Press "Enter" to skip to content

Lyhytaikainen vuokraus alv

Majoitustoiminnan arvonlisäverotus

Ohjeessa käsitellään majoitustoiminnan arvonlisäverotusta. Majoitustoiminnan eri toimintamuodot ovat kehittyneet ja kehittyvät nopeasti, minkä vuoksi majoitustoimintaa koskevia arvonlisäverolain säännöksiä sovelletaan käytännössä hyvin monenlaiseen eri toimintaan. Ohjeessa on pyritty huomioimaan toimintamuotojen kehittyminen sekä majoitustoimintaa koskeva uusin oikeus- ja verotuskäytäntö.

Pyydä tarjous tilitoimistopalveluista

Jos yritys tahtoo vähentää vuokraustoimintaan liittyvien kulujen arvonlisäveron, tulee sen rekisteröityä erikseen siitä toiminnasta arvonlisäverovelvolliseksi (kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta arvonlisäverovelvollinen). Kun yritys on rekisteröitynyt vuokraustoiminnasta arvonlisäverorekisteriin, tulee sen laskuttaa vuokralaistaan verollisilla hinnoilla. Tämän jälkeen kaikkien kustannusten arvonlisävero, jotka liittyvät arvonlisäverolliseen vuokraustoimintaan, voidaan vähentää.

Arvonlisäverovelvollisen opas

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Majoitustoiminnan verotuksesta

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Verollinen vuokra vai veroton kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaminen?

Kynsistudio toimii parturi-kampaamon vuokraamassa liikehuoneistossa. Studiolla on käytössään sermillä erotettava noin neljän neliömetrin tila ja omat tarvikkeet kynsien laittamiseen ja huoltoon. Kampaamoyrittäjä veloittaa studiolta toimitilavuokraa. Onko vuokra verollista vai onko kyse verottomasta kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta? Liikehuoneistossa toimii myös parturi-kampaajia niin sanottuina tuolivuokralaisina, joilta perityn vastikkeen kampaamoyritys käsittelee verollisena.

Tämä on Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy:n blogi. Kirjoittajina toimivat toimistomme asianajajat ja kirjoitukset käsittelevät juridisia aiheita laidasta laitaan – joskus vähän laidan ulkopuoleltakin. Otamme kiinni ajankohtaisiin aiheisiin ja nostamme esiin mielenkiintoisia kysymyksiä myös ei-niin-ajankohtaisista juridisista aiheista.

KHO:n mukaan yhtiön toiminta on arvonlisäverollista alueiden vuokrausta kulkuneuvojen paikoitusta varten, jos yhtiö vuokraa eri perustein hallitsemiaan pysäköintipaikkoja joko lyhyt- tai pitkäaikaisesti. Vuokralaisina olisi alueen liikehuoneistoissa vuokralla olevia yrityksiä tai niiden työntekijöitä tai muita yksityishenkilöitä. KHO kumosi Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisusta laatiman valituksen.

Asuinhuoneistojen vuokrauksesta annettua lakia (481/1995) ja hallituksen esitystä (HE 304/94) ei tässä luvussa mainita lainkaan, vaikka kyseinen laki on oleellinen arvioitaessa sitä, mitä lakia vuokraukseen sovelletaan. Jos vuokraukseen sovelletaan asuinhuoneistojen vuokrauksesta annettua lakia, ei kyse ole arvonlisäverolaissa tarkoitetusta majoitustoiminnasta. Tästä olisi hyvä ottaa maininta ohjeeseen.

Airbnb:n kaltaiset palvelut ovat asuntosijoittajan näkökulmasta mielenkiintoisia, sillä ne tarjoavat kätevän mahdollisuuden kalustettujen asuntojen vuokraukseen. Kyseiset palvelut ovat aiheuttaneet paljon keskustelua sekä puolesta että vastaan niin eri maiden välillä kuin maiden sisälläkin. Esimerkiksi toukokuun alussa Berliini kielsi kokonaan loma-asuntojen vuokrauksen. Toisaalta Pariisissa ja Lontoossa viranomaiset ovat rajoittaneet majoituspäiviä. Suomessa toiminta on (ainakin toistaiseksi) laillista ilman rajoituksia, mutta eriäviä mielipiteitä löytyy.

