Press "Enter" to skip to content

Nøytral synsvinkel

Hvem har tatt bildet? Når var det publisert?

Hvem har tatt bildet? Når var det publisert?

Byrået utviklet etter hvert stor kompetanse innen nyhetsformidling, samtidig som finansnyhetene ble stadig viktigere. I dag abonnerer nesten alle nyhetsorganisasjoner på tjenester fra Reuters. Byrået er etablert i 200 byer og 94 land, og formidler nyhetsstoff på 19 språk.

Enkle triks som forbedrer redigeringsmiljøet ditt

Enkle triks som forbedrer redigeringsmiljøet ditt

Geir-Ove Hagen i Showlink stiller i dette innlegget spørsmålstegn ved at personer som er tilknyttet bookingbransjen sitter som ledere og er styremedlemmer i forskjellige interesseorganisasjoner. Er dette bra for artister og band? spør han i dette debattinnleggget.

JavaScript må være aktivert for å få tilgang til denne siden.

JavaScript må være aktivert for å få tilgang til denne siden.

Det finnes både gode og dårlige sider ved crowdsourcing av kunnskap, og debatten har rast omkring hvorvidt det er de få (spesialister, akademikere) eller de mange (folk flest) som skal forfatte leksika. Siden 2006 har andelen «elitebrukere» gått ned, mens stadig flere nybegynnere og folk fra «massene» redigerer og skriver på artikler. Hvorvidt muligheten for å være anonym er en god ting, drøftes også. Det som likevel kanskje drøftes aller mest iherdig, er kvaliteten og nøyaktigheten til Wikipedia.

Avtale mellom Amedia og Nasjonalbiblioteket gir åpen tilgang til 500.000 aviser på nett

Avtale mellom Amedia og Nasjonalbiblioteket gir åpen tilgang til 500.000 aviser på nett

– I stede for debatt, hvor poenget er å komme seirende ut av den, fokuserer vi på dialog.  Målet med samlingen er å skape en trygg plass der folk kan være åpne og ærlige, sier leder for dialoggruppene under Isfit, Synne Eilertsen.

Den objektive moralen - ikke et forsvar men en synsvinkel

Den objektive moralen – ikke et forsvar men en synsvinkel

Objektiv moral betyr at den er en virkelighet vi ikke kan legge til eller trekke fra, i de kriterier den gir. Den har samme funksjon for mennesket som øvrige lover som griper inn i menneskets eksistens.

Norsk-Engelsk oversettelse av synsvinkel

Norsk-Engelsk oversettelse av synsvinkel

Med Mørenett som kjøpar vert det regionale kraftnettet i fylket forvalta som eit samanhengande regionalt distribusjonsnett frå fylkesgrensa i sør til fylkesgrensa i nord. Dette sikrar eit godt og solid fundament for løfteevne til å ta tunge naudsynte investeringar utan for store kostnadskonsekvensar for enkeltkundar. Vidare sikrar dette likehandsaming av alle kundane i fylket som er under dette nettet, anten du bur sør eller nord i fylket.

Tilbakemelding på elevtekst (novelleanalyse) – Grytten

Tilbakemelding på elevtekst (novelleanalyse) – Grytten

Ribo, ser du ikke at nær nøytral teori toner kraftig ned naturlig seleksjon? Som Myers påpeker er det mange som sperrer øynene opp over dette. Altså er det ikke tilpasning til nye omgivelser som dominerer evolusjonen, men genomets jevne drift, altså den genetiske klokke. Men hvis genomet til en populasjon endrer seg med en klokkes regelmessighet, så er det merkelig med levende fossiler som faktisk ikke endrer seg.

E 39: Tre biler har kollidert ved Auglend 

E 39: Tre biler har kollidert ved Auglend 

I august i år la tilsynet fram en 16 sider lang rapport om virkninger av merverdiavgiftsreformen. Alternativ behandling blir ikke kommentert spesielt, men Englund er kritisk. Ulik behandling fører til konkurransevridninger. Prisene mellom tilbyderne endres.