Press "Enter" to skip to content

Luvattoman rakennuksen myynti

Rakennusoikeudelliset kysymykset

Tuota 5 vuoden piilevistä virheistä käytäntöä ensin kans muistelin, mutta sitten huomasin, että tässähän onkin kyse sopimusrikkomuksesta, kun asiat pitäisi olla kunnossa, mutteivät ole? Luvat on kysytty nyt jo edesmenneeltä rakennuslautakunnan jäseneltä, mutta nykyisen rakennusvalvojan mukaan suullista lupaa ei saa antaa jos rakennuksen on tarkoitus olla yli 2vuotta samassa kohden (esim asuntovanulle tämän voi antaa, mutta sitä pitää liikutella).

Rakennuslupaa voidaan vaatia jopa saunasta, joka on jo 15 vuotta vanha

Asikkalan rakennustarkastaja Tapio Tonteri kertoo, että luvattomia rakennuksia löytyi kunnasta 179, kun Heinolassa rakennus- ja huoneistorekisteriin lisättiin vastaavan projektin aikana 10 000 rakennusta. Heinolan vastaava rakennustarkastaja Juha Mara kertoo, että moni on saanut takavuosikymmeninä rakentaa esimerkiksi saunan ilman erillistä lupaa.

Sokos Herkun Ravintola lopetti toimintansa Valkeassa – tilat otetaan ruokakaupan käyttöön

Rakennuslupaa ei tarvita vaan korkeintaan toimpenpidelupa kun rakennuksessa on 2 seinää avoin muistuttaen katosta. Riittää sekin että seinän läpi näkee jos tehty pyöreästä hirrestä ladon tapaan. Jos rakennuksessa korkeus sisällä on 160 cm tai alle ei lupaa tarvita. Jos rakennuksessa ei ole kivijalkaa vaan pyörät nurkissa siirtämistä varten ei lupaa tarvita. Jos on maalainen eli maanomistaja jossa muka harrastaa maa tai metsätaloutta ja rakentaa taukotuvan ei lupaa tarvita. Heinälato ei tarvitse lupaa.

Uusimmat

Piha-aitojen rakentamista koskevat omat määräyksensä. Kadun vastainen aita tukimuureineen saa olla enintään 120 senttimetriä korkea. Muutoin ilman toimenpidelupaa saa rakentaa tukimuureineen enintään 160 senttimetriä korkean aidan. Näitä korkeamman aidan toimenpidelupa edellyttää myös naapuritontin omistajan tai haltijan puollon. Jos rajanaapuri on kaupunki, hyväksyntä haetaan kuntatekniikan keskuksesta.

Toimenpidelupa voidaan evätä, jos rakennus ei ole kaavassa osoitetun rakennusalueen sisällä tai kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisella etäisyydellä esimerkiksi rannasta tai naapurin rajasta. Yleensä rakennelman täytyy olla vähintään viiden metrin päässä tontin rajasta, ranta-alueilla vaaditaan 15 metrin tai 30 metrin etäisyys rantaviivasta. Toimenpidelupaa ei voida myöskään myöntää, jos tontin rakennusoikeus ylittyy.

Hartolan kunta vie kiinteistötiedot avoimeen järjestelmään

Tässä asiassa ollaan lähellä yhtiökokouksen kaikkien osakkaiden yksimielisyysvaatimusta, jos yhtiöjärjestystä huoneistojen pinta-alojen ja huoneistoselitelmän osalta muutetaan. Samalla huoneistojen pinta-alojen kasvattamisella kyseisessä yhtiössä vaikutetaan myös yhtiövastikkeen suuruuteen kyseisessä yhtiössä. Samalla on kuitenkin syytä harkita, tehdäänkö lisäys kaikkien huoneistojen vai vain joidenkin huoneistojen osalta.

Miksei ilmoituksia voi hoitaa suullisesti? Riittääkö sähköposti?Kaikki ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti käyttäen rakennusvalvonnankotisivuilla olevia lomakkeita. Kun ilmoitus tehdään huolellisesti liitteineen, rakennusvalvonta saa tarvittavat tiedot ja näin ilmoituksen mukaiseen toimenpiteeseen voidaan ryhtyä todennäköisemmin aikataulussa. Rakennusvalvonta voi ilmoittaa 14 päivän sisällä, tarvitaanko hankkeelle kuitenkin toimenpidelupa tai rakennuslupa.

Aiemmat kommentit

Luvattomat rakennukset olivat olleet saarella useita kymmeniä vuosia ilman, että viranomaiset olivat puuttuneet asiaan. Ja saarikaan ei ollut alkuperäisen rakentajan omistuksessa, vaan saari oli jäänyt aikanaan jakamattomaksi ja kuuluu lainvoimaisen päätöksen mukaan paikalliselle osakaskunnalle. Kiinteistönmääritystoimituksessa 11.5.2011 kun on päätetty, että Muurahaissaari kuuluu yhteiseen vesialueeseen niin kutsuttuna vähäisenä saarena.

