Press "Enter" to skip to content

Lainan vakuuden vapauttaminen

Pantin vapautus on bisnesmahdollisuus

Vain velkoja voi vapauttaa takaajan takausvastuusta. Takausvastuusta vapauttaminen tarkoittaa käytännössä sitä, ettei takaajana olevan henkilö ole enää vastuussa velan maksamisesta velkojalle, vaikka velkoja ei saisi suoritusta velalliselta itseltään. Takaushan on siis sitoumus, jossa takaaja sitoutuu vastuuseen kolmannen henkilön eli velallisen velasta velkojalle. 

Asunto takaa lainasta enintään 70 prosenttia

Mikäli ostettava asunto sijaitsee alueella, jossa asuntokauppaa käydään vilkkaasti, kuten kasvukeskuksissa, voidaan lainasta 70 prosenttia taata asunnon arvolla. Valtio tukee asunnonostajia tarjoamalla 15 prosenttia niin sanottua valtiontakausta. Kun nämä kaksi yhdistetään, lainan vakuuksista on kasassa 85 prosenttia. Loppuosaan tarvitaan niin sanottua reaalivakuutta tai säästöjä.

Jos asunnonostaja tarvitsee asuntolainaa enemmän kuin 70 % asunnon arvosta, pankki tarvitsee yleensä asunnon lisäksi muita vakuuksia lainalle. Oletetaan vaikkapa, että asunnon arvo on 100 000 € ja ostaja aikoo maksaa siitä 20 000 € omilla säästöillään. Asuntolainaa hän tarvitsee silloin 80 000 €. Asunnon vakuusarvo on 70 000 €. Ostaja tarvitsee tällöin lisävakuuksia 10 000 €:n edestä.

Uuden asunnon virhe ei ole pelkästään fyysinen vika asunnossa tai rakennuksessa. Virheestä on kyse myös silloin, jos asunto ei vastaa ennen kauppaa saatuja tietoja tai tärkeän tiedon antaminen on laiminlyöty. Virhe saattaa olla myös asunnon ympäristöstä, esim. kaavoituksesta tai palveluista annetuissa tiedoissa. Jos myyjä on antanut selvästi virheellistä tietoa yhtiövastikkeen tai asuntoa koskevan yhtiölainan suuruudesta, katsotaan myös virheeksi.

Usein kysyttyä

Pankki oli myöntänyt P Oy:lle pankkitakauksen käytettäväksi em. tontille perustetun asunto-osakeyhtiö T:n rakennusaikaiseksi vakuudeksi. B ja C olivat antaneet pankille pankkitakauksen vastasitoumuksen, jossa oli vakuutena B:n ja C:n omistama tila. AsOy T on hyväksytty käyttöön 9.11.2007, luovutettu 12.12.2007 ja kohteessa on pidetty vuositarkastus 4.3.2009.

Vakuuden asettajan on itse kirjallisesti pyydettävä vakuuden vapauttamista ja esitettävä selvitys edellytysten täyttymisestä. Vakuuden vapauttamisen edellytykset riippuvat siitä perusteesta, jonka nojalla vakuus on asetettu. Esimerkiksi tietyissä tapauksissa vakuuden asettajan tulee antaa aluehallintovirastolle selvitys viranomaisen tai oikeuden päätöksen tulosta lainvoimaiseksi (mm. vesilaki 3 luku 17 §, 11 luku 20 §, 15 luku 7 §, ympäristönsuojelulaki (86/2000) 69 §,  ympäristönsuojelulaki (527/2014) 127 § ja lunastuslaki 84 §).

Sähköinen panttikirja tarkoittaa lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtyä merkintää, josta käy ilmi, että kiinnityksestä on annettu sähköinen panttikirja. Rekisteriin merkitään, kuka on sähköisen panttikirjan saaja. Sähköisestä panttikirjasta ei anneta hakijalle paperista panttikirjaa vaan vain päätös kiinnityksen vahvistamisesta. Sähköisen panttikirjan siirtoa voi hakea panttikirjan saajaksi merkitty taho.

Asuntolainojen lainakatto suosii yhä ensiasunnon ostajia. Jos olet yksin tai puolisosi kanssa ostamassa vaikkapa 200 000 euron hintaista ensiasuntoa, niin tarvitset omia säästöjä tai vakuuksia vähintään viisi prosenttia eli 10 000 euroa. Muut asunnonostajat tarvitsevat niitä vähintään 15 prosenttia eli 30 000 euroa.

Päävalikko

Oikeudellisesti lainan takaus on osa henkilövakuus, jossa kolmas osapuoli ottaa vastattavakseen lainan ottajan velan. Lainan takauksen ehdot riippuvat siitä, mitä osapuolten välillä on sovittu. Kaksi tärkeintä takausmuotoa ovat omavelkainen takaus ja toissijainen takaus. Omavelkainen takaus on lainan takaamista kolmannen osapuolen toimesta samoilla ehdoilla, kuin lainan ottaja on lainansa saanut.

