Press "Enter" to skip to content

Lvi insinööri pääsykoe

Syksyn 2018 tehtävät

Valintakoe tehdään hakijan hakulomakkeessa ilmoittamassa ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Hakija osallistuu kokeeseen ylimmässä saman valintakoeryhmän hakukohteessa, eikä hän voi vaihtaa valintakoepaikkaa. Osallistuessaan valintakokeeseen hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen ja rakennusarkkitehtikoulutuksen hakutoiveisiinsa.

Talotekniikan tutkinto-ohjelma, LVI-talotekniikka

LVI-talotekniikan tutkinto-ohjelmassa hankit hyvät valmiudet lämmitys-, vesijohto- ja ilmanvaihtojärjestelmien suunnitteluun sekä niiden toteuttamiseen, hallintaan ja kehittämiseen. Opiskelu pyrkii kuvaamaan todellisia työelämän haasteita, joita valmistunut ammattilainen päivittäisessä työssään ratkaisee. Opiskeluun kuuluu vuosittain projekteja, joita tehdään yhdessä sähköisen talotekniikan ja rakennusalan opiskelijoiden kanssa. Koulutuksen aikana tutustutaan lukuisiin LVI-järjestelmiin ja -laitteisiin sekä opitaan arvioimaan niitä kriittisesti.

Sinulla on mahdollinen polku Xamkista Aalto-yliopiston maisteriohjelmaan!

Kun suoritat tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon hyvin arvosanoin, ja valinnaisina opintoina syvennät erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi, sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa. Valinnat yliopiston maisteriohjelmiin ovat kilpailullisia ja perustuvat pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön. Pääsykokeita ei järjestetä.

Pääsyvaatimukset ja valintaperusteet kevään 2019 yhteishaku

HUOM.  Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnot ovat vanhoja tutkintoja (esim. teknikko), joihin ei voi enää valmistua ja joiden tilalla ovat nykyään ammattikorkeakoulututkinnot tai toisen asteen tutkinnot. Opistoasteen tutkintoja eivät ole esimerkiksi ammattiopistoissa tehdyt ammatilliset perustutkinnot/ammattitutkinnot/ erikoisammattitutkinnot tai ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tehdyt erilliset opettajan pedagogiset opinnot.

Talotekniikan tutkinto-ohjelma on monimuotokoulutus, jossa perehdyt erityisesti kiinteistöjen LVI-talotekniikkaan ja hankit hyvät valmiudet lämmitys-, vesijohto- ja ilmanvaihtojärjestelmien suunnitteluun sekä niiden rakentamiseen, hallintaan ja kehittämiseen. Opiskelu pyrkii kuvaamaan todellisia työelämän haasteita, joita valmistunut ammattilainen päivittäisessä työssään ratkaisee. Koulutuksen aikana tutustutaan laajasti talotekniikkajärjestelmiin ja -laitteisiin sekä opitaan arvioimaan niitä kriittisesti.

Pyydettyä sivua ei löydy.

Aloitin syksyllä 2016 opiskelemaan rakennustekniikan insinööriksi Savoniassa. Suuri kysymys on varmasti se, miten tälle alalle päädyin? Pienestä pitäen urasuunnitelmani olivat kovin toisenlaiset; minusta piti tulla lääkäri. Kuitenkin yhteishaussa keväällä 2016 kaikissa hakuvaihtoehdoissani luki: Rakennustekniikka, insinööri. Lue niin tiedät, miksi suunnitelmani muuttuivat näin.

Päivätoteutuksen valintakoe

Yhteiskunta säätelee rakentamista monin määräyksin, joilla pyritään turvaamaan rakennetun ympäristön laatua, terveellisyyttä ja turvallisuutta. Rakennusalan on pystyttävä tuottamaan uutta kilpailukykyistä osaamista ja koulutuksen on tuotettava uutta korkeatasoista työvoimaa. Valmistuttuasi koulutuksesta olet rakentamisen, talotekniikan tai kiinteistönpidon asiantuntija, jolla on hyvät tiedot rakennusten talotekniikan tai rakennustekniikan suunnittelusta, tuotannosta sekä ylläpidosta.

OPISKELUN KÄYTÄNNÖT

Päivätoteutuksessa opiskelu on nimensä mukaisesti päätoimista ja kokopäiväistä. Opetus järjestetään pääsääntöisesti HAMKin Valkeakosken kampuksella. Opiskelu etenee säännöllisellä rytmillä oman opiskelijaryhmän kanssa. Opiskelet noin kahdeksan tuntia päivässä, viitenä päivänä viikossa. Työviikon aikana opetus on monipuolista; siihen sisältyy luentoja, harjoituksia, vierailuja, ryhmätöitä, laboratorioharjoituksia, työelämälle tehtäviä projekteja sekä palautetta omasta työskentelystä.

AMK:t preppaavat hakijoita pääsykokeisiin vaikka ilmaiseksi – "Matkan varrelle saattaa jäädä hyviä insinöörejä, jos heitä ei tue"

Osa ammattikorkeakouluista tarjoaa pääsykoevalmennusta, jotta hakijoilla olisi riittävästi rohkeutta hakea korkeakouluun. Toisaalta huokeahintainen valmennuskurssi on myös tapa markkinoida koulutusta. Maksullista pääsykoevalmennusta tarjoavat yritykset eivät näe ammattikorkeakoulujen ilmaisia valmennuskursseja kilpailijoina, koska suurilla paikkakunnilla riittää hakijoita.

Verkkokaupan pysyvä tarjous sinulle: saat todellista bisneshyötyä

Lisäksi, pääsenkö sisään? Millainen pääsykoe? Biologiasta sekä (pitkästä) matematiikasta olen kirjoittanut L:n molemmista, enkusta B:n ja äikän kirjoitan nyt syksyllä uusiksi, koska sain viimeksi I–:n koska aloin oksentamaan kesken kokeen viiden minuutin välein (ärhäkkä mahatauti), ja ihanasti jäi yhdestä pisteestä kompensaatio kiinni. Äikästä olis ehkä C-M tulossa.