Press "Enter" to skip to content

Myyntivoittovero kesämökki

Myyntivoiton laskeminen

Hankintameno-olettama voidaan vähentää hankintamenon sijaan, jos se tuottaa edullisemman lopputuloksen verovelvolliselle. Hankintameno-olettama on 20 % myyntihinnasta, kun omaisuus on omistettu alle 10 vuotta. Olettama on 40 % myyntihinnasta, kun omaisuus on omistettu vähintään 10 vuotta. Hankintameno-olettamaa käytettäessä syntyy aina luovutusvoittoa. Olettamaa käytettäessä ei saa vähentää muita kuluja. Jos lahjaksi saatu omaisuus myydään ennen kuin on kulunut vuosi lahjoituksesta, hankintamenona pidetään joko lahjan antajan hankintamenoa tai 20 prosentin hankintameno-olettamaa.

Uhanalainen meritaimen pyydettiin lohena – saaliskuva oli hetken näytillä sosiaalisessa mediassa: «Järkyttävä erehdys»

Perusparannuksesta koituneet kustannukset vähennetään myyntihinnasta. Samoin laajennusosasta tulleet kustannukset, joissa näyttää olevan myös perusparannus kustannuksia. Eli ihan kaikki kelpaa mitä olette satsanneet mökkiin. Kuluista kaikki kuitit pitää olla näytettäväksi tarvittaessa. Kannattaa katsella kokoon kaikki pienetkin naulapussin ostot. Mökin ostohintakin vähennetään myyntihinnasta, josta tositteeksi kauppakirja, kaikkien ostamisesta koituneiden kulujen kanssa. Kuten lainhuuto, kaupanvahvistus, mahdolliset välityspalkkiot, tontin lohkomisesta aiheutuneet kulut yms. 

Miten siirtää kesämökki viisaasti seuraavalle sukupolvelle?

Mökin myynti alkaa asiantuntevan kiinteistönvälittäjän etsimisellä. Käyttämällä välittäjää varmistat kohteen oikean hinnoittelun ja tehokkaan markkinoinnin. Välittäjällä on myös ostajaverkosto valmiina ja tarvittavat kontaktit ja työkalut myynnin aloittamiseksi. Paikallisen välittäjän käyttö on hyödyllistä myös silloin, jos mökki sijaitsee kaukana myyjän asuinpaikasta; näin vältät turhat ajomatkat esittelyiden ja muiden myyntiin liittyvien velvollisuuksien takia.

Miten luovutusvoiton ja luovutustappion määrä lasketaan?

Näin lasket luovutusvoiton tai -tappion määrän: Vähennä myyntihinnasta ostohinta sekä kulut, jotka ovat aiheutuneet ostosta ja myynnistä. Ostohintaa saattavat alentaa vähennykset, jotka olet tehnyt ostohinnasta aiemmin verotuksessa. Jos olet saanut omaisuuden perintönä tai lahjana, hankintahinta on sama kuin verotusarvo, jota on käytetty perintö- ja lahjaverotuksessa.

Luovutusvoitosta maksetaan veroa pääomatulojen veroprosentin mukaan

Ensimmäisessä vaihtoehdossa luovutushinnasta vähennetään hankintameno sekä voiton hankkimisesta aiheutuneet menot. Hankintameno voi olla esim. ostohinta, perintö,- tai lahjaveropäätöksessä oleva arvo. Voiton hankkimisesta aiheutuneita kuluja on mm. välittäjälle maksettu myyntipalkkio. Lisäksi voi vähentää maksetun varainsiirtoveron, maanmittauslaitokselle maksetut kulut sekä perusparannusmenot.

Näin lasketaan luovutusvoitto

Myyntihinta-lahjaverotusarvo= luovutusvoitto. Luovutusvoiton määrä lasketaan vähentämällä omaisuuden myyntihinnasta sen hankintahinta. Lahjaksi saadun ja sen jälkeen vähintään vuoden ajan omistetun omaisuuden hankintahinnaksi katsotaan sen lahjaverotuksessa käytetty lahjaverotusarvo. Lisäksi myyntihinnasta saadaan vähentää voiton hankkimiskulut, esimerkiksi myyntikulut. Näin lasketaan todellinen luovutusvoitto. 

