Press "Enter" to skip to content

Lainhuuto ja kiinnitysrekisteri laki

Päävalikko

Kiinnityksestä kiinteään omaisuuteen annetun asetuksen 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu kiinnitys, joka kohdistuu kiinteistöä koskevaan vuokra- tai muuhun käyttöoikeuteen ja alueella oleviin oikeudenhaltijan rakennuksiin, merkitään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin asianomaisen kiinteistön kohdalle. Sama koskee kiinnitystä silloin, kun vuokra- tai käyttöoikeuden kohteena on muu maa- ja vesialueiden yksikkö.

lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri

Maanmittauslaitoksen ylläpitämään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkitään kirjaamishakemukset, hakemusten käsittelyihin liittyvät tiedot sekä ratkaisut, jotka koskevat kirjaamista. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tarkoituksena on tuoda esille ajantasaisella tavalla sellaiset oikeudet ja rasitukset, joilla voidaan katsoa olevan merkitystä joko kiinteistöön liittyvässä oikeustoimessa tai jonkin muun päätöksen tekemisessä.

Lainhuudon hakeminen

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tiedot ovat julkisia. Kirjaamisviranomainen antaa pyynnöstä todistuksia lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä. Todistukset ovat maksullisia. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehdyn merkinnän katsotaan tulleen kirjaamispäivää seuraavana arkipäivänä jokaisen tietoon. Vilpittömän mielen suojaa ei sen jälkeen voi enää saada kuin jossakin panttioikeuteen perustuvassa poikkeustapauksessa.

Kirjallisuutta

Kiinteistöä
Itsenäinen maanomistuksen yksikkö, joka on merkitty kiinteistönä kiinteistörekisteriin. Kiinteistö käsittää siihen kuuluvan alueen, osuudet yhteisiin alueisiin ja yhteisiin erityisiin etuuksiin sekä kiinteistölle kuuluvat rasiteoikeudet ja yksityiset erityiset etuudet. Useimmiten myös kiinteistöllä olevat rakennukset kuuluvat kiinteistöön.

Organisaatio

Olennaiset asiakirjat ostajan kannalta ovat kiinteistörekisteriote sekä lainhuuto- ja rasitustodistukset, jotka ovat myös kiinteistön kauppakirjan liitteinä. Näihin asiakirjoihin tulee ehdottomasti tutustua rauhassa etukäteen, eikä kiireessä kaupantekotilaisuudessa. Allekirjoittamalla kauppakirjan ostaja vakuuttaa tutustuneensa asiakirjoihin. Myöhemmin on hankala lähteä vetoamaan virheenä seikkaan, joka ilmenee kauppakirjan liitteistä.

Mummo oli onnekkaan sattuman johdosta tullut tietoiseksi tästä mahdollisuudesta. Hän oli etsinyt internetistä tietoa kaupanvahvistajista ja päätynyt kiinteistökaupan verkkopalveluun. Hän oli päässyt kirjautumaan sisään palveluun omilla verkkopankkitunnuksillaan ja olipa hänen omalla sivullaan näkynyt hänen omistamansa kiinteistökin. Mummon saatua Markus vakuutetuksi siitä, että “siellä internetissähän se tämäkin nykyään tapahtuu”, päästiin lahjakirjan valmisteluissa alkuun.

Lainhuudossa todetaan kiinteistön omistaja

Kiinteistörekisteriotteesta käy puolestaan ilmi tilaan kohdistuvat rasitteet.Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että naapurilla on oikeus kulkea omalle tontilleen sinun tonttisi läpi kulkevaa tietä pitkin. Rekisteriotteeseen kirjattu oikeus vastaavasti kertoo, että sinulla on oikeus käyttää naapurin puolella kulkevaa tietä. Rasitteet ovat usein tienkäyttöön liittyviä, mutta voi niitä olla muitakin, esim. venepaikka- tai vedenotto-oikeus.

Kiinteistönvaihdantaa ja kiinteistöoikeudellista kirjaamista koskeva sääntely on tärkeiden muutosten edessä. Lainsäädäntöhanke sähköisen asioinnin mahdollistamisesta näissä asioissa on vireillä. Sen taustalla on pyrkimys kehittää tietoyhteiskuntaa ja sähköisten toimintatapojen edellytyksiä EU:n tavoitteiden pohjalta. Lisäksi on käynnissä hanke kirjaamisasioiden siirtämisestä tuomioistuimista Maanmittauslaitokselle.

