Press "Enter" to skip to content

Miten päästä asianajajaksi

Suomen Asianajajaliitto

Lakialan ammattilaiset toimivat oikeudellisina asiantuntijoina sekä esimiestehtävissä yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Työpaikkoja on tarjolla muun muassa tuomioistuimissa, julkishallinnossa, asianajotoimistoissa sekä eri toimialojen yrityksissä ja järjestöissä. Osa oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneista työskentelee tutkijoina tai opettajina.

Oikeustiede muokkaa yhteiskuntaa

Oikeustieteen eli juridiikan tehtävänä on oikeudellisten asioiden tutkiminen ja niiden yhdenmukaistaminen. Tavoitteena on järjestää oikeudellinen tieto hallittavaan muotoon. Lisäksi pyritään saamaan ratkaisuja oikeudellisiin ongelmiin. Historiallisesti juridiikka on yliopistolaitoksen kulmakiviä. Oikeustiede on alana merkittävä siinä mielessä, että se muokkaa suoraan yhteiskuntaa ja sitä kautta kulttuuria.

Oikeustiede – oikeustieteenopinnot, asianajaja, juristi, ihmisoikeusjuristi -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Oikeustieteen valintakoe edellyttää hyvin paljon suoraa lukemista. Valintakoemateriaali on perinteisesti ollut laaja ja kokeessa on edellytetty materiaalin kattavaa ja tarkkaa osaamista. Ulkoa pitääkin osata paljon, mutta ei kaikkea. Toisaalta sitä, mitä pitää osata ulkoa, pitää myös osata soveltaa joustavasti. Tiedon monipuolisen ja moniulotteisen soveltamisen vaatimukset ovat kasvaneet kokeissa vuosi vuodelta.

Sukuni ei ole akateeminen. Olen alenevassa polvessa ensimmäinen ylioppilas ja vanhemmillani on peruskoulutausta. En myöskään ollut mikään erityisen hyvä oppilas. Opinto-ohjaaja ei edes halunnut päästää minua lukioon, koska ei uskonut minun pärjäävän siellä, koska ei uskonut minun ”kykenevän hahmottamaan tarpeellisia kokonaisuuksia”. Menin silti. Lukiossa arvosanat nousivat, mutta eivät niin paljon ettei lukion opo olisi todennut ”Helsingin oikiksen kuuluvan vain ikäluokkansa kermalle”

Asianajotoimisto Anita Rinkineva palvelee yksityishenkilöitä kaikissa oikeudellisissa asioissa. Hoidan oikeudenkäyntejä riita- ja rikosasioissa, laadin erilaisia asiakirjoja, avustan neuvotteluissa ja annan oikeudellisia neuvoja. Toiminnan lähtökohtanani on aina luottamuksellisuus, asiakaslähtöisyys ja tehokkuus. Jokainen toimeksianto hoidetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa ja pidän asiakkaan koko ajan tietoisena, miten asia etenee ja missä vaiheessa se on.

Valvontalautakunnan mukaan asianajaja oli halunnut auttaa liiketoimintakieltoon tuomittua henkilöä työllistymisessä. Tarkoituksena oli, että henkilö työskentelisi asianajajan johtamassa yrityksessä. Käytännössä yrityksen pyörittäminen oli jäänyt kuitenkin liiketoimintakieltoon tuomitun kontolle. Asianajajan toiminta katsottiin liiketoimintakiellon rikkomiseksi.

Kiinteistöt, asuminen, rakentaminen ja maankäyttö

Olen valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 1990. Aloitin työskentelyni asianajoalalla hämeenlinnalaisessa toimistossa heti valmistumiseni jälkeen ja jatkoin sitä vuoteen 2001 asti, vuodesta 1995 alkaen toimiston osakkaana. Varatuomarin arvonimen sain vuonna 1991 ja asianajajaliiton jäsenenä olin vuosina 1994-2001. Asianajotoimistossa hoidin monipuolisesti erilaisia lähinnä siviilioikeudellisia asioita. Asiat liittyivät pääosin yhtiö-, sopimus-, kiinteistö-, konkurssi- sekä perhe- ja perintöoikeuteen.

TET on mainio mahdollisuus päästä kokemaan työelämää, ja tutustumaan kaupan tai ravintola-alan töihin. TETissä pääset viikoksi tai pariksi tutustumaan työelämään sekä kokemaan, millaista on työn tekeminen ja työyhteisössä toimiminen. Tutustut eri ammatteihin, saat työkokemusta ja lisätietoa ammatinvalintasuunnitelmiesi pohjaksi.

