Press "Enter" to skip to content

Mattilsynet dyr

Bekymringsmelding

Du kan velje å vere anonym. Men det er lettare for oss å følge opp saka dersom vi veit kven du er og kan kontakte deg. Uansett vil vi gjerne vite kva relasjon du har til saka og om du har fagkompetanse på området. Skriv opplysningane om relasjon og fagkompetanse i feltet under «Kva vil du melde frå om?»

Mattilsynet må avlive 100 okser på gård i Solør

– Mattilsynet har funnet mange kritikkverdige forhold ved dyrevelferden på gården. Det er funnet hauger av døde dyr som har ligget åpent med fri tilgang for gnagere, fugler, ville dyr, samt grisene på gården, opplyser Mattilsynet i en pressemelding fredag kveld.

Å reise med hund, katt eller ilder

Dyrene må som regel være vaksinert mot rabies. Unntaket er dyr som kun reiser mellom Norge og Sverige. Dersom dyrene kommer fra land utenfor EU/EØS må de i tillegg ha gjennomgått en test som viser at vaksinasjonen har gitt dem tilfredsstillende beskyttelse mot sykdommen. Testen kreves ikke hvis dyrene kommer fra land der rabiessituasjonen regnes som like god som i EU/EØS, såkalte listeførte tredjeland.

«Det lå ei død ku like ved veien på vei ned til gården. Denne var ikke tildekket. Det gikk purker med unger fritt ute (…) Det ble på gården sett en balje på ca. 3-4 kvm. Denne var helt full av døde dyr. Det hang dyr over kanten av balja, og det lå døde dyr på utsida av den. Flere av dyrene ga inntrykk av å ha ligget der i flere måneder (…).

– De siste tallene viser 31 «dyrehold» i Norge, og det kan være mer enn én person som har fått aktivitetsforbud i ett dyrehold. Det er en tydelig økning i de siste tallene vi har tilgang på. Vi vet ikke om det viser en varig trend, eller om det er en enkeltstående økning, sier Torunn Knævelsrud, som er seksjonsleder for dyrevelferd, til Vi.no.

«Vi ser i media hver eneste uke saker med svært alvorlige brudd på dyrevelferdsloven. Vi leser at Mattilsynet har vært på inspeksjoner over flere år i samme sak. 
Dyr om dyrevelferd sier i paragraf 4. ”Hjelpeplikt – 
Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret.”

Hedmarks-bonden har gjennom flere måneder vært i konflikt med Mattilsynet. Tilsynsmyndigheten oppgir at det er funnet mange kritikkverdige forhold ved dyrevelferden på gården og har derfor vedtatt at den skal avvikles. I går aksjonerte de mot gården fordi bonden har nektet å etterkomme Mattilsynets pålegg.

– Hos denne bonden har vi over tid funnet syke og skadde dyr. Vi har for eksempel sett dyr med åpne sår, stygge leddbetennelser og store mengder møkk der hvor dyrene oppholder seg. Når Mattilsynet ser så klare regelbrudd på dyrevelferden og dyr med store smerter er vi nødt til å gripe inn. Det er vårt samfunnsansvar å fremme etisk forsvarlig hold av dyr. Dyrene er helt avhengig av at vi tar dette ansvaret, sier avdelingssjef Ingrid Elisabeth Bjerke-Matsson i Mattilsynet Glåmdal og Østerdal.

Flere dyrehold med grovt vanskjøttede dyr

I 2018 gjennomførte Mattilsynet tilsyn med dyrevelferden i 7.857 dyrehold. De avdekket alvorlig vanskjøtsel av dyr i 63 dyrehold, som er 0,7 % av de dyreholdene de var på tilsyn i. Dette er en økning fra 42 dyrehold i 2016 og 46 i 2017. Økningen gjelder særlig kjæledyr, men også storfe og sau. For svin er det en nedgang fra de to årene før.