Press "Enter" to skip to content

Montere vedovn i teglsteinspipe

Montering av vedovn i teglsteinspipe med stålrør innvendig

Montering av vedovn i teglsteinspipe med stålrør innvendig

Prøv først å få inn litt mørtel mellom stussen og hullet.Du oppnår best trekk i ovnen hvis monteringen er helt tett. Derfor tar håndverkeren en håndfull mørtel og presser inn mellom rør og mur. Bruk en hanske, da mørtelen kan være hard mot hendene.

-item__title\

\r\n -item__title_link\» href=\»\»>\r\n » width=»400″>

-item__title\»>\r\n -item__title_link\» href=\»\»>\r\n

Røykrør bør ikke ha mindre avstand til brannmuren enn 100 mm, og må uansett ikke berøre brannmuren. Rektangulært eller kvadratisk røykrør må ha minst 100 mm avstand til brannmuren. Der røykrør går gjennom etasjeskiller eller vegg av brennbart materiale, må man mure eller støpe rundt røykrøret slik at røykrørets ytre flate ikke kommer nærmere brennbart materiale enn 230 mm, se figur 2. Røykrør må ha feieluke ved hvert bend og for øvrig der hvor det er nødvendig for at røret lett skal kunne feies.

If you have any question, please, contact us.

If you have any question, please, contact us.

– Dersom man for eksempel setter inn et nytt ildsted og lager et nytt hull til røykrøret, skal det gamle hullet tettes på forskriftsmessig måte. Dersom det ikke gjøres, kan det føre til det vi kaller røyknedslag inn i rommet, og i verste fall kan det føre til brann, beskriver Bloma.

Innebygd peis – her er ekspertens beste tips

Innebygd peis – her er ekspertens beste tips

Hvis du ikke er veldig trygg på å montere peisovn, så anbefaler vi å bruke fagfolk til sier Gaathaug, som anbefaler alle som ikke har rentbrennende ovn å bytte. Det stilles ingen formelle kompetansekrav til den som skal montere ildsted. Den som skal montere ildstedet må ha kjennskap til regler for skorstein og ildsted.

Vedfyring er økonomisk, miljøvennlig og hyggelig

Vedfyring er økonomisk, miljøvennlig og hyggelig

I klasse 2 kan skorsteinen stilles opp mot brennbart materiale i etasjeskille og yttertak, men den kan ikke stilles inntil vegg. Her kreves det 10 cm avstand, som i klasse 1. Mange elementpiper befinner seg i denne kategorien.

Peisrørsett Ø 125 for montering ovn med topputtak til murpipe

Peisrørsett Ø 125 for montering ovn med topputtak til murpipe

Denne pakken består av  ovnsrør Ø125  i sortlakkert senoterm med røykinnføring til vanlig teglsteinspipe og underlagsplate for rett vegg. Om du er usikker om dette er de delene du trenger, kan du likevel bestille og betale, men skriv i kommentarfeltet at du ønsker hjelp til å finne den beste løsningen. Vi kontakter deg, og du får avregning i forhold til opprinnelig pakke.

Vedlikehald og oppussing av eldre eldstader

Vedlikehald og oppussing av eldre eldstader

1000 kr?? Svart da eller…de fleste jeg har vært i kontakt med skal ha rundt 3000 minimum for jobben med å lage hull i LEca-pipe til nytt ilsted. Flytte feieluke er vel ikke veldig ulikt dette arbeidet.

Dette må du passe på når du installerer ny vedovn

Dette må du passe på når du installerer ny vedovn

Kravet om at alle boliger skulle ha enten pulverapparat eller brannslange, kom tidlig på 1990-tallet. Folk flest etterlever kravet, og har for lengst skaffet seg nødvendig utstyr for å kunne slukke et branntilløp i heimen.