Rakennus- ja ympäristölautakunnassa tehtiin 29.4. valtakunnallisesti merkittävä ennakkopäätös, kun kartingradan vuonna 2010 luvatta pystytettyä huoltorakennusta koskevat oikaisuvaatimukset jätettiin käsittelemättä. Rakennusluvan myönsi helmikuussa 2014 rakennustarkastaja Pirjo Palmu-Heinänen lähes neljä vuotta luvattoman rakentamisen jälkeen ja vastoin suunnittelutarveratkaisua.

Mitä tapahtuu, jos rakentaa ilman lupaa?

Kevyissä hirsimökeissäkin voi olla räystäskourut ja syöksyt, jotka vievät sadeveden kauemmas. Seinät kannattaa suojata oikeanlaisella käsittelyaineella. Sateen ja lumen pääsemistä esimerkiksi grillikatoksiin ja huvimajoihin voi estää sulkemalla avonaiset seinät levyllä tai suojapressulla käyttökauden ulkopuolella. Kasvihuoneen katon voi suojata ultraviolettisäteilyä kestävällä kasvihuonemuovilla.

Uutisissa nyt

”Madridin tapauksessa, maan laki nro 9/2001 määrittelee rangaistuksien hierarkian vakavuuden mukaan, liikkuen erittäin vakavasta lievään. Jos teemme töitä ilman lupia tai lisenssejä, teemme vakavia rikkomuksia joiden sakot vaihtelevat 30 000-600 000 euron välillä. Tai kuten he sanoisivat: pieni vitsi. Mutta, sen lisäksi, voimme tehdä uusia rikkomuksia sillä meillä ei ole hallinnon hyväksyntää jo valmiiksi, ja on vaikea tuntea kaupunkisuunnittelua koskevia vaatimuksia, jotka vaikuttavat meihin jokaiseen” hän lisää.

Tässä artikkelissa lisää yksityiskohtia siitä mitä hyvän käytännön mukaiseen rakentamiseen kuuluu ja miten rakennuslupaa haetaan. Sovelluskohteen saunamökki tai talousrakennus, eli ei asunto. Aloitan kuitenkin suunnittelun muodollisesta puolesta, sillä rakennusluvan hakeminen edellyttää tiettyjä suunnitelmia. Tämä artikkeli ei pätevöitä suunnitteluun, mutta antaa  oman saunan rakennuttajalle edellytykset keskustella sekä rakennusviranomaisten että ammattisuunnittelijoiden kanssa.

Lupahakemus tulisi toimittaa henkilökohtaisesti tai suunnittelijan välityksellä rakennustarkastajalle. Suunnitelmia olisi hyvä käydä esittelemässä ennakkoon jo luonnosvaiheessa, jolloin mahdolliset puutteet ja korjausten tarpeellisuus sekä muut rakentamiseen liittyvät seikat selviäisivät riittävän ajoissa. Rakennuksen suunnittelijan pätevyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Suunnittelijan pätevyys määräytyy Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan A 2 mukaan.

Kiinteistön myynti – vinkkejä myyjälle

Lainhuuto on yhtä kuin kiinteistön omistusoikeuden rekisteröiminen. Jos esimerkiksi myyjällä on myytävänä olevaan kiinteistöön lainhuuto, syntyy ns. omistajaolettama. Tällöin kiinteistön ostajan on syytä olettaa, että kiinteistön myyjä todella omistaa kiinteistön. Lainhuutoa tulee hakea pääsääntöisesti kuusi kuukautta kiinteistön luovutuskirjan tekemisen jälkeen.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että valvonnassa kiinnitetään huomiota rakennuspaikan yleisilmeeseen ja rakennusten julkisivun kuntoon. Ympäristön siisteyden osalta roskaantuminen eli lähinnä romujen varastointi, tieliikenteestä poistettujen ajoneuvojen säilyttäminen ja polttopuiden määrä ovat arvioitavia asioita. Esimerkiksi polttopuita sallitaan säilytettäväksi enintään kahden lämmityskauden verran. Isomman määrän varastointi ei ole sallittua edes peitettynä.

1 Vaihtoehtoiset tavat vedenkäytölle rakentamisen aikana

Kiinteistön vesijohdon liitostyön tonttiventtiiliin saa tehdä vain Jyväskylän Energia oy:n sopimusurakoitsija. Mikäli liitostyötä ei tehdä tonttiventtiiliin vaan aiemmin tontille asennettuun vesijohtoon (noin metrin mittainen pätkä), voi liitostyön tehdä asiakkaan LVI-urakoitsija. Jyväskylän Energia Oy suosittelee tekemään painekokeen tonttijohtoon liitoksen pitävyyden varmistamiseksi ennen liitoksen peittämistä. Liitoksen pitävyys on kuitenkin KVV vastaavan vastuulla.

Integroitu kiinteistönhallinnan ratkaisu: EcoStruxure Building

On tärkeää, että pysyt vastaamaan käyttäjien kasvaviin vaatimuksiin. Saumattomasti toimivien perusasioiden – kuten lämmön, ilmanvaihdon ja valaistuksen ohjauksen – lisäksi käyttäjät kaipaavat nykyaikaiselta kiinteistöltä yhä parempaa palvelua. Älykkäällä, verkkoon kytketyllä teknologialla luot käyttömukavuutta ja viihtyisyyttä, houkuttelet käyttäjiä ja pidät käyttöasteen korkeana.