Valtiokonttorissa säilytettävät panttikirjat

Valtiokonttori hoitaa vakuuksissa laina-aikana tapahtuvat muutokset, kuten vakuuden vaihdot, jälkipanttaukset ja kiinnityskohde- tai etuoikeusjärjestyksen muutokset. Mahdollista muutosta tai jälkipanttausta haetaan Valtiokonttorilta vapaamuotoisella hakemuksella. Lainansaaja vastaa itse lainaehtojen mukaisesti muun viranomaisen mahdollisesti perimistä toimenpidekuluista. Ole yhteydessä asiakaspalveluumme ennen hakemuksen lähettämistä, jotta saat tarkemmat ohjeet hakemuksen lähettämiseen.

Asuntoluottoa myönnetään asunnon ja vapaa-ajan asunnon hankintaan sekä yhtiölainaosuuden poismaksuun.
Asuntovakuudellista kuluttajaluottoa (luotto, jonka vakuudeksi pantataan asunto) voidaan myöntää muihin käyttötarkoituksiin esim. asuinkiinteistön tai vapaa-ajan kiinteistön peruskorjaukseen, auton tai veneen hankintaan jne.
 

Panttikirjoja eli kiinnityksiä voi hakea lisää nykyiselle velkojalle tai uudelle velkojalle. Nämä eivät kuitenkaan heikennä aikaisempaa ja täten etusijaisempaa kiinnitystä. Tällöin kiinteistöllä tarvitsee olla arvoa yli aikaisempien kiinnitysten. Jos pankille maksettu jo velkaa pois niin kiinnitystä on vapautunut jolloin aikaisempaa panttikirjaa/kiinnitystä voi käyttää uuden lainan vakuutena. Kiinnitykset osoittavat pantin arvon enimmäismäärän ja itse velkakirjat velkojan todellisen saamisen pantin arvosta.

Lainoja tulee kaksi, ASP 145ke ja lisälaina 233ke. Omasta puolesta olisi ok ottaa kolmas (145 + 220 + 13), ja maksaa ylimääräinen perustamiskulu. Pankista on kuitenkin sanottu, että ylimääräiset lyhennykset pitää jakaa lainamäärien suhteessa tasan kaikkiin lainoihin, koska ASP ja valtiontakaus. Pienintä lainaa ei siis saisi maksettua pois yhtään ennen muita lainoja, koska lisälyhennyksiä ei voi kohdentaa siihen.

1 MÄÄRITELMÄT

Asiakasvaratili tarkoittaa Finanssivalvonnan rekisteriin merkityn, maksujenvälitystä harjoittavan Fundu Technology Oy:n suomalaisessa rahoituslaitoksessa olevaa pankkitiliä, jonne käyttäjät siirtävät rahaa, ja jonka kautta suoritukset käyttäjien kesken Fundun palvelussa kulkevat. Asiakasvaratili ei ole Fundu Technology Oy:n omaisuutta, ja asiakasvarat ovat suojatut esimerkiksi konkurssiriskin varalta.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

1 Yleistä korkojen vähentämisestä

Tuloverolain 58 §:n 1 momentin mukaan verovelvollisella on oikeus vähentää pääomatuloistaan velkojensa korot, jos velka kohdistuu veronalaisen tulon hankkimiseen. Tämän lisäksi verovelvollisella on säännöksen 2 momentin mukaan oikeus vähentää pääomatuloistaan 50 % velkojensa koroista, jos velka kohdistuu verovelvollisen tai hänen perheensä vakituisen asunnon hankkimiseen tai peruskorjaamiseen. Väliaikaisesti lisätyssä TVL 58 b §:ssä säädetään kuitenkin asuntovelan koron vähennyskelpoisuudesta yllä mainitusta poikkeavalla tavalla verovuosina 2015 – 2017.

Aloittavan yrityksen kohdalla yrityksen oma pääoma muodostuu yrityksen perustajien yritykseen sijoittamasta pääomasta, jota voidaan maksaa joko rahana tai sijoittamalla yritykseen tavaraa, kiinteistön tms. Esimerkiksi yrittäjä voi sijoittaa yrityksensä alkupääomaksi auton, kalustoa jne. Myöhemmin yrityksen tuottaessa voittoa kertyneet voittovarat kasvattavat yrityksen omaa pääomaa, jos ne jätetään yritykseen, eikä niitä jaeta yrityksen omistajille. Tappiot puolestaan vähentävät yrityksen omaa pääomaa.

Ostan Asuntoja Blogi

Lainan koron tai marginaalin laskeminen. Tämä on yleisin tapa ja varmasti lähes kaikille asuntosijoittajille tuttu eli markkinoiden muutoksia ja/tai pankkien kilpailutilannetta käytetään hyväksi ja neuvotellaan tai kilpailutetaan muuttuvakorkoisen lainan kokonaiskorko alemmalle tasolle lainan marginaalia pienentämällä tai viitekorkoa vaihtamalla. Näin toimien saadaan parannettua kassavirtaa ja koko sijoituksen kannattavuutta korkokustannuksen laskiessa.