Press "Enter" to skip to content

Myllypuro palvelut

Ensimmäinen vaihe käyttöön tammikuussa 2019

Vartiokylän ja Mellunkylän kautta Mellunmäkeen kulkeva ulkoilureitti toimii talvella latuna. Mellunmäessä on 0,7 km:n pituinen kuntorata kuntotelineineen. Täältä päästään Mustavuoren ulkoilualueelle, jonka reitistö palvelee kesällä jalan ja pyörällä liikkujia ja talvella hiihtäjiä. Alueella on 2,4 km valaistu kuntorata, toimien talvella sekä vapaan että perinteisen tyylin latuina. Osa Mustavuoren alueesta on luonnonsuojelualuetta ja sinne tehdään luontoretkiä.

Myllypuro on Itä-Helsingin asuinalue, joka on metsäinen, kallioinen ja väljästi rakennettu. Myllypuron keskusta uudistettiin 2010-luvun vaihteessa. Myllypuron palvelut ovat monipuoliset. Ostarilla on paljon eri liikkeitä, kuten asukastalo Mylläri, päivittäistavarakauppoja, apteekki, ravintoloita sekä mediakirjasto. Alueella on paljon ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia, mm. monitoimihalli Liikuntamylly sekä Myllypuron liikuntapuisto.

Aiheesta muualla

Yhteiskunnallisesti aktiivinen Versus-verkkojulkaisu osallistuu julkiseen keskusteluun tuomalla esiin tutkimukseen perustuvia näkökantoja sekä luomalla tilaa argumentoivalle ja moniääniselle keskustelulle. Versus rakentaa ympäristöä kunnioittavaa ja tasa-arvoista maailmaa, ja toimii yhteiskunta- ja luonnontieteellisen alue- ja maantieteen sekä ympäristötutkimuksen dialogisena foorumina.

Meiltä saat lemmikillesi ennaltaehkäisevän terveydenhuollon lisäksi röntgen-, ultraääni- ja laboratoriopalvelut, hammashoidot ja pehmytosaleikkaukset, sekä teemme kotikäyntejä. Meillä on käytössämme nykyaikaiset tilat, laitteet ja osaaminen. Hammashoitoja teemme paljon ja niitä varten käytössämme on hammasröntgen ja -poralaitteisto. Klinikallamme tehdään myös paljon pehmytosakirurgiaa. Panostamme kaikilla nukutettavilla potilailla anestesiaturvallisuuteen. Hoitotoimenpiteistä sovimme aina tapauskohtaisesti yhdessä lemmikin omistajan kanssa.

Myllypuro on vehreä ja viihtyisä asuinalue metroradan varrella, kolme-neljä kilometriä Viikistä itään ja kaksi kilometriä Itäkeskuksesta luoteeseen päin. Väljästi rakennetulla alueella on asukkaita noin 11 000. Väkiluku on mukavassa kasvussa muun muassa tammikuussa avatun uuden Metropolia- ammattikorkeakoulun toimipisteen sekä muun uudisrakentamisen myötä. Uudelle kampukselle muuttaa syksyyn 2019 mennessä noin 6000 opiskelijaa, korkeakoulun johto sekä 500 työntekijää.

Tältä sivulta löydät kaikki Lumo- ja VVO-vuokrakodit ympäri Suomen. Vuokra-asuminen tarjoaa kätevän ja eri elämäntilanteisiin sopivan asumismuodon. Asuntoja löytyy niin perheiden, sinkkujen kuin pariskuntien tarpeisiin. Markkinaehtoisiin Lumo-koteihin sisältyy erilaisia palveluja, kuten valmis netti, sisustusmaalit sekä muuttoapua. Omakustannusperusteiset VVO-kodit tarjoavat kohtuuhintaista asumista varmalla laadulla.

Kirjassa ”Helsingin kadunnimet” todetaan, että Myllypuro – Kvarnbäcken on saanut nimensä alueella sijaitsevan puron varrella jo 1700-luvulla olleesta myllystä nimeltään Grötkvarn, joka tarkoittaa suomeksi Puuromyllyä. Kerrotaankin, että kyseinen puro, jonka varrella mylly sijaitsi, oli niin mitätön, että siinä sai jauhettua korkeintaan puurojauhot. Puuromyllyn alue ei ilmeisesti kuulostanut kovin hyvältä asuinalueen nimeltä ja käännökseksi tulikin Myllypuro.