Kiinteistökauppojen teko vaatii myyjältä useiden erilaisten asiakirjojen hankkimista ja laatimista. Kiinteistökaupat on mahdollista hoitaa itse, mutta varmimmin paperisota hoituu kiinteistönvälittäjän avulla. Erityisesti kauppakirjan laatiminen on paras jättää ammattilaisille, sillä vain maakaaren muotomääräykset täyttävä kauppakirja on pätevä.

Kiinteistön myynti – vinkkejä myyjälle

Lainhuuto on yhtä kuin kiinteistön omistusoikeuden rekisteröiminen. Jos esimerkiksi myyjällä on myytävänä olevaan kiinteistöön lainhuuto, syntyy ns. omistajaolettama. Tällöin kiinteistön ostajan on syytä olettaa, että kiinteistön myyjä todella omistaa kiinteistön. Lainhuutoa tulee hakea pääsääntöisesti kuusi kuukautta kiinteistön luovutuskirjan tekemisen jälkeen.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin julkinen luotettavuus tarkoittaa, että vilpittömässä mielessä toimivalla henkilöllä on oikeus luottaa rekisteriin merkittyjen tietojen oikeellisuuteen. Henkilöllä on myös oikeus luottaa, että kiinteistöön ei kohdistu rekisteriin merkitsemättömiä oikeuksia tai rasituksia. Merkinnät tehdään kaupanvahvistajan, pesänjakajan tai ulosottomiehen ilmoituksen tai kiinteistökaupan verkkopalvelusta saadun tiedon perusteella.

Kiinteistöjen, asuntojen ja irtaimen luovutustilanteet

Asunto-osake on omakotitalon lisäksi suomalaisten yleisimpiä asumismuotoja ja samalla yleinen sijoituskohde. Vaikka asuntokauppakirja voi tuntua kiinteistökauppaa yksinkertaisemmalta laatia itsekin, ei sen laadituttaminen ammattilaisella ole alkuunkaan huono idea. Samalla tulee käytyä läpi luovutuksen veroseuraamukset sekä se, mitä mikäkin ehto kauppakirjassa tarkoittaa. 

Navigointivalikko

Tämä on RedFox Basic, joka on sinulle täysin ilmainen sanakirja ja kielipalvelu. Laadukas sanakirja sisältää yli 14 miljoonaa hakusanaa ja on todistetusti Suomen suurin sanakirja. Valittavanasi on kaikkiaan 41 eri kieltä ja 1 640 eri kieliparia. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy. 

Kaupanvahvistajan on oltava läsnä kaupantekotilaisuudessa kun kauppakirja allekirjoitetaan. Kaupanvahvistaja toimii kaupan todistajana, ja ennen luovutusta hänen on tarkistettava osapuolten henkilöllisyys ja luovutuskirjan lakisääteiset muotovaatimukset. Luovutuskirjassa määritellään mitä omaisuutta se koskee. Asiakirja voi olla kauppasopimus tai lahjakirja. Laadin myös toimeksiannosta kauppakirjat sekä lahjakirjat.

Omistatko kiinteistön – esimerkiksi omakotitalon tai kesämökin?

Panttikirjojen sähköistämisen jälkeen pankkiin voi edelleen toimittaa kirjallisia panttikirjoja tai niitä voi siirtyä meille toisesta pankista. Voimme käyttää kirjallisia panttikirjoja uusien lainojen vakuutena vuoden 2019 loppuun, mutta suosittelemme niiden muuttamista sähköisiksi. Vuodesta 2020 alkaen uuden luoton vakuutena voidaan käyttää ainoastaan sähköisiä panttikirjoja. Asiakkailla itsellään hallussa olevia panttikirjoja ei pidä hävittää. Jos asiakkaan kirjalliset panttikirjat tulevat pankista otettavan uuden luoton vakuudeksi, ne muutetaan pankin toimesta sähköisiksi.

Kohdekohtaiset rajoitukset

ARA-vuokra-asuntoja eli aravavuokrataloja ja -asuntoja sekä korkotukilain mukaan tuettuja vuokra- ja asumisoikeusasuntoja koskevat laissa säädetyt käyttö- ja luovutusrajoitukset. Rajoitusten tarkoituksena on pitää asunnot riittävän pitkään vuokrakäytössä ja niiden asumiskustannukset kohtuullisina. Rajoitukset kohdistuvat asuinrakennukseen ja sen omistavan yhtiön osakkeisiin sekä aravalainoitetun asuinhuoneistoon ja sen hallintaan oikeuttaviin osakkeisiin.