Press "Enter" to skip to content

Mønehøyde

Byggteknisk forskrift (TEK10)

Hvis tomten er flatt er det liten forskjell på disse, men har du en skrånende tomt kan forskjellen på f.eks nr 2 og nr 3 her bety en høyde forskjell på 1-3m avhengig av størrelsen på bygningen og hvor skrånende tomten er. Bruk alltid litt tid i forkant av prosjekteringen til å undersøke med din kommune hva som gjelder for din eiendom.

Byggforskserien

Denne anvisningen drøfter hvordan offentlig regelverk angir begrensning av bygningers høyde og forklarer hvordan de ulike begrepene og målereglene forholder seg til hverandre. Anvisningen forklarer begrepet «planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen», som ofte blir misforstått. Anvisningen behandler også bruken av begrepet «etasje».

Veiledning om etasje, møne-, gesims- og sokkelhøyde

I begrepet etasje regnes alle plan som inneholder hoveddel og tilleggsdel. Som hoveddel i boliger regnes oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad, vindfang, entre mv. og trapper og kommunikasjonsveier mellom disse rommene. Som tilleggsdel regnes boder, oppbevaringsrom, garasje og tekniske rom mv.
Loft og kjeller medregnes ikke som etasje når:

Nyhetsarkiv

Utstikkende bygningsdel på fasaden mindre enn 1,0 m utenfor fasadelivet, kan man se bort fra. Men hvis bygningsdelen har større utstikk enn 1,0 m, så skal avstanden økes tilsvarende det utspringet overskrider 1,0 m. Utstikkende bygningsdel kan være takutspring, balkong, karnapp, trapp og lignende.

Nettstedsøk

Teknisk forskrift benyttes i kommuneplanen og nyere reguleringsplaner også i Asker. Fortsatt er det imidlertid en maksimumshøyde der høyden ikke på noe punkt skal overstiges, og med det menes på husets nedside i skrånende terreng. Det skal generelt måles til øverste gesims, selv om den befinner seg på en bygningsdel som er tilbaketrukket i forhold til hovedfasaden.

Mønehøyde definisjon

Denne anvisningen drøfter hvordan offentlig regelverk angir begrensning av bygningers høyde og forklarer hvordan de ulike begrepene og målereglene forholder seg til hverandre. Anvisningen forklarer begrepet «planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen», som ofte blir misforstått. Anvisningen behandler også bruken av begrepet «etasje». Er du allerede abonnent?

15 9- 1956 m. Evelyn Vera Kihle f. 1932. Bosatt i Arne Garborgsg. i Skien.

Vekstperspektivet, illustrasjonene til framtidsvisjonene som ble utarbeidet i forbindelse med Bystrategi 2036, og behandlingen av prinsippsak om fortetting langs Dr. Hansteinsgate (formannskapssak 22/2012) har reist spørsmål om vedtatte byggehøyder i Drammen nå bør endres (økes).

Med en mønehøyde på over fem meter og en vegg av vinduer, får du en hytte som skiller seg ut

Hytta fungerer like godt plassert ved sjøen som om den vil bli bygd som en flott fjellhytte. Hytta har totalt tre soverom. På hovedplanet finnes det bad, gjestetoalett, vaskerom og tre soverom. I tillegg har hytta et romslig inngangsparti med god plass til ytterklær. Det kan komme godt med i et aktivt hytteliv.

Kontaktinformasjon

Det er mye som tyder på at kundene tilpasser seg regelverket for å slippe å søke. Men det er viktig å gjøre et godt forarbeid før man starter byggingen. Kommuner skal fortsatt veilede innbyggerne selv om det også har vært noen kommuner som mer eller mindre har avfeiet spørsmål om garasjer fra usikre innbyggere.