Press "Enter" to skip to content

Kuka hankkii rasitustodistuksen

Rasitustodistus on kiinteistöä koskeva todistus, josta käyvät ilmi Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin kirjatut, kiinteistöön kohdistuvat kiinnitykset, erityiset oikeudet sekä muistutustiedot. Todistuksesta käyvät näin ollen ilmi esimerkiksi kiinteistöön kohdistuvat maanvuokraoikeudet, käyttöoikeudet sekä ulosotto. Rasitustodistukseen sisältyy myös kiinteistöä koskevat perustiedot kuten sen pinta-ala ja kiinteistötunnus.

Ostajan näkökulmasta merkityksellistä ei ole se, onko kiinteistössä kiinnityksiä, vaan se, että kiinnitysten pitää siirtyä ostajalle velattomina. Jos kiinteistön ostaja aikoo käyttää ostettua kiinteistöä esimerkiksi asuntolainan vakuutena, tulee kiinnityksiä joka tapauksessa hakea. Kun kiinteistöön on olemassa kiinnityksiä jo valmiiksi, ei kiinteistön ostajan tarvitse hakea kiinnityksiä erikseen. Tämä säästää ostajalta sekä aikaa että rahaa.

Lainhuudatus vahvistaa omistajuuden

Kiinteistökauppojen teko vaatii myyjältä useiden erilaisten asiakirjojen hankkimista ja laatimista. Kiinteistökaupat on mahdollista hoitaa itse, mutta varmimmin paperisota hoituu kiinteistönvälittäjän avulla. Erityisesti kauppakirjan laatiminen on paras jättää ammattilaisille, sillä vain maakaaren muotomääräykset täyttävä kauppakirja on pätevä.

Kannattaa huomioida, että ostotarjous kiinteistöstä ei ole sitova, ellei kaupanvahvistaja ole paikalla kun tarjous tehdään. Usein luullaan, että kauppa voidaan sitoa käsirahalla, mutta näin ei ole.  Koska välittäjänä tiedämme riskit, osaamme toimia aina juuri sen mukaan, miten missäkin ostotilanteessa kuuluu. Me hankimme aina paikalle kaupanvahvistajan, ja hän veloittaa oman korvauksensa kaupantekotilaisuudessa.

Mitä olet ostamassa?

Kun myyt asuntosi, voit tehdä sen itse tai käyttää kiinteistönvälittäjää. Valtaosa suomalaisista luottaa kiinteistövälittäjään, mutta asuntokaupan voi hyvin hoitaa itsekin. Pienellä vaivannäöllä asunto-osakkeen myynti on suhteellisen yksinkertaista, mutta kiinteistön, kuten omakotitalon myynnissä tarvitaan enemmän asiakirjoja ja osaamista. Tästä oppaasta saat hyödyllisiä vinkkejä etenkin asunnon myymiseen itse.

Kiinteistöä myytäessä tarvitaan monia asiakirjoja ja selvityksiä, joista ostajalle selviävät olennaiset tiedot myynnin kohteesta. Välittäjän kautta tehdyissä kiinteistökaupoissa voit itse huokaista helpotuksesta, sillä asiakirjojen hankkiminen kuuluu kiinteistönvälittäjän tärkeimpiin tehtäviin. Tarkista tästä muutama esimerkki siitä, mitä asiakirjoja ostajan on hyvä saada nähdäkseen ennen lopullisen ostopäätöksen tekoa.

Välittäjätkin tekevät virheitä, eikä välittäjän käyttäminen välttämättä tarkoita, että kauppa tulisi hoidetuksi parhaalla mahdollisella tavalla ja parhaaseen hintaan. Kiinteistön omistaja saattaa itsenäisesti myymällä saavuttaa paremmat myyntiehdot. Toisaalta kiinteistön myyjä saattaa haluta säästää välityspalkkion verran ja myy tämän vuoksi kiinteistön mieluiten itse.

Hinnasto yrityksille

Mistä saan tietooni asunnon kiinnitykset? rasitustodistus mistä saa Mitä asiakirjoja perunkirjoituksessa tarvitaan? Kuka ja mistä nämä asiakirjat hankintaan? Miten perunkirjoitus liittyy lesken ja lasten asemaan, tai perinnönjakoon ja verotukseen? Kuolinpesän osakkaista saa myös vastaavan virkatodistuksen osakkaan nykyisestä seurakunnasta ilman osoitetietoa. kauppakirja, rasitustodistus.

Päävalikko lainhuutotodistus Kiinteistön ostajan on syytä vaatia nähtäväksi mahdollisimman tuore kiinteistöä koskeva lainhuutotodistus ennen kaupan tekemistä. Tämä on erityisen tärkeää, sillä jos myyjältä puuttui lainhuuto kiinteistöön, ostajalle aiheutuu todennäköisesti erinäisiä oikeudellisia ongelmia hänen hakiessaan lainhuutoa saannolleen. Hoida kiinteistöasiasi kätevästi verkossa. Kiinteistövaihdannan palvelussa voit myydä tai ostaa omakotitalon, kesämökin, pellon tai metsäpalstan.

Perunkirjoitus aloitetaan käytännössä tilaamalla tarvittavat sukuselvitykset ja virkatodistukset asianosaisten selvittämiseksi, koska sukuselvityksen tilaaminen vie usein perunkirjoituksesta pisimmän ajan. Selvitystyö voidaan aloittaa tilaamalla puhelimitse tai kirjallisesti sukuselvitys vainajan viimeisen kotipaikan seurakunnasta tai kirkkoon kuulumattomien osalta maistraatista.

Omakotitalon hinta määräytyy ennen kaikkea sijainnin perusteella. Talo kaupungin arvoalueella voi maksaa kymmenkertaisesti maaseudulla sijaitsevaan samanlaiseen taloon verrattuna. Vasta tontin sijainnin ja koon jälkeen tulevat rakennuksen koko, tilaratkaisut, tyyli, kunto, ikä, energiataloudellisuus ja muut ominaisuudet. Mitä vanhempi talo, sitä vähemmän itse rakennuksella on arvoa.

Kiinteistörekisteriote ja –kartta sekä lainhuuto- ja rasitustodistus

Edunvalvoja ei saa ilman maistraatin lupaa pantata päämiehen omaisuutta lainan vakuudeksi. Omaisuuden pantiksi luovuttaminen ja muu panttioikeuden perustaminen on luvanvaraista. Luvanvaraisuus koskee sekä kiinteää että irtainta omaisuutta. Muutos lainaehdoissa vaatii uuden panttausluvan, mikäli ehtoja muutetaan päämiehen vahingoksi. Lupaa ei myönnetä yleispanttaukseen.

Päävalikko

Hyvinvointi- ja palvelupiste Olkkari tarjoaa kaikenikäisille rovaniemeläisille ohjausta ja neuvontaa Rovaniemen kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista, kulttuuritoiminnasta, työnhakuvalmennuksesta, liikuntapalveluista sekä paikallisten järjestöjen toiminnasta. Neuvontapalveluita tarjoavat toimialat ovat tavattavissa Olkkarissa vuoropäivin. Hyvinvointi- ja palvelupisteessä toimii myös Rovaniemen kaupungin asiakaspalvelu Osviitta.

Mikäli rakennuksessa on valesokkeli (= riskirakenne), on erittäin tärkeää selvittää puurungon alaosan korkeusasema lattiapintaan ja maan pintaan nähden. Puurunkojen alaosat ja lattiapinta on aina oltava ylempänä kuin ympäröivä maan pinta.

Arvopaperien ja arvo-osuuksien luovutusten tuloverokysymyksiä on käsitelty erillisessä Verohallinnon ohjeessa Arvopaperien luovutusvoittojen verotus. Oman vakituisen asunnon luovutustilanteita puolestaan on käsitelty Verovapaa oman asunnon luovutus -nimisessä ohjeessa. Lisäksi tässä ohjeessa sivuttuja kokonaan tai osittain verovapaita muita luovutuksia on käsitelty tarkemmin Verohallinnon ohjeessa Kokonaan tai osittain verovapaat luovutusvoitot henkilöverotuksessa.

Kaupungilla on etuosto-oikeus sen alueella tehdyssä kiinteistön kaupassa, jonka pinta-ala ylittää 5000 m2. Etuosto-oikeuden käyttäminen tarkoittaa kaupungin asettumista ostajan asemaan yksityisten välisessä kiinteistökaupassa. Kaupungin on tehtävä etuosto-oikeuden käyttämistä tarkoittava päätös kolmen kuukauden kuluessa kaupan tekemisestä. Päätöksen etuosto-oikeuden käyttämisestä tekee kaupunginhallitus.

Jos siis oletetaan että itsemyyjä käyttää keskimäärin 40 tuntia asunnon myyntiin, tulee sille hintaa 17,5 €/h * 40 h = n. 700 €. Samalla voi miettiä sitä, kuinka monella työssäkäyvällä on kuukaudessa 40 ylimääräistä tuntia käytettävissä? Välittäjän käyttö muodostuu sitä kannattavammaksi, mitä parempi ansiotaso itsellä on. 4500 €/kk tienaava ammattialainen ”menettää” jo reilun 1100 euron ansiotulot itse myydessään.

Ensin on syytä vilkaista kokonaismarkkinan kehittymistä lähivuosina. Tarkastelussa on ensimmäisen neljän kuukauden vanhojen asuntojen kauppa Tampereella. Vuonna 2016 myytiin yhteensä 1162 vanhaa asuntoa, vuonna 2017 1216 kpl, vuonna 2018 1212 kpl ja vuonna 2019 1193 kpl. Tilastojen mukaan 2017 ja 2018 vuodet näyttävät olleen huippuvuosia ja tämän vuoden myynti on noista vuosista perässä pari prosenttia. Tämä on siis tilanne Tampereella vanhojen asuntojen osalta.