Press "Enter" to skip to content

Lappeenranta rakentaminen

Alueilla, jotka asema- taikka yleiskaavoissa ovat merkitty ympäristöltään säilytettäväksi, tulee kaupunkikuvaan kiinnittää erityistä huomiota. Mikäli kaavamääräyksissä ei ole tarkemmin määritelty merkinnän sisältöä, tulee uudisrakentamisen ja olemassa oleviin rakennuksiin tehtävien muutosten sopeutua alueen ominaispiirteisiin mm. rakennusten koon, muodon, värityksen, julkisivujen jäsentelyn sekä materiaalivalintojen osalta. Alueella olevaa puustoa ei saa poistaa ilman lupaa.

Japanin kruununprinssi saapuu tänään vierailulle Suomeen – ohjelmassa terveydenhuollon ja kulttuurin kohteita

Lappeenrannan uuden sairaalarakennuksen eli niin sanotun K-sairaalan rakentamissopimuksen purkamisesta on tulossa iso riita. Osapuolina ovat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Eksote ja rakennusyhtiö HL-rakentajat. Molemmat ovat esittäneet toisilleen isot korvausvaatimukset.

Vankileiri

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Hankkeen sisältö

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on varautunut osaltaan pohjoispuolisen kulkuyhteyden poistumiseen. Mattilan eritasoliittymässä maantien 387 kiertoliittymään lännestä liittyvään ramppiin on rakennettu erityisesti raskaan liikenteen liikennevirtaa palveleva lisäkaista vuoden 2015 lopussa. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on toteuttanut kustannuksellaan yleisellä tieverkolla tarvittavat Ihalaisen teollisuusaluetta koskevat viitoitusmuutokset alueen pohjoispuolen portin poistamisajankohdan yhteydessä 27.12.2016.

Ostamme tontteja

Johtoalueen käyttöoikeuden supistukset ja sähköalan turvallisuusmääräykset määrittelevät johdon keskilinjasta laskettuna alueen, jolle ei saa rakentaa rakennuksia tai niiden mittoja ja etäisyyksiä johdosta rajoitetaan. Yleisin rakennuskieltoalue ulottuu 13 metrin päähän johdon keskilinjasta kumpaankin suuntaan. Muiden rakenteiden, kuten autokatosten, teiden, lipputankojen, sähkö- ja puhelinjohtojen, vesijohtojen, viemäreiden ym. sijoittamiseen johtoalueelle, tarvitaan LEV:n lupa. Lupa tarvitaan myös, jos johtoalueella sijaitsevaa aiemmin rakennettua kohdetta aiotaan muuttaa.

Ota yhteyttä

Kuten omassa asuntorakentamisessa, myös asuntourakointikohteissamme periaatteenamme on aina ollut, että jokainen rakentamamme asunto on laadukkaasti viimeistelty kokonaisuus viimeistä ovilistaa myöten. Vuosikymmenten kokemuksella voimme taata varman ja kustannustehokkaan tavan rakentaa. Tarjoamme kilpailukykyistä asuntotuotantoa niin yrityksille, yhteisöille kuin kunnille. Tyytyväisiin asiakkaisiimme kuuluvat muun muassa Lappeenrannan Seudun opiskelija-asuntosäätiö.

Tietojen kerääminen ja evästeet

Saimaan Pallo ry perusti syksyllä 2007 jäähallityöryhmän, joka alkoi viedä eteenpäin ajatusta yksityisestä harjoitushallista. Alkuvuodesta 2008 perustettiin Lappeenrannan Harrastus- ja nuorisojäähalli Oy, joka käynnisti helmikuussa 2008 kaavamuutoksen Kisapuiston alueelle, jotta kaksikaukaloinen harjoitusjäähalli voitaisiin rakentaa. Kaavamuutos vahvistettiin Lappeenrannan kaupunginvaltuustossa 12.1.2009. Jäähallin rakennustyö tilattiin YIT:ltä ja rakentaminen aloitettiin joulukuun 2009 lopulla. Hallin avajaisia vietettiin lokakuun 2010 alussa.

Asiakastarinat

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörit ymmärtävät rakennetun ympäristön kokonaisuuden ja hallitsevat hyvin jonkin sen luomiseen ja ylläpitämiseen tai liiketoimintaan liittyvistä osa-alueista. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri suuntautuu joko talonrakennustekniikkaan tai yhdyskuntatekniikkaan. Opinnot sisältävät teknistä perusosaamista, luonnontieteellisten ilmiöiden ymmärtämistä sekä rakennusalan teoriaa ja käytäntöä. Opinnoissa painotetaan myös viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, projektinhallintaa ja työyhteisötaitoja.

Vaativien projektien toteuttaja

Visma Solutions muuttaa nykyisestä 2. vaiheesta uuteen toimistotaloon. Näin ollen tiloja tulee vapautumaan kaikista kolmesta Vapaudenaukion talosta. 3. vaiheen katutasossa on edelleen vapaita toimisto- ja liiketiloja, joiden suunnitteluun on vielä mahdollista päästä vaikuttamaan. Ota siis pikimmiten yhteyttä! Lisäksi 1. ja 2. taloista vapautuu nykyaikaisia ja ympäristötehokkaita toimistotiloja 3. vaiheen valmistumisen myötä. Moderneille toimitiloille riittää kysyntää, joten nyt on aika ja paikka varata tila uusille onnistumisille Lappeenrannan keskustasta!

