Press "Enter" to skip to content

Norske jobber i tyskland

Norsk ErgoterapeutforbundNy

Tror ikke det er særlig lett å finne jobb i Tyskland uten utdanning og uten å kunne tysk. Det er mangel på arbeidsplasser der nå, og kamp om jobbene. Dermed vil folk med utdanning og de som faktisk behersker språket komme lenger frem i køen enn deg. Men selvsagt, det skader aldri å prøve og det kan godt hende du med litt flaks og god innsats finner noe

:)

Familie

Når du arbeider eller er selvstendig næringsdrivende i et annet EØS-land, har du rett til å bo der. Skal du være i landet i mer enn tre måneder, får du oppholdstillatelse etter å ha sendt inn søknad til landets myndigheter. Du kan arbeide i et annet nordisk land uten arbeids- og oppholdstillatelse.

Stavanger Aftenblad

Dersom oppholdet skulle vare over 12 måneder, men under 5 år, fins det en bestemmelse i EØS-avtalens trygdedel som gjør det mulig for trygdemyndighetene å avtale unntak fra reglene om medlemskap i arbeidslandet. Nav Internasjonalt skal i slike saker søke arbeidslandets trygdemyndigheter om unntak fra medlemskap i arbeidslandets trygdesystem og fortsatt medlemskap i folketrygden. Det kan ta tid å avklare slike saker. Derfor er det viktig å sende søknad til Nav Internasjonalt i god tid før utreise.

Utenlandske selskaper i kø for å ansette norske ingeniører

– Det er høy arbeidsledighet i Europa, men samtidig er det mange stillinger som står ledige. I Tyskland og Danmark er det stor etterspørsel etter ingeniører, og siden vi har den utviklingen vi har, med høy ledighet innen ingeniørfag og IKT, er det naturlig med samarbeid, sier Eures-rådgiver Inger Dyrnes til Teknisk Ukeblad.

– Ifølge undersøkelsen vår rommer Europa de beste destinasjonene for vellykkede karrierer for utlendinger. Seks europeiske land er blant topp ti, og er kjent for gode arbeidsmiljøer, god balanse mellom jobb og fritid og relativt god trygghet i jobben, sier Dean Blackburn i HSBC.

Bo utenlands

Som du allerede har skjønt i det forrige avsnittet er det musestille på et tysk kontor. Det regnes som uhøflig å distrahere andre fra deres oppgaver, og hele atmosfæren på kontoret skriker «Ordnung muss sein». Alt er lagt opp til at arbeidsoppgavene skal utføres raskt og effektivt. Jobb er et sted man jobber, ikke koser seg. Å lese nettaviser med kaffe slik man gjør på mange arbeidssteder i Norge eller skravle med kollegaene når det ikke er kunder tilstede er altså ganske uvanlig.

Tips Adresseavisen

Vi mener at dette problemet må ses i sammenheng med den dramatiske nedgangen tyskfaget har hatt i ungdomsskolen og i videregående skole de siste tiårene. Det er store regionale forskjeller mellom Østlandet og Midt-Norge, og dekan ved HF-fakultetet ved NTNU, Anne Kristine Børresen, er bekymret for den store nedgangen i antallet elever som velger fremmedspråk som programfag i videregående skole i Midt-Norge (Universitetsavisa, nov. 2016). Likeså viser undersøkelsen til Lødøen at språkkompetanse knapt etterspørres i bedriftene.

Artikkeltags

Bilindustrien i Europa sliter med lønnsomheten og har de siste årene trimmet organisasjonene kraftig. Flere steder har masseoppsigelser funnet sted. Ved andre fabrikker har truslene om nedbemanning ført til at ledelsen har fått gjennomslag for beinharde krav om lønnsreduksjon og økt arbeidstid.