Press "Enter" to skip to content

Miten nostaa omaa markkina arvoaan

Rakkauden markkina-arvo

Miksi tositarkoituksella kumppania etsiviä ja yksinäiseksi itsensä tuntevia sinkkuja on Suomessa huomattavan paljon? Eikö viileän matemaattisesti ajatellen lähes kaikille halukkaille pitäisi löytyä kumppani? Näin ei kuitenkaan ole parinvalinnan markkina-arvoteoreetikkojen mukaan. Sinkut eivät löydä toisiaan, sillä rakkauden ekonomia on romanttisia haavekuvia paljon armottomampaa.

Tässäkin tapauksessa näyttäisi olevan kyse liian tasokkaiden miesten treffailusta, jotka luopuvat seksin perässä juoksemisesta, kun kustannukset kasvavat liian korkeiksi. Kustannuksia koituu useilla treffeillä juoksemisesta ja siitä psykologisesta tekijästä, että tositarkoituksella seuraa etsivää naista joutuu erehdyttämään treffailun tarkoituksesta. Pihtaamisesta on kirjoittajalle kuitenkin se hyöty, että se karsii kärsimättömimmät seksin perässä juksijat.

Mitä markkina-arvoteoria on ja mitä se ei ole?

Naisissa herättää usein kateutta ja katkeruutta se, että miehet suosivat vain korkeassa eroottisessa rankissa olevia naisia jättäen esimerkiksi ammatillisesti tai koulutuksensa puolesta pätevät naiset huomiotta, mikäli nämä eivät ole eroottisesti puoleensavetäviä. – – voidaan olettaa, että eroottisessa hierarkiassa alhaisessa, mutta muissa arvoasteikoissa korkeassa asemassa olevat naiset pyrkivät muuttamaan yhteiskunnan arvojärjestystä siihen suuntaan, että muutkin kuin eroottiset arvoasemat tulisivat myös naisten kohdalla tärkeiksi. 

Aiheesta muualla: 

Tottakai on niin että poikkeuksia löytyy, tuohan antaa vain ennusteen siitä miten keskimäärin käy. Mutta näyttäkää mulle yksikin mallityttö jolla on kaljamahainen, köyhä, työtön, keski-ikäinen "poikaystävä". Ei löydy vai? No hitsi, ei MAT tuota tietenkään ennustanut, siinä vain sattumalta käy noin?

Näin pidät huolta osaamispääomastasi

Saiko suorahakukonsultti tai rekrytoiva esimies riittävän konkreettisen käsityksen osaamisestasi? Usein ei. Oman osaamisen jäsentämiseen itselle voi auttaa osaamismatriisi. Kuvittele rekrytoivasi omaan tehtävääsi loistava kollega. Mitkä ovat ne keskeiset osaamisalueet, jotka tehtävään tarvitaan? Miten painottaisit niiden tärkeyttä suhteessa toisiinsa? Tässä esimerkki.

Seuraa uutisia tästä aiheesta

Arvonluonnissa on kyse tietoisesta ja tavoitteellisesta pyrkimyksestä toteuttaa arvokkaaksi koettua toimintaa. Lähtökohtana on tarkastella, mikä tekee ihmisten välisestä toiminnasta tekemisen arvoista. Kaikkien ei tarvitse kokea toimintaa arvokkaaksi samalla perusteella. Riittää, että kaikki ymmärtävät  toiminnan tekemisen arvoiseksi jollain perusteella, ja toiminta todella synnyttää jonkinlaista arvoa kaikille osapuolille. Yksi organisaatio voi esimerkiksi arvottaa yhteistyötä toisen organisaation kanssa taloudellisista syistä ja toinen imagosyistä.

Social links

Minulla on mielestäni hyvä luonne ja minulla on iloinen ja positiivinen elämänasenne. Näillä tietysti pääsee pitkälle elämässä yleensä, mutta kun markkina-arvoa on laskemassa kaksi lasta, niin uuden miehen löytäminen loppuelämäksi voi olla haastavaa. Mietin tässä, että omaa markkina-arvoa voisi nostaa sillä aikaa kun katselen, että miten tuo mies omaa riippuvuuttaan hoitaa. Mitäs hyvät kanssasisaret ovat mieltä? Miten sitä markkina-arvoa voisi nostaa? Laihduttaminen on tietysti yksi juttu, mutta muuten?

Helsingin pörssin TOP 10 arvo-osakkeet

Koska käytämme pisteytyksessä useaa eri tunnuslukua, arvo-osakkeiden listalle nousee todellisia helmiä. Sijoittajan kannattaa välttää osakkeiden listaamista vain yhden luvun, kuten P/E-luvun, perusteella. Esimerkiksi P/E-luvulla listatessa kärkeen nousevat usein erittäin velkaiset yhtiöt tai yhtiöt, joiden osakekohtainen tulos on “vääristynyt” liian korkeaksi. Näin voi käydä esimerkiksi kertaluonteisten tulojen tai ei-kassavirtavaikutteisten tuloserien, kuten käyvän arvon muutosten johdosta.

Pelkkä itsepalvelu ja myynti verkossa ei luo menestystä. SaaS-palvelu menestyy, kun se tuottaa arvoa käyttäjilleen. Arvoa voidaan mitata tuotetun arvon (palvelun ominaisuudet) ja koetun arvon (palvelun soveltuvuus käyttötarkoitukseen). Saatua arvoa voi olla esimerkiksi säästetty aika ja raha tai yrityksen saama etu kilpailijoihin nähden. Miten Suomalaiset SaaS-yritykset näyttävät tämän arvon potentiaalisille asiakkailleen verkkosivuillaan?

Sijoittamisen tukena

Arvopapereita vastaan myönnettävän lainan maksimimäärä on arvopapereiden markkina-arvo kerrottuna arvopaperikohtaisella lainoitusarvoprosentilla. Sinun on tärkeää huomioida se, että lainan maksimimäärä vaihtelee markkinoiden liikkeiden mukaan. Siksi luoton käyttö vaatii sekä oman riskitason tarkkaa tiedostamista että markkinaliikkeiden aktiivista seurantaa salkun omistajalta. Luottokorko lasketaan päivittäin käytössä olevan luoton osalta ja veloitetaan salkustasi kerran kuukaudessa kuun vaihteessa jälkikäteen.