Press "Enter" to skip to content

Male feieluke

Sette inn en feieluke i skorstein på loft. Lett tilgjengelig

Sette inn en feieluke i skorstein på loft. Lett tilgjengelig

Vi får av og til spørsmål om feiing og i den forbindelse tok vi en prat med Fred Ekberg ved Brann- og redningsetaten, Brannforebyggende avdeling i Oslo. Feieren både feier og rengjør piper, røykkanaler, røykrør og ildsteder for å forebygge sotbrann og avgassutslipp. Feieren har også en spesialkompetanse på brannforebyggende arbeid og jobber tett opp mot brannvesenet. Feieren veileder om riktig fyringsteknikk.

Et skritt i gangen kan føre helt til Israel

Et skritt i gangen kan føre helt til Israel

Hammerite Metallmaling er spesielt utviklet for å brukes direkte på en rusten metalloverflate med minimal forbehandling. Først fjerner du løs rust med en stålbørste og sandpapir og deretter vaskes overflaten med vaskemiddel, skyll og la tørke. Mal med Hammerite Metallmaling direkte på den rengjorte, rustne overflaten. Ingen primer eller grunning er nødvendig.

Bestilling av ekstra boligtilsyn og feiing

Bestilling av ekstra boligtilsyn og feiing

Bank på forskjellige steder rundt på skorsteinen for å finne puss og slemming som sitter dårlig eller flasser. Lyder det hult, river du alt løst, rengjør godt og slemmer eller pusser opp skaden med en ferdig slemmemørtel eller en reparasjonsmørtel for mur og puss.

FYR RIKTIG OG HVORDAN FORBEREDE TIL FEIING AV SKORSTEIN

FYR RIKTIG OG HVORDAN FORBEREDE TIL FEIING AV SKORSTEIN

I løpet av 16- og 1700 tallet fikk støpejernsovnene stor utbredelse. Ovnene ble produsert mange steder i Norge og er i høyeste grad historiefortellere. Tilslutning fra ovnen til pipa er et røykrør av jern. Mange steder kan dette være ført direkte gjennom tømmervegg. Jernovnene er av og til fôret med ildfast stein eller ekstra støpejernsplater.

Dette bør du tenke på ved valg av ny peisovn

Dette bør du tenke på ved valg av ny peisovn

– Sjekk at det er tett i overgangen mellom røykrøret og pipeløpet, understreker Torstein Hjelmeland, teknisk ansvarlig i Dovre. Oppover i pipeløpet skal du se etter sprekker. Er det riss og krakeleringer, er det ikke alvorlig. Er det sprekker på en millimeter eller mer, må det utbedres. Spesielt er de horisontale sprekkene dårlig nytt. Sjekk også pipeavdekning og pipehatt på toppen av pipa. På en moderne pipe skal det kun være brukt originale deler.

Informasjon om feiing og tilsyn i fritidsboliger og annet byggverk

Informasjon om feiing og tilsyn i fritidsboliger og annet byggverk

Ved tilsyn kan feieren også hjelpe med sjekk av røykvarsler, slokkeutstyr og rømningsveier. Hvordan du best kan sikre boligen mot brann, og spørsmål om fyring i ovn, er også spørsmål feieren som fagmann kan svare på.

Du bruker Internet Explorer 8 eller eldre.

Du bruker Internet Explorer 8 eller eldre.

Det går fram av dommen at en kommunal feier foretok feiing av pipen sommeren samme år, men at feieren ikke inspiserte feieluken og heller ikke tømte pipen for sot etter at den var feid. Dette ble overlatt til tiltalte, men det ble aldri gitt melding om at pipebunnen ikke var tømt for sot. Man antar derfor at brannforløpet startet med at glør fra vedovnen i hovedetasjen har falt ned på sotet i bunnen av pipen og at dette så har tatt fyr.

Slik forbereder du deg til besøk av feieren

Slik forbereder du deg til besøk av feieren

du kan jo teste litt først med en enkel løsning dersom du ha muligheten. vi har bare en vanlig murpipe, og der er det 4 små musteiner, 1 i hvert hjørne, og så ligger det bare en plate av et eller annet slag på oppå disse steinene. jeg antar den er brannsikker, har ikke sjekka.