Kesätyömme Itäkeskuksen nuorisotyöyksikön työntekijöinä alkaa lähestyä loppuaan. Tässä kuussa olemme päässeet oppimaan paljon uutta ja ennen kaikkea tutustumaan huipputyyppeihin! Ensimmäinen työviikomme oli suurimmaksi osaksi työtehtäviin perehdytystä ja vierailuja erilaisissa paikoissa, kuten muissa nuorisotaloissa. Aloimme myös perehtymään aluekartoitukseen ja harjoittelimme kameran käyttöä. Tämän lisäksi ryhdyimme päivittämäään Kipinän Instagramia. Toisen viikon alkaessa kiertelimme ja tutustuimme Itäkeskuksen alueeseen

Tarjoamme kaikki kiinteistöjen huoltoon ja hoitoon liittyvät palvelut vaivattomasti ja luotettavasti. Paikallisuus ja tasokas työnjälki ovat toimintamme tärkeimmät kulmakivet. Huollamme ja hoidamme asiakkaittemme kotitaloja ja liikehuoneistoja sekä niiden pihapiirejä aktiivisesti ja oma-aloitteisesti – vuosikymmenten mukanaan tuomalla kokemuksella ja ympäristöarvot huomioiden. Olemme joka hetki valmiina palvelemaan nopeasti ja tehokkaasti! Toimintamme lähtökohta on asukkaiden viihtyvyys sekä omistajien taloudelliset näkökohdat.

Tässä artikkelissa tarkastellaan Myllypuron asuntojen hintakehitystä 2000- ja 2010-luvuilla, sekä alueelle kohdistettuja kehittämistoimenpiteitä. Hintakehitystä verrataan Kontulaan, Pihlajamäkeen ja Vuosaareen. Jotta verrokkialueet olisivat keskenään mahdollisimman yhtenäiset, on tarkastelun kohteena ainoastaan kunkin lähiön 1960-luvulla rakennettu metsälähiöosa.

Metropolia Myllypuro – Sodexon palvelut

Tukiasumisen palvelujen tavoitteena on tukea asukkaiden omatoimisuutta ja itsenäistä asumista sekä osallisuutta. Tukiasuntojen asukkaille suunnittelemme yksilölliset palvelut yhdessä asukkaiden ja heidän omaistensa tai lähihenkilöidensä kanssa.  Asukkaat saavat apua ja tukea tarpeidensa mukaan omaan kotiinsa, jonka lisäksi heillä on mahdollisuus osallistua Myllykaaren ryhmäkodin yhteiseen tekemiseen, tulla keskustelemaan ohjaajien kanssa ja ruokailla ryhmäkodilla.

Rakennuksen alle tehdään huoltopiha ja 200 autopaikan parkkihalli. Kampukselle tulee lisäksi kaksi isoa auditoriota, kokous- ja ravintolakeskus, kaksi liikuntahallia pihakannen alle, terapia-allas, kliinisiä laboratoriotiloja, simulaatiokeskus, kliinisen hoitotyön tilat, laajat apuvälinekeskuksen työpajatilat, insinööriopintoihin liittyvät betoni- ja talotekniikan laboratoriot, modernit 1 600 neliön kirjaston palvelut sekä Metropolian omia liiketiloja. Lisäksi kampuksella on runsaasti henkilöstön työskentelytiloja, jotka on suunniteltu monitilatoimistokonseptin mukaisesti.

Consti neuvottelee Helsingissä sijaitsevan Myllypuron palvelukeskuksen peruskorjaushankkeesta. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallitus on 13.11.2018 tehnyt investointipäätöksen Myllypuron palvelukeskuksen peruskorjaushankkeesta. Hankkeen alustava urakkahinta on noin 25 miljoonaa euroa, ja se sisältää kohteen täydellisen peruskorjauksen. Työn tilaaja on Helsingin kaupungin asunnot Oy.

Helsinki-päivä Myllypuron monipuolisessa palvelukeskuksessa. Tule nauttimaan yhdessä olosta ja kuuntelemaan ihanan Lea Lavenin konsertti. Samalla voit tutustua luontokuvia-valokuvanäyttelyyn. Sadan valokuvan kokonaisuus kertoo avarasti ympäristöstä, luonnosta ja sen monimuotoisuudesta.

Karttapalvelut

Noin 25 hehtaarin laajuista Niipperin Myllypuron luonnonsuojelualuetta ollaan perustamassa (v.2009) Niipperintien itäpuolelle. Maakunnallisesti arvokkaassa Myllypuron lehtokorpilaaksossa on eteläsuomalaisittain merkittävän puron lisäksi monimuotoista ja rehevää metsää, mm. erilaisia lehtoja. Vaateliaita kasvilajeja edustavat mm. kotkansiipi ja lehtopalsami, kääpälajeja ovat mm. harvinainen ruostekääpä ja arvokkaita vanhoja metsiä ilmentävä aarnikääpä. Eläimistä alueella voi tavata esim. palokärjen, tiltaltin sekä liito-oravan.

Hanki kotisi
kokoinen vakuutus

Myllypuron esimerkkiä ja siitä kerättyä tietoa voidaan hyödyntää muiden esikaupunkialueiden kehittämisessä. Mitkä toimenpiteet ovat olleet vaikuttavia ja miksi? Tavoitteena on kerätä tietoa esimerkiksi rakennetun ympäristön muutoksista, tilojen käytöstä, asukasvaihtuvuudesta, asukkaiden kokemuksista, palvelujen sijoittumisesta ja kannattavuudesta, alueen maineen ja arvostuksen kehittymisestä, asuntojen hintatasosta sekä kehittämisen vaikutuksista asukas- ja kulttuuritoimintaan.