Press "Enter" to skip to content

Metsätalouden alv ilmoitus 2018

Metsätalouden veroilmoitus 2C

Saat postitse metsätalouden veroilmoituslomakkeen, jos olet verovuoden aikana omistanut metsää. Veroilmoitus lähetetään myös verotusyhtymille ja kuolinpesille. Metsätalouden veroilmoitus täytyy antaa vain silloin, jos sinulla on ollut metsätalouden tuloja tai menoja tai varauksiin ja metsävähennyksiin liittyviä tietoja.

Saat postitse metsätalouden veroilmoituslomakkeen, jos olet verovuoden aikana omistanut metsää. Veroilmoitus lähetetään myös verotusyhtymille ja kuolinpesille. Metsätalouden veroilmoitus täytyy antaa vain silloin, jos sinulla on ollut metsätalouden tuloja tai menoja tai varauksiin ja metsävähennyksiin liittyviä tietoja.

Korot ja seuraamusmaksut

Metsätaloudenharjoittajien ei tarvitse antaa arvonlisäveroilmoitusta, jos toimintaa verokauden aikana ei ole ollut. Tämä koskee siis metsätaloutta harjoittavaa luonnollista henkilöä, kuolinpesää ja verotusyhtymää, jotka ovat vuosi-ilmoittajia. Ilmoitus on kuitenkin annettava, jos metsätalouden lisäksi harjoitetaan muuta arvonlisäverollista toimintaa tai jos Verohallinto erikseen pyytää arvonlisäveroilmoitusta. 

Metsätalouden harjoittajalla on velvollisuus antaa veroilmoitus. Veroilmoitusta ei tarvitse antaa jokaisesta metsätilasta erikseen, vaan tiedot voi antaa kootusti yhdellä lomakkeella. Ainoastaan silloin tuloveroilmoitusta ei tarvitse antaa, jos vuonna 2018 ei ole ollut lainkaan metsätalouden harjoittamiseen liittyviä tuloja, vähennettäviä menoja eikä metsävähennyksestä ja varauksista ilmoitettavia seurantatietoja.

Metsälahjavähennys otetaan käyttöön vuoden 2017 verotuksessa. Metsälahjavähennys tarkoittaa käytännössä sitä, että lahjana saatujen tai lahjanluonteisina kauppoina tehtyjen omistuksenvaihdosten lahjaveroista saa osan takaisin metsätilan pääomatuloverotuksen kautta. Vähennyksen saaminen siis edellyttää metsänomistajalta puun myyntiä omistajanvaihdosta seuraavan 15 vuoden aikana, jolloin oikeus metsälahjavähennykseen on voimassa.

Metsänhoito ja hakkuut

Metsäverotuksessa metsätalouteen kuuluvat matkakulut. Tällaisia ovat esimerkiksi matka metsätöiden tekoon ja matka tapaamiseen, joka liittyy metsätalouteen. Aina ei tarvitse tehdä käytännön töitä, myös tarkistusmatka myrskyn jälkeen on metsätalouteen liittyvä matka. Metsäyhtymien ja kuolinpesien jokaiselta osakkaalta voi kertyä matkoja. Kilometrikorvaus on 0,25 €/km. Vähennettävien matkakulujen pitää perustua ajopäiväkirjaan.

-Olet saanut metsän lahjana 1.1.2018 tai en jälkeen
-Olet maksanut metsälahjasta lahjaveron
-Kyseessä ei ole perintö- ja lahjaverotuksessa tarkoitettu yhteislahja
-Lahjana saatuun metsään ei ole sovellettu perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennusta
-Lahjana saamasi metsä on pinta-alaltaan riittävän suuri

Maatalouden taloushallinnon kehityskohteita

Veroilmoitusten palautusaika on muuttunut vuodelta 2018 tehtävien maa- ja metsätalouden veroilmoitusten osalta. Moni saattoi jo lehtikirjoitusten perusteella kuvitella, että saisi lisäaikaa veroilmoituksensa jättöön huhtikuulle asti. Vaikka maatalouden veroilmoituksen jättöpäivä onkin 2.4.2019, kirjanpidon on oltava valmiina jo helmikuussa, koska veroilmoitus oma-aloitteisista veroista eli arvonlisäveroilmoitus on oltava valmis ja perillä verottajalla 28.2.2019.

Sellaisen metsätaloutta harjoittavan luonnollisen henkilön, kuolinpesän tai verotusyhtymän, jonka arvonlisäverotuksessa sovellettava verokausi on kalenterivuosi ja joka ei harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa, ei ole annettava arvonlisäveroa koskevaa veroilmoitusta ajalta, jolta ei ole veroa koskevia tietoja, ellei Verohallinto sitä erikseen vaadi.

