Press "Enter" to skip to content

Kuopio kerrostalotontit

Ota yhteyttä kaupungin yrityspalveluun ja kerro tarpeesi. Yrityspalvelusta saat tietoja Kuopion keskeisen kaupunkialueen ja maaseutualueiden yritystonteista. Räätälöimme tältä pohjalta ehdotuksemme tonttiratkaisuksi. Autamme tarvittaessa myös kiinteistösijoittajien löytämisessä tai vapaiden toimitilojen kartoittamisessa.

Vapaiden yritystonttien sijainnit sekä kohdetiedot löytyvät alla olevasta Karttapalvelusta:
 

Pääuutiset

Asumiseen tarkoitettuja rivitalo- ja kerrostalotontteja voi hakea ympäri vuoden. Rivitalotontti vuokrataan 50 vuoden ajaksi ja se on omaksi ostettavissa (määräalakauppa) hyväksytyn käyttöönottotarkastuksen jälkeen hinnalla joka on viimeksi maksetun vuosivuokran 20- kertainen määrä. Asuinkerrostalotontti vuokrataan 50 vuoden ajaksi. Kerrostalotonteilla ei ole omaksi osto-oikeutta. Vuokra määritetään tapauskohtaisesti.

Olet lukenut maksutonta artikkelia.
Haluaisitko lukea lisää?

Molemmat osapuolet valittivat tuomiosta hovioikeuteen, joka antoi ratkaisunsa tällä viikolla. Hovioikeus katsoi, että koska osapuolten välillä ei ollut tehty esisopimusta tai kauppaa, tuomioistuin ei voi vahvistaa myöhemmin tehtävän kaupan ehtoja. Muut kohdat hovioikeus arvioi käräjäoikeuden tapaan, joten miehen kanne tuli kokonaan hylätyksi.

Kerrostalotonttien vuokrat nousemassa Kuopiossa

Niiralaan kaupunkirakennelautakunta esittää vuokria porrastettavaksi nykyisin käytössä olevan koko Niiralan kaupunginosan kattavan kerrosneliöhinnan sijaan. Rantapuistoon ja välittömästi Valkeisenlammen läheisyydessä oleville tonteille sekä tonteille, joilta avautuu suora näkymä Valkeisenlammelle lautakunta esittää kerrosneliöhinnaksi 250 euroa. Tonteille, joilta on osaittainen näkymä lammella esitetään 200 euron vuokraa ja lopuille tonteille kerrosneliövuokraksi esitetään 180 euroa.

Palaute

Palvelun ylläpitäjä ei takaa palvelussa olevien aineistojen ja toimintojen virheettömyyttä, oikeellisuutta, täsmällisyyttä tai luotettavuutta. Palvelun jatkuva saatavuus ja katkoton toiminta ei myöskään ole taattua. Palvelun tarjoajalla on oikeus ilman erillistä ilmoitusta muuttaa palvelua tai ottaa se tai sen osa pois käytöstä. Palvelun ylläpitäjä ei vastaa aineistojen käytön tai palvelun välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista.

Lappeenranta, Rakuunamäki varastorakennus

23 Asuntotuotannon ehtoja Tontit on ARA-tontteja lukuun ottamatta tarkoitettu vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon (gryndi). Lehtoniemen, Keilanrinteen ja Jynkän kerrostalotonteilla: Asuntokoko vähintään 30 m² Kolmioita tai isompia asuntoja vähintään 30 % asunnoista Yksiöitä enintään 35 % asunnoista.

Kuopion kaupunki on 19. huhtikuuta allekirjoittanut Lujatalon ja Skanska Talonrakennuksen kanssa aiesopimukset Maljalahden omarantaisten kerrostalotonttien kaupasta. Lujatalon kanssa tehtiin sopimus kahdesta tontista ja Skanskan kanssa yhdestä tontista. Ensimmäisessä vaiheessa myytäville tonteille rakennetaan noin 115 asuntoa. Rakentamisaikataulu ajoittuu vuosille 2013–2018.

Kaupunginhallitus hyväksyi Perkkaa II B (Hatsinanpuisto), asemakaavan muutoksen. Asia etenee valtuuston päätettäväksi. Kaavamuutoksella mahdollistetaan monipuoliset toiminnat, sujuva liikenne ja eriluonteiset virkistysalueet osana Leppävaaran keskusta-aluetta hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on Leppävaaran keskustan tiivistyminen laadukkaalla ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoisella rakentamisella ja monipuolisilla toiminnoilla. Suunnittelualue sijaitsee Perkkaalla Perkkaantien, rautatien, Kehä I:n ja Perkkaanpuronkujan rajaamalla alueella.

Pohjola Rakennus Oy Keski- ja Itä-Suomi käynnistää syyskuussa 2017 kerrostalokohteen rakentamisen Jyväskylän Mannisenmäessä, joka kuuluu Jyväskylän seudun merkittävimpiin asuinrakennushankkeiden vyöhykkeisiin. Kohde koostuu yhteensä 33 tehokkaasti suunnitelluista yksiöistä, kaksioista ja kolmioista. Asunnot on suunniteltu niin, että niitä voidaan tarvittaessa yhdistää toisiinsa.

Asemakaavan muutoksen voimaantulo

Pian Nokian täyttää frisbeegolfhuuma, kun kansainvälinen European Open 2019 -tapahtuma täyttää kisakeskuksena toimivan Nokian jäähallin ympäristön 13.-21.7. Infrapalvelut valmistautuu kisaan kunnostamalla rataa. Tässä valmistuu 1. väylän lähtöpaikka, josta lähtee jokainen kisakierros. �� #nokiankaupunki #kaupunkikehityspalvelut #infrapalvelut #täälläsyntyyuutta #frisbeegolf

Esitys aiheesta: «KUOPION PALVELUALUEUUDISTUS»— Esityksen transkriptio:

Kasvuseudut, pääkaupunkiseudun lisäksi selkeimmin Tampere ja Turku, ovat sijoittajien silmissä kiinnostavimpia. Etenkin keskustat ja parhaat aluekeskukset vetävät. Toisaalta näillä alueilla tarjontaa on suhteellisen vähän, koska vaihtoehtoisia sijoituskohteita löytyy myyntiä harkitseville niukasti. Tarjonnan niukkuus on johtanut ostajat hakemaan myös korkeamman tuoton riskisempiä kohteita. Kehityspotentiaalia sisältäviin ns. value add –kohteisiin parhaimpien paikkojen ulkopuolella onkin valikoivaa kysyntää aiempaa enemmän, mikä heijastuu tapauskohtaisesti myös hintojen nousuna.