaa eli kaikkea maankäytöstä ja yleiskaavoituksesta katujen ja toimitilojen kunnossapitoon ja rakennusvalvontaan. Kokemusta Lehtoselle on kertynyt niin Helsingin kaupungilta kuin Vietnamista ja Ugandastakin. Viimeiset 10 vuotta Lehtonen työskenteli Riihimäen kaupungin teknisenä johtajana.

Nyt on aika pohtia sitä, minkälaisia voisivat olla tulevaisuuden kaupunkibulevardit. Tavoitteena on luoda eläviä, viihtyisiä, tiiviisti rakennettuja katuja ja uusia kaupunginosia niiden varsille. Kaupunkibulevardien varrelle tulisi asumista, runsaasti toimitilaa, kauppoja, ravintoloita, kahviloita, pieniä ja vähän isompiakin yrityksiä. Liikkuminen olisi sujuvaa etenkin kävellen, pyörällä ja raitiovaunuilla. Onko tämä realistinen tavoite?

Asukkaat vastustavat kiihkeästi louhoshankkeita Uudellamaalla, jossa rakennetaan kiivaaseen tahtiin. Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan louhokset pitäisi merkitä yleiskaavaan, jotta asukkaiden, rakennusyhtiöiden ja luontoarvojen välisiltä ristiriidoilta vältyttäisiin. Nykytilanteessa asunnon ostaja voi kokea ikävän yllätyksen, kun naapuritontille perustetaan louhos.

Suositut kortit

Hankkeessa ovat mukana Hanko, Raasepori, Lohja, Siuntio, Inkoo, Kirkkonummi, Karkkila, Vihti, Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Pornainen, Hyvinkää, Sipoo, Kerava ja Tuusula. Alueella on yhteensä 265 koulua, n. 53 000 oppilasta ja n. 4 900 opettajaa. Hanketta hallinnoi Tuusula ja se päättyy toukokuussa 2020. Opetushallitus on myöntänyt hankkeelle 950 000 euroa. Opetushallitus rahoittaa #Paraskoulu -hankkeessa yhteensä yhtätoista hanketta, joista Länsi- ja Keski-Uudenmaan #Uuttakoulua-hanke on suurin.

Vihreä valtuustoryhmä valitsi minut jäseneksi kaupunkiympäristölautakuntaan, jolle keskitetään viiden näkyisen lautakunnan tehtävät eli kaupunkisuunnittelu, kiinteistö, rakennus, yleiset työt ja ympäriastö. Varajäsenenäni jatkaa Mikko Särelä. Sääli, etteivät äänestäjät ymmärtäneet valita Mikkoa valtuuston varsinaiseksi jäseneksi. Meitä vihreitä tulee olemaan kaupunkiympäriastölautakunnassa neljä. Lautakuntaa johtaa apulaispormestari Sinnemäki, ja kaksi muuita jäsentä lisäkseni ovat Kaisa Hernbeg ja Tuomas Rantanen. Minut valittiin myös jatkamaan Helen Oy:n…

Laskutustiedot

– Bulevardisoinnin liikenteellisiä ja yhdyskuntataloudellisia vaikutuksia ei ole Helsingin yleiskaavan yhteydessä selvitetty riittävästi koko seudun kannalta. Bulevardisointi ruuhkauttaisi liikennettä merkittävästi Hämeenlinnanväylällä Kehä I:n ja Kehä III:n välillä sekä poikittaisyhteyksillä. Seudun työmatkaliikenteen sujuvuus ja busseihin perustuva joukkoliikenne kärsisivät, kunnanhallituksen puheenjohtaja Outi Mäkelä (kok.) kritisoi.