Jatkossa siis tyhjilläänoloajat eivät enää koidu samalla tavalla vähennysten ja poistojen osalta kokonaisuudessaan vuokranantajan tappioksi vaan ovat verotuksessa kuluiltaan vähennyskelpoisia.

Aikaisemmin muun muassa samaisen oikeustapauksen alemmissa oikeusasteissa annettuihin päätöksiin nojaten on perusteltu tähän asti voimassa ollutta verotuskäytäntöä, jossa mökkivuokrauksen kulut ja poistot saa vähentää vain niiltä osin, kuin mökki on ollut vuokrattuna. Kun korkein oikeusaste on kumonnut aikaisemmat päätökset ja määrännyt toisin, tämä tarkoittaa seuraavaa:

Asunnon voi vuokrata myös kalustettuna Airbnb tai Bookingin kaltaisten sivustojen kautta. Tätä yleensä kutsutaan lyhytaikaiseksi vuokraustoiminnaksi. Mutta asunnonhan voi vuokrata tällä mallilla myös pidemmäksi aikaa. Tällaista palvelua tarjoavat Forenom, Kotimaailma, Comodo ym. Mutta hinnat ovat luonnollisesti korkeammat. Tähän hintatasoon ei yksityisellä henkilöllä ole niin helposti varaa. Esimerkiksi yksiön vuokra voi olla kuukaudessa 1 600 euroa.

Lähes huvittavia piirteitä ohje saa heti tämän jälkeen, kun ohjeessa ryhdytään rakentamaan analogiaa arvonlisäverolain ulkopuolelle ja todetaan Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettua lakia sovellettavan vastaavastiainoastaan ammattimaiseen majoitustoimintaan. Verohallinto lähtee siis oikeuttamaan Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain soveltamista arvonlisäverotuksen liiketoiminnan määrittelyssä heti sen jälkeen, kun se on irtisanoutunut tuloverolain analogiasta arvonlisäverotuksen itsenäisyyteen vedoten. Ohjeessa todetaan;

1 B) Myynti toiseen EU-maahan siellä alv-rekisteröidylle ostajalle tai kolmanteen maahan elinkeinonharjoittajalle

Ohje ei ota kantaa mahdollisesti Euroopan unionin ulkopuolella suoritetun varastointipalvelun ostohintaan mahdollisesti sisältyneeseen kyseisen maan arvonlisäveroon, josta saattaa olla ulkomaalaispalautusmahdollisuus. Kokonaisen varastokiinteistön vuokraaminen on kiinteistöön kohdistuvaa palvelua, joka arvonlisäverotetaan kiinteistön sijaintimaassa. Osa unionin jäsenvaltioista saattaa katsoa myös varastotilan osan vuokraamisen kiinteistöön kohdistuvaksi palveluksi.

Eväste on pieni nimetön käyttäjäkohtainen tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän verkkoselaimeen. Eväste sisältää yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa sivustolla vieraileva verkkoselain (esim. käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle). Evästettä voi myöhemmin käyttää vain sen tallentanut palvelin, eikä siitä aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle. Pelkän evästeen avulla ei voida tunnistaa käyttäjää henkilökohtaisesti.

KL Nyt

Jos vähennykset ovat suuremmat kuin tulo, eli jos pääomatulo muodostuu vähennysten jälkeen alijäämäiseksi, verovelvollinen voi tehdä ansiotulojen veroista ns. alijäämähyvityksen. Siltä osin kuin alijäämää ei voida ottaa huomioon hyvityksenä, se vahvistetaan pääomatulon tappioksi. Tappio voidaan vähentää seuraavien vuosien pääomatulosta kymmenen seuraavan verovuoden aikana sitä mukaa kuin pääomatuloa syntyy.

Pitkäaikainen vuokraus eli liisaus on yleensä mahdollista enintään seitsemän vuoden ajaksi. Tässä vaihtoehdossa maksetaan trukin käytöstä, ei sen omistamisesta. Paperityötä tulee vähän ja kustannukset on helppo budjetoida. Yksi tärkeimmistä eduista on se, ettei pankkitilin saldo kärsi eikä lainaa tarvita. Olemassa olevan pääoman voi käyttää esimerkiksi ydinliiketoimintaan liittyviin investointeihin.
Hinnat sovitaan myös yleensä kiinteiksi. Tämä suojaa inflaatiolta ja tarjoaa varmuutta – käyttäjä tietää aina, mitä odottaa.