Palvelumme

Toimistomme tarjoaa palveluita sekä yksityishenkilöille että yrityksille kaikissa oikeudellisissa asioissa. Emme kuitenkaan väitä olevamme kaikkien alojen erityisasiantuntijoita. Mikäli toimeksianto vaatii sellaista erityisosaamista, jota meillä ei pitkästä kokemuksestamme ja monipuolisesta osaamisestamme huolimatta ole, käytämme apuna yhteistyökumppaneitamme tai ohjaamme asiakkaan alan spesialistille. 

ASUNTOKAUPPARIITA

Marita Willman (34) ja Nina Pohjola (35) ovat tunteneet toisensa opiskeluajoista asti. Pääkaupunkiseudulta kotoisin olevat naiset aloittivat oikeustieteen opintonsa Lapin yliopistossa vuonna 1993. Kumpikin valmistui kuudessa vuodessa. Ystävyksiä yhdistää myös yrittäjyys: Nina perusti asianajotoimistonsa parisen vuotta sitten, Maritan Contractia Oy aloitti viime kesänä.

Ajankohtaista

Asianajaja on oikeustieteellisen loppututkinnon ja erillisen asianajajatutkinnon suorittanut lakimies, jonka Suomen Asianajajaliitto on hyväksynyt jäsenekseen. Asianajajan ammattinimikettä saavat käyttää ainoastaan viralliseen asianajajaluetteloon merkityt asianajajat. Asianajajaliittoon kuuluvat lakimiehet ovat asianajajalaissa säädetyn julkisen valvonnan alaisia. Asianajajat antavat myös maksutonta julkista oikeusapua kaikissa oikeudenkäyntiasioissa.

Opintosuunnan valinta

Olen nuori nainen ja tiedostan, että työskentelen miehisellä alalla. Itse en ole törmännyt lasikattoon missään vaiheessa, vaan minua on päinvastoin kannustettu tarttumaan vastuullisempiin tehtäviin. Tämä sukupuolineutraalius on yksi syy, miksi olen nyt osakkaana Lindbladilla. Arvostan sitä, että iän tai sukupuolen kaltaisilla ulkoisilla asioilla ei ole merkitystä. Henkilön oma panostus ja taidot ratkaisevat. Tahdon olla osana tällaista työyhteisöä.

Esimerkiksi yrityssaneeraus- ja konkurssijuttuja hoitamaan ei tahdo enää löytää kokenutta tekijää Lahdesta. Kun Asianajotoimisto SLPK taannoin haki joukkoonsa vahvistusta, nuoria hakijoita oli, mutta heidän taitonsa eivät vastanneet tarvetta.

Seuraa uutisia tästä aiheesta

Kaksi sokeaa eläintä kohtaavat metsässä: kani ja käärme. Kumpikin on unohtanut mitä eläinlajia ovat ja alkavat tunnustelemaan toisiaan. Käärme aloittaa: «sinulla on hyvä turkki, sinulla on hyvät takajalat, sinulla on pitkät korvat ja sinulla on pörröinen tupsuhäntä… Kani: «Nyt tiedän olen jänis!» Nyt on kanin vuoro: «sinä olet limainen, sinulla on suomut, sinulla on kaksihaarainen kieli…» käärme: «HITTO! Olen asianajaja!

Ammattitaitoista palvelua ja kattava verkosto

Asianajaja Turku – Yksityishenkilön tarve kääntyä asianajajan puoleen liittyy useimmiten ainutkertaiseen tapahtumaan elämässä. Asianajajamme pitävät huolen siitä, ettet jää tällaisessa tilanteessa yksin ja varmistavat, että oikeusturvasi toteutuu ja että asiasi tulee asianmukaisesti hoidetuksi.

Ei ole mitenkään harvinaista, että lehdistöltä ja sukulaisilta menevät lakimiehet ja asianajajat iloisesti sekaisin. Sinällään tämä on ymmärrettävää, koska titteleitä on paljon, jotkut ovat toisensa poissulkevia, toiset eivät, jne. Koska tittelit ovat myös joissain tapauksissa tietynlaisia eturyhmiä, edes ryhmiin kuuluvilla ei ole insentiiviä viestiä näistä täysin puolueettomasti ja ainakin alalla toimivana huomaa, miten rivien välistä annetaan välillä pientä niittiä muiden ryhmien edustajille.