Press "Enter" to skip to content

Metsätilan lahjakirja malli

Lahjakirjan muotovaatimukset

Jos kuitenkin lahjoitus halutaan tehdä lahjansaajan puolison avio-oikeuden poissulkevalla ehdolla, on lahjakirja tällöin tehtävä kirjallisesti ja kahden esteettömän todistajan on allekirjoitettava se. Kiinteää omaisuutta luovutettaessa on noudatettava samaa määrämuotoa kuin kiinteistön kaupassa. Käytännössä myös osakelahjoitukset (asunto-osakkeet, pörssi, ja muut osakkeet) tulee tehdä kirjallisena omistussuhteen siirtymisen osoittamiseksi.

Transkriptio

3 Metsätilan lahjoittaminen Lahjakirja on kaupanvahvistajan vahvistama luovutuskirja, johon kirjataan kaikki luovutuksen ehdot Huolellisuutta, jälkikäteen muuttaminen ei käytännössä mahdollista Lapselle lahjoitettaessa hyvä miettiä onko kyseessä ennakkoperintö vai ei Ei vaikuta lahjaveron määrään, perintöveroon saattaa mahdollisesti vaikuttaa Jos ei mainintaa, niin ennakkoperintöä, voidaan testamentilla kumota jälkikäteen

Metsänomistajat

Metsätilan lahjoittaminen johtaa lahjaveron laskentaan. Lahjavero määrätään metsätilan käyvästä arvosta. Metsätilan käypä arvo määritetään metsäammattilaisen tekemän tila-arvion perusteella tai verottajan ohjeen ”omaisuuden arvostaminen lahja- ja perintöverotuksessa” perusteella. Jos lahjoitettavasta kiinteistöstä on tehty kauppa vapailla markkinoilla muutaman vuoden sisällä, voidaan käypänä arvona käyttää toteutunutta kauppahintaa.

Asiakaspalvelu

Jos myyt lahjaksi saamaasi omaisuutta alle vuoden kuluttua lahjoituspäivästä, lahjan hankintamenona käytetään samaa hankintamenoa kuin lahjoittaja olisi saanut käyttää omassa verotuksessaan lahjoitushetkellä. Tällaisessa tapauksessa hankintamenona ei siis voi käyttää lahjaverotuksessa vahvistettua arvoa. Sitä voit käyttää hankintamenona vain, jos olet omistanut lahjaksi saamasi omaisuuden vähintään vuoden ajan.

Saat lahjaveropäätöksen ja maksuohjeet

Esimerkki: Antti ja hänen puolisonsa Tiina lahjoittavat tyttärelleen Liisalle 7 500 euroa niin, että molemmat lahjoittavat 3 750 euroa. Koska kumpikin lahja on alle 5 000 euroa, Liisan ei tarvitse maksaa lahjaveroa. 

Jos Antti ja Tiina lahjoittaisivat Liisalle 10 500 euroa niin, että molemmat lahjoittaisivat 5 250 euroa, Liisan pitäisi maksaa lahjoista lahjaveroa 1. veroluokan mukaan. Lahjaveron määrä 5 250 euron lahjasta vuonna 2018 on 116 euroa. Liisa maksaisi lahjaveroa yhteensä 232 euroa (2 x 116 euroa).

Kun metsä jää sukuun

Sukupolvenvaihdoskaupan luovutusvoitto on verovapaa, jos olet omistanut metsän vähintään 10 vuotta tai 10 vuoden omistusaika täyttyy yhdessä edellisten omistajien kanssa silloin, kun olet itse saanut metsän lahjana tai perintönä. Ostajana voi olla lapsesi tai tämän rintaperillinen taikka sisaresi, veljesi, sisarpuolesi tai velipuolesi yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa. Lisäksi sinun on pitänyt itse harjoittaa tilalla metsätaloutta.

Ositus tai omaisuuden erottelu avioerotilanteessa

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Metsät perillisille vai heidän lapsille?

Pidentyneestä elinajasta huolimatta, metsät omistetaan edelleen yhtä pitkään kuin ennenkin. 1800-luvulla metsäomistus sijoittui 20 – 40 vuoden väliin, 2000-luvulla metsät omistetaan 60-80 vuoden välissä. Noussut metsänomistajien keski-ikä ei ole yhteiskunnan kannalta haitta, eläkkeellä olevilla on aikaa hoitaa metsiään ja metsärahakin kelpaa alentuneen toimentulon täytteeksi. Nykyiset eläkeläiset ovat aktiivinen metsänomistajaryhmä.

Lahja on aina vastikkeeton oikeustoimi. Tämä tarkoittaa, että lahjan antaminen ei lisää lahjan antajan varallisuutta. Verotuksen kannalta lahjan voidaan ajatella olevan ikään kuin perinnön vastapuoli. Kumpi on sitten verotuksellisesti edullisempi vaihtoehto saajalle; perintö vai lahja? Vaikka lahjaverotaulukko on verotuksellisesti kireämpi kuin perintöverotaulukko, lahjoitus voi silti olla monella tapaa edullisempi. Usein päädytään kuitenkin lahjoituksen ja testamentin yhdistelmään.

Jos lahjan arvo on 4000 euroa tai enemmän, siitä maksetaan lahjaveroa progressiivisen lahjaveroasteikon mukaan. Lähisuku, kuten lapset ja lapsenlapset, kuuluvat ensimmäiseen veroluokkaan, kaukaisemmat sukulaiset ja vieraat toiseen. Samalta henkilöltä kolmen vuoden välein päivästä päivään tarkastellut ja saadut yhteensä alle 4000 euron lahjat ovat verottomia.
Kun tavaran tai muun omaisuuden omistaja vaihtuu, siihen liittyy yleensä aina jokin vero: lahjavero, myyntivero, varainsiirtovero tai perintövero.

Usein kysytyt kysymykset

Tavoitteena on antaa peruskorjaukseen ryhtyvälle tietoa samanaikaisesti tehtävää energiakorjausta varten. Kohderyhminä ovat pientalojen ja kerrostalohuoneistojen omistajat, asunto-osakeyhtiöiden hallitusten jäsenet, isännöitsijät sekä rakennusalan ammattilaiset. Tietokortit toimivat apuvälineinä antaen monitasoisesti tietoa, miten energiakorjaus olisi perusteltua toteuttaa muiden korjausten yhteydessä.