Press "Enter" to skip to content

Lkv verkkokurssi

LKV-verkkokurssi

LKV-verkkokurssi antaa valmiuksia virallisen kiinteistönvälittäjäkokeen (LKV-pätevyys) läpäisemiseen tukemalla osallistujan omaehtoista opiskelua. Kurssilla selvitetään kiinteistönvälittäjäkokeen keskeisen lainsäädännön valossa asunto-osakkeen ja kiinteistönkaupan, kaavoituksen ja kiinteistönmuodostuksen, huoneenvuokrauksen sekä verotuksen erityiskysymyksiä, sekä kiinteistönvälittäjän vastuuta ja kuluttajansuojaa. Sisältää myös lakikirjan käytön opastuksen sekä vastaustekniikkaohjeet.

Page not found

Laillistettu kiinteistönvälittäjä LKV ja vuokrahuoneiston välittäjä LVV -nimikettä voivat käyttää vain kokeen suorittaneet henkilöt. Lisäksi rekisteröity kiinteistönvälitysliike saa käyttää LKV- ja rekisteröity vuokrahuoneiston välitysliike LVV-lyhennettä toiminimessään ja toiminnassaan. Aluehallintovirastot valvovat nimikkeiden ja lyhennysten käyttöä sekä vastaavat välitysliikkeiden rekisteröinnistä.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Valmennuksen pääpaino on tehtävän oikeudellisessa ratkaisussa ja kirjoittamisen tekniikassa. Lähipäivien aikana ratkaistaan ja kirjoitetaan vastauksia workshopissa ja käydään läpi alan lainsäädäntöä. Koulutuksen suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähipäiviin, omaehtoista opiskelua ja ”Hyvä välitys- ja vuokratapa” –tentin hyväksyttyä suorittamista.

Post navigation

Kiinteistönvälitysyrityksien palveluksessa Tampereella ja lähiseuduilla toimii useita satoja asuntovälityksen ammattilaisia. Kiinteistönvälitystoimistojen henkilöstössä on luonnollisesti vaihtuvuutta eri yrityksien välillä ja tietysti myös alalla toimineet kiinteistönvälittäjät vaihtavat työuransa aikana välillä pois asunto- ja kiinteistövälityksen parista kokeilemaan siipiään toisille toimialoille, mutta saattavat taas myöhemmin palata alalle uudelleen.

Kohderyhmä

Tässä kiinteistönvälityskoulutuksessa syvennyt kiinteistölainsäädäntöön ja sen soveltamiseen kiinteistönvälittäjän ammatissa. Kertaat tärkeimmät aiheet ja valmistaudut LKV-kokeeseen kehittämällä opiskelu- ja vastaustekniikkaasi sekä harjoittelemalla stressaavaa koetilannetta. Tehovalmennus LKV-kokeeseen sopii Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinnon tai Kiinteistönvälittäjän koulutusohjelman suorittaneille sekä muille, joilla on vastaavat tiedot. LKV-kokeen suoritettuasi olet laillistettu kiinteistönvälittäjä, LKV.

Palaute

Kurssilla tutustutaan auttamis- ja neuvontatyöhön sekä sosiaalialan erilaisiin kohdeilmiöihin ihmisten ja yhteisöjen arjen näkökulmasta. Opintojakson viitekehyksenä on humanistinen ihmiskäsitys. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää julkisen ja kansalaistoiminnan eroja ja yhtäläisyyksiä, osaa hahmottaa yhteisöjen merkityksen kansalaisen hyvinvoinnin kokonaisuudessa, on tutustunut valitsemaansa kohdeilmiöön sekä itseensä kansalaisena ja yhteisön jäsenenä.

”Nuoria kiinnostaa kiinteistönvälitysalassa sen vapaus, monipuolisuus ja mahdollisuus ansaita paremmin. Nuorilla aikuisilla on myös monia sellaisia taitoja, joita nykyajan välittäjän täytyy hallita, kuten markkinointi sosiaalisessa mediassa, henkilökohtaisen brändin rakentaminen ja videoissa esiintyminen. Asiakkaatkin tuntuvat arvostavan nuorempien välittäjien energistä ja aktiivista työskentelyotetta”, Pasi Aalto kertoo.

Etelämaa, Jari
HT-tilintarkastaja

Kirjoina julkaisemme sekä tiiviimpiä oppaita että laajempia käsikirjoja hallitustyöhön, asumiseen ja korjausrakentamiseen. Suosituimpia kirjojamme ovat muun muassa Taloyhtiön vastuunjakotaulukko, VastuunjakotaulukkoPlus, Hallituksen tehtävät ja vastuut, Taloyhtiön talous – Osakkaan opas, Asunto-osakeyhtiölaki – Kommentaari, Isännöinnin käsikirja ja Kiinteistönhoidon käsikirja. Pyrimme siihen, että kaikki kirjamme olisivat saatavana myös sähköisinä.

– Toinen kurssi tarttui moniin ajankohtaisiin Euroopan haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja pakolaistilanteeseen, aikuiskoulutuksen näkökulmasta. Aikuiskouluttajien työ kiinnittyy useisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, joiden käsittely tällä kurssilla varmasti houkutteli osallistujia, hän sanoo.   

”Heuristican valmennuksista on pidetty.”

Kehittämipäällikkö Tuija Vasikkaniemen mukaan Heuristican valmennusten palautteista näkee, että valmennuksista on pidetty,  otettu käyttöön uusia työtapoja ja työkaluja sekä rohkaistuttu kokeilemaan jotakin uutta.  Opettajat ja asiantuntijat myös sparraavat ja tukevat toisiaan enemmän. Työyhteisö oppii toisistaan ja yhteisöllisyys lisääntyy. Tästä hyötyy pitkässä juoksussa koko organisaatio.

Syy voi olla jokin näistä:

Oikein mainiota kevään alkua kaikille lukijoille. Omat teemani ”Yhdessä, ihmiset – voimavaramme, matkailusta meininkiä, nuorissa tulevaisuus, innovaatioista ihmeitä” ovat puhutelleet minua kovasti helmikuun – siis ensimmäisen kuukauteni – aikana. Olen huomannut, että noiden asiakokonaisuuksien kautta tehtävääni katsoen, minulla on mahdollisuus oppia ja parhaimmillaan saada jotain aikaiseksikin.

Tarjoamme sinulle laajan asiakaskunnan ja kasvavan toimialueen menestysmahdollisuudet Suomen luotetuimpien välittäjien joukossa. Olemme finanssialan houkuttelevin työnantaja ja isona talona tarjoamme sinulle myös merkittävät edut; auto- ja lounasedun lisäksi saat huomattavia henkilöstöetuja OPn tarjoamista pankki- ja vakuutuspalveluista sekä kilpailukykyisen palkkauksen (pohja + provisio). 

Tilanneviesti

Opiskelija ymmärtää keskeiset koti- ja ulkomaankaupan arvonlisäverotuksen toimintaperiaatteet ja osaa soveltaa tietoja käytäntöön. Opiskelija hallitsee keskeiset arvonlisäverotuksen erityiskysymykset ja osaa tehdä itsenäisesti niihin liittyviä kirjanpidon kirjauksia. Opiskelija tuntee keskeiset asiat arvonlisäverotukseen liittyvistä viranomaisilmoituksista ja laskumerkintävaatimuksista.