Press "Enter" to skip to content

Lastenpsykiatria kokemuksia

Tämä sisältö on vain tilaajille.

11-vuotias lapsemme on elämänsä aikana ollut lähes kymmenen eri kertaa hoitojaksoilla lastenpsykiatrian osastoilla. Kokemusta on kolmesta eri sairaalasta, neljältä eri osastolta. Ensimmäiset viisi jaksoa on hoidettu aiemman asuinkaupunkimme yliopistosairaalassa, jossa lapsi on viettänyt yhteensä 14 viikkoa. Viime keväänä hän pääsi keskussairaalan osastolle kahdeksi viikoksi, ja kevään ja kesän vaikean kriisin aikana oli myös KYS:n lastenpsykiatrialla useampaan otteeseen.

Vaikea tapaus

Vaikeiden asioiden kertominen potilaille tai omaisille on yksi lääkärintyön kulmakivistä, ja jokaisella erikoisalalla on omat haasteensa. Haastaviin vuorovaikutustilanteisiin on peruskoulutuksen pohjalta tarjolla heikosti eväitä, ja siksi oppiminen tapahtuukin monesti työn ohessa. Lastenpsykiatri Tatu Lope selvitti Nuorelle Lääkärille, minkälaisia haasteita saattaa joutua kohtaamaan HUS:n lastenpsykiatrian akuuttiosastolla.

Valinnanvapauspilotit saadaan pian pakettiin – Pohjanmaan kokeilussa saatiin henkilökohtaisen budjetin käyttö toimimaan hyvin

Toinen tapauksista oli Valviran käsittelyssä vuonna 2011. Hyvinkään sairaalan lastenpsykiatrian yksikkö hoiti kaikkia lapsia diagnoosista riippumatta samalla menetelmällä. Se oli yksikön ylilääkärin itsensä kehittämä ”turvaistava hoitomalli”, jota muu alan erikoissairaanhoito ei tuntenut.

Suosituimmat

yksittäiseen neuvoon en osaa ottaa kantaa kun en tilannetta tiedä, ja toki huonoja/vääriä neuvojakin voi ammattilaisilta saada, en sitä kiistä. Lähinnä tarkoitin tuota kun joku kirjoitti että vanhemmille suositeltu omaa hoitoa, suositeltu päiväsairaalaa, suositeltu videointia, ja mihinkään näistä perhe ei ole ollut valmis. Siinä on henkilökunnan kädet aika sidotut, kun ei pääse kunnolla edes tutkimaan tilannetta eikä sellainen puoli hoidosta toteudu mikä nähtäisiin tärkeäksi.

Sivut

Tästähän ollut juuri keksustelua mediassakin. Tällä hetkellä nuori voidaan ottaa huostaan pelkän lintsaamisen takia. Meillä nuorella oli uhmakkuutta ja masennusta, oli kahdella eri osastollakin. Lääkärit olisivat halunneet laittaa laitokseen, mutta lastensuojelu vastusti, koska kotiolot hyvät eikä nuori käyttänyt päihteitä. Yleensä lastensuojelu kyllä on itse laittamassa nuoren sijoitukseen lähes ensimmäisenä.

Tapahtumat

Tunnistan kyllä sen, että minulla on ajoittain voimakas menettämisen pelko ja että huomaan monasti pyrkineeni jollain tavoin miellyttämään läheisiä («Älä vaan jätä!») ja että toisaalta aktiivisesti karistamaan lähelle pyrkiviä luotani («En halua kiintyä, etten sitten menetä»). Voisi kuitenkin kuvitella, että muutakin emotionaalista hallaa moisesta varhaislapsuuden kokemuksesta olisi koitunut – semminkin, kun vielä nelivuotiaana jouduin sairaalaan leikkaukseen. Ehkä se, että minun on vaikea uskoa kenenkään aidosti pitävän juuri minusta, liittyy jotenkin tähän..?

