Press "Enter" to skip to content

Maanmittauslaitos toimipisteet

Tietoa maanmittauslaitoksesta

Sähköisessä kiinteistönkaupassa kaupanvahvistajan ilmoitusvelvoitetta kaupan kohteen ominaisuuksista siirrettäisiin kaupan osapuolille. Valitukset maanmittaustoimitus- ja kirjaamisasioissa sekä kunnan tielautakunnan toimituksista toimitettaisiin suoraan valituksen käsittelevään maaoikeuteen. Maanmittaustoimiston tehtävistä vastaisi jatkossa Maanmittauslaitos. Ehdotetut muutokset tehostavat ja joustavoittavat menettelyä. Maanmittauslaitoksen toimipisteiden määrä tai tarjottavat palvelut eivät lain voimaan tullessa muuttuisi.

Maratonkokous tuotti kompromissin: saksalainen Ursula von der Leyen EU-komission puheenjohtajaksi – Suomi ei saanutkaan EKP:n johtajuutta

Kiinteistötoimitukset, joita ovat mm. tontin lohkominen, yleisen alueen lohkominen, rasitetoimitus, kiinteistönmääritystoimitus ja halkominen, tehdään sitovan tonttijaon alueella kaupungin toimesta. Asemakaavassa määrätyn ohjeellisen tonttijaon alueella tehtävät kiinteistötoimitukset sekä asemakaava-alueen ulkopuoliset toimitukset tekee Maanmittauslaitos.

Palkkaus on Maanmittauslaitoksen palkkausjärjestelmän tyyppitehtävän 10 mukainen (3079 – 4464 €/kk). Vaihtelu perustuu henkilökohtaisen suoriutumisen osuuteen, joka on 0-45 % ensin mainitusta tehtäväkohtaisesta palkasta. Tyypillisesti henkilökohtaisen suoriutumisen osuus on 17 %, jolloin kokonaispalkka tehtävässä on noin 3600 euroa/kk.

Asiakaskäyntien odotetaan vähenevän merkittävästi jatkossakin, koska maanmittausasioiden asiointi siirtyy yhä enenevässä määrin sähköisiin palvelukanaviin. Asiointitarvetta vähentävät muun muassa lainhuutojen automaattinen vireilletulo kirjaamisasioissa, sähköinen panttikirja kiinnityksissä, sähköiset hakemuslomakkeet, valtakunnallisen puhelinpalvelun käytön ja kiinteistökaupan verkkopalvelun käytön yleistyminen sekä muiden uusien sähköisten palvelukanavien syntyminen ja käyttöönotto.

Hollolan kunta

Kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) hallinnosta, ylläpidosta, tietopalvelusta ja järjestelmän kehittämisestä huolehtii Maanmittauslaitos. Kiinteistötietojärjestelmään kuuluu kaksi (2) rekisteriä: kiinteistörekisteri ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri. Kunnan alueella kiinteistötietojärjestelmään kuuluvan kiinteistörekisterin pitäjänä toimii Maanmittauslaitos.

Meny

Tarja Ek tietää, että tärkeintä muutoksen sujuvassa läpiviemisessä on työntekijöitä avoimesti kuunteleva muutosjohtaminen. Maanmittauslaitoksella muutosjohtamisen prosesseja on kehitetty ja hiottu viime aikoina laajemminkin, kun MML on alkanut remontoida vanhoja koppikonttoreitaan moderneiksi monitilaympäristöiksi. Maanmittauslaitoksella on kaikkiaan 40 toimipaikkaa ympäri Suomea, ja Turku on kahdeksas paikka, jossa tämä uudistus toteutetaan.

Toimitilojen perustiedot löytyvät ajantasaisina Optimaze-ohjelmistosta

MML:n Toimitilapalveluita vetävä toimitilapäällikkö Tarja Ek kertoo toimitilastrategian toteutuneen toistaiseksi erittäin hyvin. «Iso kuva on, että vuoden 2016 loppuun mennessä tekemillämme toimitilaratkaisuilla saimme aikaan varsin huomattavat, noin 1,2 miljoonan euron säästöt. Aloittaessamme tilatehokkuus oli laitostasolla 36 m²/htv ja nyt luku on 23 m².» 

Halusimme luoda asiakaspalveluun sopivat modernin tyylikkäät tilat, jotka heijastavat tehokkuutta ja MML:n arvoja. Värisävyt poimittiin kartoista, ja ratkaisimme isojen karttojen esittelyn ja sijoittelun ongelmia suunnittelemalla luontoon viittaavia uniikkikalusteita. Kiinnitimme myös erityisesti huomiota asiakaspalvelijoiden työmukavuuteen. Maanlaajuiseksi suunnitellun kokonaiskonseptin osia on helppo soveltaa erilaisiin tiloihin.

Murupolku

Esitämme, että toimilupamalli otettaisiin uuteen harkintaan. Toimilupamalli mahdollistaisi hajautetun ja avoimen tietojärjestelmäarkkitehtuurin, jossa yksityiset rekisterinpitäjät voisivat kaupallisin perustein tarjota asunto-osakkeiden digitaalista rekisteröintiä ja kauppojen toteutuspalvelua. Kustannukset eivät lankeaisi veronmaksajille ja kohdentuisivat niille tahoille jotka käyttävät järjestelmää tai saavat siitä koituvan hyödyn. Kilpailun myötä myös innovaatiot ja uusien teknologioiden, kuten lohkoketjun, hyödyt saataisiin täysimääräisesti käyttöön.

Valppaasti dialogiin käyttäjien kanssa

Suomi.fi-kartat tarjoaa kustannustehokkaan tavan hyödyntää karttoja ja paikkatietoa omien toimipisteiden tai tietoaineistojen visualisointiin. Palvelussa on aina käytettävissä ajantasaiset, laadukkaat kansalliset kartta-aineistot. Kartat-palvelun voi ottaa myös asiointipalvelun karttakomponentiksi. Kaikki paikkatietoinfrastruktuurin kautta saatavilla olevat paikkatietoaineistot on mahdollista liittää palveluun.

Tilaa artikkelit sähköpostiisi

”Koko organisaatio myllättiin reilu vuosi sitten ja muutettiin paikallisesta valtakunnalliseksi. Johtamassani yksikössä työskentelee lähes 400 henkilöä eri puolilla maata sijaitsevissa palvelupisteissä, joten tässä vierähtää vielä tovi, kunnes osaan yhdistää kaikkien nimet ja kasvot”, perustoimituksia tekevän tulosyksikön johtaja Irma Lähetkangas kuvailee omalta kohdaltaan muutosta.