Sinun täytyy olla kirjautunut vastataksesi tähän aiheeseen.

Jos harjoitat pelkkää metsätaloutta, palauta veroilmoitus (lomake 2C) vuodelta 2018 viimeistään 28. helmikuuta. Palauta metsätalouden veroilmoitus helmikuun loppuun mennessä myös silloin, jos et ole arvonlisäverovelvollinen. Jos harjoitat myös maataloutta tai elinkeinotoimintaa, anna kaikki tuloveroilmoitukset viimeistään 2. huhtikuuta.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Verotettava metsätalouden tulo lasketaan vähentämällä puunmyynti- ja muista metsätalouden pääomatuloista metsätalouden menot. Erotuksesta metsänomistaja maksaa pääomatuloveroa 30 % ja 50 000 euroa ylittävältä osalta 32 % (v.2013). Puun ostaja pidättää puukauppasummasta ennakonpidätyksen, joka on pystykaupassa 20 % ja hankintakaupassa 14 %. Ennakkovero otetaan huomioon laskettaessa lopullista veroa.

Kesäkuu

2 Metsävero-opas 2018 sivu 2 Sisältö Pääkirjoitus Veroilmoituksen täyttö 3 4 Metsävero-opas 2018 Julkaisija: OP Osuuskunta Petri Kortejärvi op.fi Taitto: Otavamedia OMA Oy Kannen kuva: Roope Permanto Veroilmoituksen täyttö onnistuu ensikertalaiselta 5 Metsätalouden tulot 7 Metsätalouden vähennykset 9 Verottajalle yksi lomake 12 Arvonlisäverotus 14 KREETTA JÄRVENPÄÄ

Ajankohtaista

Metten verovuoden 2019 ensimmäinen versio on julkaistu. Nyt julkastulla ohjelmalla teet kirjanpitoa kuluvalta vuodelta, jonka pohjalta veroilmoitus jätetään keväällä 2020. Uutiskirjeessämme oli virheellisesti mainittu, että nyt julkaistulla Mettellä veroilmoitus tehdään tänä vuonna (2019). Pahoittelemme virhettä. Ohjelmaa tullaan päivittämään syksyllä, kun verottaja julkaisee uuden verolomakkeen vuoden 2019 metsäverotietojen ilmoittamiseksi. Metteen on päivitetty metsätalouden tulostaulukkoa siten, että

Huomioitavaa on, että myytäessä kiinteistöön pysyvästi asennettu kone yhdessä rakennuksen kanssa, myynnistä ei suoriteta arvonlisäveroa niin kuin aikaisemmin. Kiinteistön luovutukset ovat verovapaita arvonlisäverotuksessa ja jatkossa kiinteistön osaksi luettava kone tulee myös verovapauden piiriin arvonlisäverotuksessa.

Ilmoittautuminen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ajoissa on tärkeää, koska
– metsänomistajalta peritään arvonlisävero takautuvasti riippumatta siitä oliko tämä rekisterissä vai ei
– metsänostaja ei voi tilittää arvonlisäveroa myyjälle, mikäli tämä ei ole rekisterissä, koska hänellä ei ole vähennysoikeuttakaan
– hankinnosta saa arvonlisäveron vähentää vain mikäli on rekisterissä

Rahat, verot, työ & eläke, koti

Siiri joutuu maksamaan kauppahinnoista neljän prosentin varainsiirtoveron. Yhtymäosuuksien ostosta syntyy metsävähennysoikeutta: hän saa vähentää hankintamenosta 60 prosenttia sitä mukaa, kun myy puuta miltä tahansa metsävähennykseen oikeutetulta tilaltaan – hänellähän saattaisi olla niitä jo ennestään. Hankintameno koostuu metsän ostohinnasta ja muista hankintaan liittyneistä kustannuksista kuten kaupanvahvistajan palkkiosta ja varainsiirtoverosta.

Κορυφαία επικεφαλίδα αριστερού μενού

Ehdokkaiden tulee pystyä tuottamaan sekä tavoiteltavat tarkastustunnukset (esim. puustotulkinta) että tiedonkeräyksen (esim. drone-kalustolla). Ehdokas voi käyttää alihankkijoita. Neuvottelumenettelyyn haetaan 3–5 tarjoajaa. Kehitysvaiheeseen on tarkoitus valita 2–3 innovaatiokumppania. Kehitysvaiheen päätyttyä toimitusvaiheeseen on tarkoitus valita 1–2 yritystä. Hankinnassa käytetään hankintamenettelynä innovaatiokumppanuutta.