Ensimmäisen psykostimulantti-lääkkeen tultua markkinoille vuonna 1955 ja siitä alkaen on pohdittu lääkkeen vaikutuksia ja toisaalta eettisiä kysymyksiä liittyen lääkkeen vaikutuksiin. On esitetty huolta ja kritiikkiä levottomuuden ja tarkkaamattomuuden hoidosta farmakologisin keinoin, ja epäilty, että oppiminen luonnollisesti sosiaalisissa tilanteissa, syy-seuraussuhteisiin ja moraalisiin päätöksiin perustuen, saattaisi kehittyä huonommin. Myös lasten omaa kykyä ja rohkeutta tuoda systemaattisesti esiin lääkkeen negatiivisia oireita on epäilty.

Päivitetyt teemat

Tukinetin palvelut löytyvät nyt teemakorteista, joissa kussakin mainitaan mm. mitä palvelutyyppiä kyseinen teema tarjoaa, mikä toimija kyseistä teemaa ylläpitää ja onko kyseinen teema kaikille avoin tai tietyille käyttäjille rajattu. Entisestä Tukinetistä on siirretty uuteen kaikki ryhmäkeskustelut: esimerkiksi Aikuisen elämää -keskusteluryhmä löytyy nyt Aikuisen elämää -nimisestä teemakortista. Entisen sivuston henkilökohtaiset Net-tukikeskustelut löytyvät nyt teemasta Mieli tukisuhde.

Sossu pyörittelee henkisesti silmiään. Tuo mäntti lastenpsykiatri ei ymmärrä sosiaalityön arkea! On eri asia tavata lasta vastaanotolla, osastolla, perhekäynneillä, edes kotikäyneillä kuin nähdä koko asiakaskunta jota yksittäinen / kaksittainen työntekijä kannattelee. Skaala ei ole tuttu! Prosessiakaan ei aina ole tuttu; ei huostaan noin vaan oteta, sujauteta sijoitukseen.

Lasten käytöshäiriöt ovat yleisiä, ja niillä on huono ennuste. Sosiaaliseen oppimiseen ja kognitiivis-­behavioraaliseen teoriaan perustuvat ryhmämuotoiset vanhemmuusohjelmat on useissa kansainvälisissä tutkimuksissa todettu vaikuttaviksi lasten käytösongelmien ja häiriöiden hoidossa. Tämän selvityksen ­tarkoituksena oli kartoittaa Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusohjelman levinneisyyttä ja ammattilaisten ­näkemyksiä menetelmän soveltuvuudesta ja hyödyllisyydestä Suomessa.

Lastenpsykiatrian sähköisillä palveluilla halutaan edistää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon moniammatillista yhteistyötä lapsen hyväksi. Neljällä KYSin lastenpsykiatrian asiantuntijalla on nyt etäkonsultaatioaikoja tarjolla noin 20 tuntia viikossa. – Tähänastisista tapaamisista pääosa on ollut ammattilaisten konsultaatioita, 15 prosenttia on ollut työnohjausta ja 15 prosenttia tapaamisia, joissa mukana on lapsi vanhempineen, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, kliininen opettaja Jussi Karppi kertoi.

YHTEYSTIEDOT

PISTE LAIHDUTUSKUUREILLE -valmennus järjestettiin Kymenlaaksossa ensimmäisen kerran viime syksynä. Kotkan kaupungin järjestämään valmennukseen osallistui kaikkiaan reilu 100 henkilöä. Asiakkailta saatujen positiivisten palautteiden ja kokemusten myötä valmennus haluttiin järjestää uudestaan koko Kymenlaakson alueella.

Lisätietoja työnantajasta

Ainakin siksi, että sinulla on vain tämä yksi elämä. Kun opettelet tekemään asioita, joista nautit, saat elämäniloa ja voimia jaksaa arkea ja vanhemmuutta. Sitä paitsi lapsesi hyötyy vanhemmasta, joka jaksaa pitää kiinni (sekä tarvittaessa vääntää hänen kanssaan) rutiineista, kuten iltapesuajoista ja pelaamisesta. Lapsi näkee lisäksi aikuiseksi kasvamisessa olevan järkeä, kun huomaa sinun olevan edes ajoittain iloinen ja tyytyväinen.