Blogeissa

Perityn asunnon myynti voi olla verovapaa, koska perintöverotuksessa käytetty asunnon verotusarvo rinnastetaan todelliseen hankintamenoon. Tällöin luovutushinnasta voidaan vähentää asunnon perintöverotuksen verotusarvo ja voiton hankkimiseen liittyvien menojen yhteismäärä eikä voittoa ehkä jää näiden erien vähentämisen jälkeen. Hankintamenoon voidaan lukea myös verotuksessa poistamatta oleva osa verovelvollisen maksamista perityn omaisuuden kuten asunnon perusparannusmenoista.

Asunnon myyntivoittovero ja ”kahden vuoden sääntö”

Yksinkertaisena esimerkkinä voidaan käyttää tilannetta, jossa asunto on ostettu vaikkapa vuonna 2012, jolloin sen ostohinta on ollut 170 000 euroa. Asunto myydään nyt 190 000 eurolla. Tällöin noiden summien erotus on 20 000 euroa, joka katsotaan luovutusvoitoksi. Summasta ei ole vielä vähennetty asuntokaupan muita kuluja eikä varainsiirtoveroa.

Suosituimmat

Jos perintöverotusarvo on joko alunperin tai oikaisun jälkeen sama kuin myyntihinta, niin luovutusvoittoa ei synny eikä luovutusvoittoveroa tarvitse maksaa. Silloin omaisuuden koko arvo on perintöverotettu. Jos perintöverotusarvo on pienempi kuin hankintahinta, luovutusvoittovero maksetaan siis siitä ylimenevästä osasta, eli ei siinäkään veroa makseta kahteen kertaan, vaan kahtena eri verona omaisuuden koko arvosta, ensin perintövero pienemmästä arvosta kuin omaisuuden käypä arvo ja sitten luovutusvoittovero siitä ns. arvonnoususta.

Milloin hankintameno-olettama kannattaa?

Huomioi, että hankintameno merkitään kauppatavaran nimellisarvon mukaan. Rahan reaaliarvon muuttumista ei huomioida, vaikka omaisuus olisi hankittu kauan aikaa sitten. Jos omaisuus on hankittu markka-aikana, hankintamenot muunnetaan euroiksi virallisella kertoimella 5,94573 = 1 mk. Jos hankinta on tehty vieraalla valuutalla, valuutta muunnetaan hankinta-ajankohdan vaihtokurssin mukaisesti.

Tarvitsetko apua kirjautumisessa?

Jos esimerkiksi verokorttia ei esitetä ennakonpidätys lasketaan 60 prosentilla arvonlisäverottomasta osasta. Yrittäjälle maksetaan ennakonpidätyksellä vähennetty määrä ja arvonlisäveron määrä. Ennakonpidätys maksetaan verotilijärjestelmässä Verohallinnon tilille ja ilmoitetaan kausiveroilmoituksella kohdekuukautta seuraavan kuussa. Kausiveroilmoituksen myöhästymisestä voidaan määrätä myöhästymismaksu.

Kuningaskuluttaja: Lakipalveluiden vertailu venyttää pinnaa ja vie aikaa

Vanhaan mökkiin joutuu usein tekemään paljon muutoksia, ennen kuin asunnon voi hyväksyä vakituiseksi. Vanhaan mökkiin joutuu yleensä rakentamaan jätevesikaivot, imeytysputket ja suodatusjärjestelmät sekä paksuntamaan ulkoseinien ja katon eristeet. Koska mökkejä koskevat määräykset tiukentuivat muutama vuosi sitten, vanhoille mökeille ei ole enää kysyntää, ellei mökki sijaitse aivan lähellä rantaa.

Elleivät osakkaat etene sovinnossa, kuolinpesään on haettava pesänselvittäjä. Pesänselvittäjä on määrättävä yhdenkin osakkaan hakemuksesta. Pesänselvittäjällä on oikeus huolehtia kuolinpesää koskevista toimista itsenäisesti lain sallimissa rajoissa. Pesänselvittäjän määräämisen jälkeen kuolinpesän osakkailla ei ole oikeutta määrätä kuolinpesän omaisuudesta. Jos osakkaat ovat jostain asiasta samaa mieltä, pesänselvittäjä luonnollisesti huomioi tämän.

Perintöverotuksesta siirryttävä myyntivoittoveroon

Oulun Läänin Kokoomusnuoret on tyytyväinen, että keskustelua perintöveron olemassaolosta käydään myös julkisuudessa. Järjestö on tyytyväinen etenkin Kalevan 22.7. pääkirjoituksen nostamaan yksityiskohtaan: Suomi on tässäkin asiassa yksi Euroopan kovimpia verottajia, eikä koko veroa ole edes kaikkialla käytössä. Esimerkiksi Ruotsi, Norja ja Viro ovat perintöverosta luopuneita maita.