Press "Enter" to skip to content

Leietaker forsikring

Innboforsikring

For å finne ut hvor mye man skal forsikre eiendelene sine for, er det fornuftig å gjøre et grovt overslag over hva eiendelene er verdt. Vet man at man skal gå til innkjøp av større og dyrere ting, kan det være lurt å ta dette med i beregningen. Det vil i praksis si at man finner ut hva det vil koste å kjøpe nytt dersom uhellet er ute.

Skal du leie ut hele eller deler av huset eller leiligheten din?

– Det viktigste er at utleier undersøker egne forsikringer, og hvilke muligheter han eller hun har til å forsikre seg mot krav som kan oppstå mot en leietaker. Det er også viktig at utleier alltid krever at leietaker stiller sikkerhet i form av et depositum eller en garanti for krav som utleier kan komme til å få mot leietaker, sier Fæste.

Ikke dropp innboforsikring!

Selskapene har imidlertid flere unntak i vilkårene fra angitt dekningsfelt (hva forsikringen i utgangspunktet dekker). I vilkårene finner du detaljerte regler både for hva som blir dekket og hva som er unntatt. Ta deg derfor tid til å lese forsikringsbeviset og vilkårene. Merk deg de viktigste bestemmelsene før det skjer noe.

Utleieforsikringen dekker:

Utleieforsikringen kan kjøpes som en tilleggsdekning til vår hus- eller fritidshusforsikring. Den passer for deg som leier ut hele eller deler av boligen. Det er ikke et krav om at du bor i boligen selv. Egenandelen er 6.000 kroner per skadetilfelle. Ved erstatning for tapt husleieinntekt er egenandel 3 måneders husleie, eller minimum 10.000 kroner.

– Vi opplever at mange huseiere som leier ut tror at deres vanlige innbo- og villaforsikring også dekker tyveri og skadeverk forårsaket av leietakere. Men det gjør den ikke, og tidvis ser vi at utleier sitter igjen med regningen etter at leietaker har misligholdt leieavtalen. Det kan bli dyrt hvis en selv må dekke skadeverk, manglende husleie samt utkastelse, sier Espen Opedal, leder i Tryg Forsikring.

Innlogging

Det hender at man kan leie ut boligen til en høyere pris dersom boligen er møblert. I tillegg kan man få skattefradrag for fullt møblerte leiligheter, men vær oppmerksom på at mange leietakere stiller høye krav til standarden på møblene. Det lønner seg derfor ikke nødvendigvis å kjøpe inn de første og billigste møblene bare for å fylle opp leiligheten.

Relaterte spørsmål

Spørsmålet belyser en problemstilling som stadig dukker opp i ulike varianter, nemlig grensesnittet mellom utleier og leietakers forsikringsansvar tilknyttet leieforholdet. Det kan dreie seg om skader på bygningskonstruksjoner, fellesarealer, leietakers lokale, fast innredning, inventar og varebeholdning.

I noen tilfeller dekkes ikke dyre enkeltgjenstander fullt ut, men bare opp til en viss sum. Se nøye etter i vilkårene hva slags begrensninger på sum selskapet har. Kanskje eier du noen gjenstander som er verdifulle? Da måp du vurdere å tegne særskilt forsikring på disse.

Som eier av bolig som leies ut, har du en plikt til å sørge for at nødvendige sikringstiltak for å forebygge mot brann finnes i boligen. Dette innebærer at utleier skal skaffe og montere slokkemidler og røykvarslere, samt sørge for at det finnes rømningsveier i boligen. Tilstrekkelige rømningsveier er også et krav som må være oppfylt for at husrommet skal være godkjent som bolig av bygningsmyndighetene.