Press "Enter" to skip to content

Nettbasert bachelor

Mer om nettstudier – Ditt virtuelle klasserom

Nettstudiene har ulike læreplattformer, der hvert kurs har sin egen hjemmeside. På disse hjemmesidene kan du skrive og kommentere medstudenters innlegg, føre diskusjoner og stille spørsmål til læreren. Du kan også føre diskusjoner og følge med på seminarer gjennom webkamera.

Datateknikk, ingeniør – bachelor (nettbasert)

Datateknikk er en 3-årig ingeniørutdanning som tilbys både i Narvik, Alta2 og Bodø3. Ferdige kandidater vil bli tildelt graden bachelor i ingeniørfag – datateknikk. Studiet har som hensikt å gi en bred utdanning innen datateknologi med mulighet for å velge faglige profiler innen:

Med en bachelor i Informasjonsbehandling blir du spesialist på å tilrettelegge informasjonen i en virksomhet. Du lærer å programmere og utvikle tidsriktige webløsninger. Du får også kunnskap om datasikkerhet, og en grunnleggende forståelse for hvordan bedrifter i dag bruker informasjonsteknologi som en sentral del av sin forretningsutvikling.

Finn din nettbaserte bachelorgrad

Tar en Bachelor of Arts nettet gir studentene mulighet til å tjene en grad fra nesten alle universitet i verden, uten å måtte flytte. Online BA programmene gir også mulighet til å studere fra mens du fortsetter å arbeide eller ta vare på familien. Tilbyr de samme kursene som on-campus Bachelor of Arts programmer, online BAs gjøre bruk av cutting-edge e-læring teknologi for å bringe klasserommet til deg.

USN tilbyr et bredt spekter av nettbaserte studier. Her kan du studere fagfelt som natur og miljø, IT, språk, historie, design samt lærer og barnehagelærer. Som nettstudent tilegner du deg kunnskap ved hjelp av ulike nettbaserte undervisningsformer. Gode web-løsninger sørger for nærhet mellom deg som student og dine lærere.

Nettstudier gjør det mulig for deg som ikke kan møte på campus å studere på BI, enten du er på reise, bor langt unna campus eller bare vil studere på egenhånd. Du kan velge mellom årsenheter, hele studier eller frittstående kurs som inngår i studiene.

Studiestart 2019

Gjennom den fleksible økonomiutdanningen ved HiG tilbyr vi deg som student/arbeidstager muligheten å kombinere utdannelse med jobb, bosted eller andre forhold som gjør at fulltidsstudiet er utelukket. Studiet går over 4 år, og vil i stor grad være nettbasert. Man trenger med andre ord ikke oppholde seg på campus, og man har stor fleksibilitet angående studiesituasjonen.

Dataingeniørene skal på en effektiv måte kunne løse datafaglige oppgaver i bedrifter, næringsliv og i det offentlige ved hjelp av moderne datateknologi. De skal kunne utvikle og integrere datatekniske systemer og programmer for ulike behov, administrere datanettverk og andre datatekniske installasjoner og drive brukerstøtte og opplæring. De skal også ha den nødvendige teoretiske basis for raskt å kunne tilegne seg ny kunnskap, nye metoder og ny datateknologi.

Aktuelt

IT er blitt en del av alt som omgir oss både i arbeids- og privatlivet. Det å ha forståelse for og kunnskap om å lage gode IT-systemer er en av forutsetningene for å lykkes i det nye jobbmarkedet. Som informatikkstudent vil du kunne være med å lage gode IT-systemer og vite hvordan bedrifter og privatpersoner skal få brukt dem på en best mulig måte.