Press "Enter" to skip to content

Murmørtel

Kontakt oss og snarveier

Weber Murmørtel M5 er en tørrmørtel som lages av sement, kalk, natursand og tilsetningsstoffer. Murmørtelen er tilpasset tradisjonell muring med skje og muring med Leca Basic Mørtelkasse for rask utlegging til Leca Basicblokker. Mørtelen er pumpbar. Den skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel.

Godt samvirke mellom stein/blokk og murmørtel er avgjørende for murverkets regntetthet, lufttetthet og bestandighet. For å få et godt resultat, må man velge en mørtel som er tilpasset murproduktet og de påkjenningene murverket skal utsettes for. Videre må man sørge for at mørtelen er riktig utblandet, samt riktige herdeforhold.

RE-CON ZERO EVO

Combimix er et ungt selskap, men vår generelle kunnskap om mørtel er betydelig eldre. Vi har produsert mørtel siden begynnelsen av 2001, og i dag har vi et bredt spekter for forskjellige formål, som for eksempel murmørtel for ulike typer muringsarbeid, f.eks. for armert muring, muring der det kreves høy trykkfasthet, tynnfuging, glassbyggestenmuring og enklere mure- og pussearbeid.

Robust Murmørtel M5 Fin

Robust Murmørtel M5 Fin er en finkornet tørrmørtel sammensatt av portlandsement, velgradert tørket spesialsand og tilsetninger. Velegnet til muring og pussing av utendørs og innendørs murverk av teglstein, lettklinkerblokk, betong- stein. Samt mindre reparasjons- arbeider på vegg. God bearbeidelighet, smidig og murevennlig.

Om Store norske leksikon

Denne anvisningen omhandler murmørtler produsert i samsvar med krav i NS-EN 998-2. Anvisningen dekker fabrikkframstilte murmørtler. Den gir oversikt over typer, delmaterialer, framstilling og egenskaper. Anvisningen omhandler primært mørtler for muring, fuging og spekking av tegl, lettklinkerbetong, porebetong og normalbetong.

Concrete reinforcement products

Blandes med rent ferskvann. I vinterhalvåret må det også tilsettes frost-hindrende middel. Små mengder kan blandes for hånd eller med drill. For større jobber anbefales tvangsblander eller vanlig blandemaskin. Sugende underlag skal forvannes og eventuelt primes for å få vedheft. Etterbehandling: Mørtelen må beskyttes mot for tidlig uttørking ved hjelp av tildekning og vanning. Dette er spesielt viktig i sommerhalvåret og gjelder for alle produkter. Leveres i plastsekk som forlenger holdbarheten og minsker svinn under byggeperioden.

Bruksmåte
Mørtelen trekkes på med stålbrett eller kastes ut med murskje i tykkelser inntil 15 mm. Tykkere lag må legges på i flere operasjoner og det skal forvannes mellom hver påføring. Sluttbehandling foretas med filsbrett eller kost, når pussen har satt seg. Brukstid utblandet masse er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. Unngå å påføre pussen på varm mur eller i sterkt solskinn. Det anbefales å ettervanne i 1-2 døgn etter at pussen har herdet. Redskap rengjøres med vann.

Create an account

Har støpt og lagt ut flere titalls moringer og alltid brukt vanlig C25 betong. Det holder i massevis. Kapper et 200 liters fat i tre deler og fyller opp. Har alldri opplevd at betongen forvitrer, men sluttet å bruke galvaniserte øyer i støpen til bøyetauet. Bruker nå i stedet et 50mm drensrør som støpes fast som en u i støpen. Da er det enkelt å bytte tau/kjetting og moringen kan benyttes om og om igjen.