Uusimmat

Kiviharjunkatu 2:ssa tällä hetkellä sijaitseva Asuntopalvelun omistuksessa oleva kerrostalo on peruskorjauksen tarpeessa, eikä se vastaa nykyisiä asumisen vaatimuksia. Täydellisen peruskorjauksen kustannukset yltäisivät uudisrakentamisen tasolle, joten rakennusta ei ole järkevää korjata. Uudiskohteen rakentaminen mahdollistaisi nykyaikaisen talotekniikan ja vastaisi asumisen tarpeisiin. Uudiskohteeseen rakentuisi 40 esteetöntä asuntoa ikäihmisille nykyisen 35 asunnon sijaan.

Jatkossa hidas – ja kevyt liikenne siirretään kulkemaan uudelle rinnakkaistielle, mikä osaltaan jouduttaa liikenteen sujuvaa kulkemista. Uusien eritasoliittymien rakentaminen puolestaan poistaa lukuisten tiellä olevien liittymien aiheuttamia tukkeumia. Tieosuudelle rakennetaan hankkeen yhteydessä kolme uutta eritasoliittymää, minkä ohella yhtä nykyistä eritasoliittymää parannetaan.

Maamme itsenäistymisen jälkeen kirkkorakennus jäi valtion omaisuudeksi. Ensimmäiset suunnitelmat ortodoksikirkon muuttamiseksi luterilaiseen käyttöön teki tunnettu arkkitehti Josef Stenbäck. Suomen itsenäistymisen jälkeen nuori Lappeenrannan seurakunta sai omistukseensa keskeneräisen ja osittain rapistuneen rakennuksen. Arkkitehti Ilmari Launiksen suunnitelmien mukaan rakennus peruskorjattiin luterilaiseksi kirkoksi. Kirkon suurta vihkiäisjuhlaa vietettiin 12.8.1924.

Lisätietoja ja yhteystiedot

Välityspalkkio on vuokralleantajan maksama osuus Nettivuokrauksen tarjoamasta luotettavasta vuokravälityksestä. Välityspalkkio vähennetään tilitettävästä vuokralleantajan määrittelemästä vuokrasta. Välityspalkkio on 15% ja yli 200€ ylittävästä vuokraosuudesta 10%. Välityspalkkioon sisältyy alv 24%.

Hankkeen tarkoituksena on Lappeenrannan jätevesien käsittelyn järjestäminen tulevaisuudessa. Lappeenrannan jätevedet käsitellään nykyisin Toikansuon jätevedenpuhdistamolla, josta käsitellyt jätevedet johdetaan Rakkolanjokeen. Lupa jätevesien johtamiseen on voimassa vuoden 2010 loppuun saakka. Lupamääräyksissä on edellytetty suunnitelmien laatimista jätevesien johtamisesta muualle kuin Rakkolanjoen vesistöön. Uusi ympäristölupahakemus jätevesien johtamisesta on jätettävä vuoden 2006 loppuun mennessä.

Tukiasemien vaihtotöistä aiheutuu tukiasemakohtaisesti DNA:n tai Soneran matkaviestinpalveluihin noin neljän tunnin mittainen katkos. Katkokset pyritään kuitenkin ajoittamaan niin, että ne pysyvät mahdollisimman lyhyenä ja aiheuttavat loppuasiakkaille mahdollisimman vähän haittaa. Tukiasemien vaihtotöitä ei kuitenkaan ole mahdollista ajoittaa kokonaan yöaikaan, koska työskentely mastoissa ja kiinteistöjen katoilla on mahdollista ainoastaan valoisaan aikaan.

Kymenlaakson Rakennus Oy
​Laadukasta ja luotettavaa rakentamista Yli 50 vuotta

Kuntien tehtävänä on järjestää peruseläinlääkäripalvelut virka-aikana sekä eläinlääkäripäivystys hätätapauksia varten ympärivuorokautisesti. Eläinten hoito on maksullista asiakkaille. Yksityiset eläinlääkärit täydentävät kuntien palveluita. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi huolehtii eläinlääkäripalveluista Lappeenrannan kaupungin ja Lemin, Luumäen, Savitaipaleen sekä Taipalsaaren kuntien alueella. Käytännön työtä tekevät ympäristötoimen palveluksessa olevat seitsemän kunnaneläinlääkäriä, joiden kesken seutu on jaettu päävastuualueisiin.

Primary Sidebar

Vuoden 2012 Loma-asuntomessut järjestettiin Lappeenrannassa Rauhan alueella. Kahden viikon aikana messuilla vieraili yhteensä 30 398* maksanutta kävijää. Kaiken kaikkiaan messut sujuivat hyvin ja tapahtuma on saanut positiivista yleisöpalautetta. Loma-asuntomessuilla Lappeenrannassa esiteltiin perinteisestä suomalaisesta mökkeilystä poikkeava loma-asumisen konsepti, jossa loma-asunnot sijaitsevat tiiviillä alueella monipuolisten palveluiden yhteydessä.

Skanska rakentaa parhaillaan Lappeenrannan ydinkeskustaan Snellmaninkadulle, Kauppatorin kulmalle, uutta asumiskokonaisuutta, johon tulee sekä omistus- että vuokra-asumista. Kahdeksankerroksinen As. Oy Lappeenrannan Loiste on Skanska Kotien omistusasuntokohde, johon valmistuu yhteensä 37 laadukasta ja valoisaa kaupunkikotia. Toinen korttelin rakennuksista on nykyaikaista palveluasumista tarjoava Saga Care Finland Oy:n korkeatasoinen Saga-palvelutalo, johon valmistuu yhteensä 69 kotia ikääntyneille.