Press "Enter" to skip to content

Lasten psykiatrian poliklinikka

Lastenpsykiatrian poliklinikka

Lastenpsykiatrian yksikön palvelut on tarkoitettu alle 13-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Lastenpsykiatrian poliklinikalle tullaan lääkärin lähetteellä, lukuun ottamatta raskaana olevia ja alle 1-vuotiaita, joiden kohdalla riittää neuvolan työntekijän tekemä lähete. Lastenpsykiatriset tutkimukset, hoito ja kuntoutus toteutetaan lastenpsykiatrian poliklinikalla sekä lapsen kasvuympäristössä. Yhteistyötä tehdään tiiviisti lapsen perheen sekä verkostojen kanssa (päiväkodit, koulu, lastensuojelu). Osa palveluista toteutetaan ostopalveluina.

Sairaanhoitopiiri

Edellytämme, että perusterveydenhuollossa on tehty valmiiksi jo alustavia tutkimuksia, joiden perusteella lähete erikoissairaanhoitoon tehdään. Tehdyt tutkimukset liitetään kirjallisessa muodossa lähetteen liitteeksi. Tällaisia tutkimuksia ovat esimerkiksi lääkärin ja psykologin tutkimukset ja lapsen psyykkistä terveydentilaa perusterveydenhuollossa arvioiva LAPS-lomake. LAPS-lomakkeen perusteella voidaan arvioida tuen ja hoidon tarvetta perustasolla tai erikoissairaanhoidossa. Yhteenveto tehdystä perhetyöstä, tieto lapsen perhesuhteista / huoltajuudesta tulee olla lähetteessä.

Lastenpsykiatrian poliklinikka

Vaasan keskussairaalan lastenpsykiatriseen toimintaan kuuluvat poliklinikka ja osasto. Poliklinikka auttaa alueensa 0 – 12-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään psyykkisissä ongelmissa sekä kasvatukseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa, joissa tavanomaiset vanhempien, koulun ja perusterveydenhoidon toimenpiteet eivät ole riittäneet. Tavoitteena on turvata lapsen suotuisa kehitys kohti tervettä nuoruutta ja aikuisuutta.

Lastenpsykiatrian yksikkö

Lastenpsykiatrian yksikön tehtävänä on lapsen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja kehityksen edistäminen ja mielenterveyden tutkiminen ja hoito yhdessä lapsen, perheen ja verkoston kanssa. Tarjoamme tutkimusta ja hoitoa Kymenlaakson alle 13-vuotiaille lapsille, joiden on arvioitu tarvitsevan erikoissairaanhoitoa vakaviin mielenterveysongelmiin. Poliklinikat sijaitsevat Kouvolassa ja Kotkassa.

Yhteystiedot

Poliklinikka vastaa lastenpsykiatrisesta tutkimuksesta, hoidosta ja kuntoutuksesta avohoidossa 0-13 -vuotiaiden lasten ja heidän perheidensä osalta. Pkl:lla selvitellään myös lastenpsykiatrisen osastotutkimuksen ja -hoidon tarve. Lisäksi lastenpsykiatrinen poliklinikka antaa asiantuntija-apua ja konsultaatiota sekä tekee yhteistyötä aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoidon, neuvoloiden, lastensuojelun ja perheneuvolan kanssa. 

Lastenpsykiatrian viikko-osasto

Lastenpsykiatrista erikoissairaanhoitoa vaativia tilanteita ovat esimerkiksi lapsen vakava itsetuhoisuus, jokapäiväiseen elämään kotona tai koulussa voimakkaasti vaikuttavat masennus-, ahdistus- ja käytösoireet, vaikeat lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen pulmat, vaikeat syömispulmat ja todellisuudentajun horjuminen. Lastenpsykiatrian poliklinikkakäynnit ovat maksuttomia ja lastenpsykiatrian osastohoidosta vuorokausimaksu on 17,90 seitsemän ensimmäisen päivän ajalta.

Lastenpsykiatria

 Lastenpsykiatrian poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella asuvia alle 13–vuotiaita psyykkisistä häiriöistä ja sairauksista kärsiviä lapsia ja heidän perheitään. Poliklinikalle tarvitaan lääkärin, terveydenhoitajan, psykologin tai kuraattorin kirjoittama kirjallinen lähete. Lastenpsykiatrian poliklinikan käynnit ovat luottamuksellisia ja lapselle ja perheelle maksuttomia.

Nuorten kuntoutusyksikkö

Hoitojakson aikana teemme yksilöllisen hoitosuunnitelman. Joskus lapselle voidaan suositella terapeuttista hoitoa. Toisinaan hoito tukijakson jälkeen lopetetaan, kun toimintakyky on kohentunut. Voimme myös ohjata lapsen takaisin perustuen piiriin, esimerkiksi oppilashuoltoon tai perheneuvolaan. Ne 13-vuotta täyttäneet, joilla on edelleen hoidon tarve, voimme tarvittaessa ohjata nuorisopsykiatrian poliklinikalle.

Pizza-onlinen ja yrittäjien riita on digitalouden kääntöpuoli: yrittäjä paiskii pitkää päivää, mutta iso siivu rahoista valuu välittäjälle

Lastenpsykiatriaan tulleet lähetteet käsitellään moniammatillisessa tiimissä, jossa on mukana työntekijöitä lastenpsykiatrialta, perheneuvolasta, perhesosiaalityöstä sekä lapsiperheiden palveluohjaaja. Tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan tarpeiden mukainen palvelun saanti. Kaikki tiimiin osallistujat ovat vaitiolovelvollisia. Linkkinä lomake, jolla voit kieltää jonkun tai joidenkin työryhmien osallistumisen asiasi käsittelyyn.

Valinnanvapauspilotit saadaan pian pakettiin – Pohjanmaan kokeilussa saatiin henkilökohtaisen budjetin käyttö toimimaan hyvin

Tänä syksynä lastenpsykiatrian hoitomenetelmien viidakkoon tulee muutos. Yliopistosairaaloiden lastenpsykiatrian klinikat saivat tarpeekseen tilanteesta ja päättivät toukokuussa, että kesän kuluessa kukin yliopistosairaala kartoittaa lastenpsykiatriset hoitonsa ja erityisosaamisensa.