Press "Enter" to skip to content

Nabovarsel klage utsikt

Utsikt: Verdi som kan gå tapt

Vidar Gullhav ler hjertelig. Men han er i grunnen ikke så fornøyd som det gode humøret skulle tilsi. Der han før hadde sjøutsikt fra verandaen, stirrer han nå inn i et 27 meter høyt nytt skolebygg, hvorav øverste etasje foreløpig er en kloss som skal inneholde tekniske rom.

Hva skjer om jeg ikke godtar nabovarsel?

Etter forarbeidene vil dette være der tiltaket ikke er synlig for naboen, tiltaket ikke kan sjenere naboen eller det ikke er sannsynlig at det er noen saklig grunn til at naboen skulle komme med merknader. Tiltakshaver må derfor selv vurdere om nabovarsel skal sendes. Kommunen kan likevel kreve at tiltaket nabovarsles. Dette vil føre til at byggesaken forsinkes. Du bør derfor være rimelig sikker før du unnlater varsling.

De kjøpte drømmehuset med perfekt utsikt. – Nå gjør det vondt å komme hjem

– De har bygd foran hele huset vårt. Uansett hvilket rom vi er i, så har vi denne veggen foran oss. Dette handler ikke bare om utsikten, men om at det også er veldig massivt, høyt og stort. Du får det rett i fleisen, sier Tombre.

Plan- og bygningsloven
Reglene om saksbehandling ved byggeprosjekter er gitt i plan- og bygningsloven ( pbl.) kap XVI. Både avslag og innvilgelse av byggetillatelse er å anse som enkeltvedtak slik at også reglene i forvaltningsloven (fvl.) kommer til anvendelse, jfr pbl. § 15.

Tvist vedrørende utbygging på naboens eiendom er ikke uvanlig. Mange opplever for eksempel at naboen planlegger ny garasje eller veranda, og frykter at tiltaket vil medføre ulemper som økt innsyn eller redusert utsikt og solforhold. Før slike tiltak iverksettes, skal det som regel sendes ut nabovarsel til naboer, gjenboere og andre som blir berørt av byggeplanene. Men hva gjør du når du har mottatt nabovarselet? Hvilke muligheter har du dersom du mistenker at tiltaket vil være til ulempe for deg som nabo, og kanskje reduserer verdien av din egen eiendom?

Nabovarsel ved tinglysning av tomt

Jeg bor i en en bolig og hagen min er i grense med borettslag og de vil bygge nye parkeringsplasser. Da kommer de veldig nær til min stue og barnerom. Vi bli plager av bilyd og bil lys. Hvor stor avstand må de ha til min bolig? Er det lov å komme så tett til tomtgrensen min?

Du er her:

Det kreves ikke nabovarsel når tiltaket er i samsvar med reguleringsplan som er så detaljert at naboer og gjenboere kunne vurdere konsekvensene av tiltaket opp mot sine interesser ved planbehandlingen. Er det mer enn 5 år siden naboer og gjenboere fikk slikt varsel, gjelder ikke unntaket fra nabovarsling.

«En utrolig interessant sak, fastslo Høyre-topp Roald Gundersen da kommuneplanutvalget i Arendal debatterte den spesielle klagesaken på rådhuset etter gjennomført befaring på Tybakken på Tromøy – rett vest for de nye blokkene på Broneset. Han minnet om at flertallet i bystyret i fjor bestemte at politikerne fortsatt skal behandle klager i byggesaker – og ikke bare sende dem rett til Fylkesmannen for avgjørelse: