Press "Enter" to skip to content

Kouvola suunnitelmat

Kysely asiakaskokemuksista kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun liittyvissä muutoshankkeissa

Kouvolan kohdalle on valmistunut vuonna 2015 valtatielle 6 yleissuunnitelma ja valtatielle 15 aluevaraussuunnitelma (kaupungin yleiskaavan tausta-aineistoa). Niissä on esitetty valtateiden kehittämisen periaateratkaisut ja sen vaiheittainen toteuttaminen. Liikenneviraston yleissuunnitelmasta antama hyväksymispäätös on lainvoimainen (2018). Aluevaraussuunnitelman on hyväksynyt Kouvolan kaupunki kaupungin keskustan yleiskaavaan kuuluvana 2016.

Kouvola kysyi kuntalaisten mielipidettä Ratamo-suunnitelmista – vastauksena varovainen jaa

”Kyläsuunnitelma on kylän tahdonilmaus siitä, miten kylää kehitetään. Se on vahva dokumentti kylän yhteisestä tahdosta: kehittämistyökalu, toimenpidesuunnitelma ja keino saada äänensä kuuluviin kaupungin päätöksenteossa.” Evita Reitti tiivisti kyläsuunnitelmien merkityksen tekijöilleen ja jatkoi: ”Suunnitelmat auttavat kohdentamaan resursseja oikein ja helpottavat rahoituksen saamisessa. Ne eivät kuitenkaan ole lopullisia eivätkä täydellisiä asiakirjoja, minkä vuoksi suunnitelmat tarvitsevat säännöllistä päivittämistä.”

Suunnitelmissa on esitetty toimenpiteet tieosuuksien parantamiseksi tarvittavine tie-, katu- ja liittymäjärjestelyineen. Suunnitelmaan voi tutustua esittelyvideon avulla, jonka linkki löytyy sivun oikeasta reunasta. Suunnitelmaratkaisut on kuvattu laajemmin oheisissa esitteissä  ja suunnitelmissa, jotka löytyvät sivun oikeasta reunasta. Hankkeiden pääratkaisujen periaatteet ovat:

Luonnonsuojeluliitto

Luovutussopimus etenee hyväksyttäväksi Kouvolan kaupunginhallitukseen 25.9.2017 ja Carean hallitukseen 29.9.2017.
Suunnitelmat päivitetään nykytilaa ja tarvetta vastaavaksi ja tavoitteena on saada maarakennustyöt käyntiin syksyllä 2018. Carea Sairaalat Oy:n alaisuuteen perustetaan projektiorganisaatio, joka koordinoi Ratamo-keskuksen rakentamisen lisäksi Kymenlaakson keskussairaalan peruskorjausta ja laajentamista.

Onnistunut B-suunnitelma

Parik alkoi toteuttaa Plan B -hanketta vuoden 2017 alusta yhdessä Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. Hankkeen tavoitteena on auttaa kohderyhmään kuuluvia miehiä koulutuksen ja työelämän piiriin Tuotantokoulu-mallin avulla. Samalla kehitetään uusia koulutuskäytäntöjä erityisesti miesten koulutuksen edistämiseksi, kokeillaan eri koulutusalojen yhdistelmiä sekä tuetaan miehiä kouluttautumaan ja työllistymään heitä kiinnostavalle alalle.

Sähkötyöt ja niihin liittyvät oheispalvelut ovat erityisalaamme teollisten sähkötöiden ohella. Teemme sähkösuunnittelua ja kotiautomaatiota yrityksille sekä yksityisasiakkaille omakotitaloihin ja vapaa-ajan asuntoihin. Sähkötöiden ohessa toteutamme myös ammattitaidolla laaditun sähkösuunnitelman, joka takaa sähkötöiden turvallisuuden sekä töiden tehokkaan sujumisen.
Palvelemme sähkösuunnittelussa ja sähköasennustöissä koko Etelä-Suomea ja eteläistä Itä-Suomea Kouvolan toimipisteestämme käsin.

2013 kerrostaloasunto, Kotka: yksiön sisustus- ja valaisinsuunnitelma

Lähteet

Kouvolan korttelikodit toimivat välityömarkkinoilla Kouvolan alueella. Työntekijämme ovat töissä erilaisilla tukimuodoilla, joita ovat palkkatuki(100%), työkokeilu, kuntouttava työtoiminta ja avotyötoiminta. Työssäkäynnin ohella työntekijöiden kanssa kartoitetaan tulevaisuuden suunnitelmia ja mahdollisia työ– tai koulutuspaikkoja. Lisäksi Korttelikodeilla on opiskelijoita suorittamassa työssäoppimisjaksoja sekä mahdollisesti näyttöjä. Työyhteisömme on hyvin monipuolinen, edustamme moniammatillista ja monikulttuurista työympäristöä.

Transkriptio

2 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu Tillola Keltti lainvoimaisen tiesuunnitelma vuonna 2009 sekä rakennussuunnitelma vuonna Valtatien 12 Lahti Kouvola yhteysväli on ollut vuoden 2012 liikennepoliittisen selonteon pilottihanke. Pilotissa selvitettiin kevyempiä ja rahoituksen kannalta helpommin toteutettavia ratkaisuja liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. Kesällä 2014 käynnistyi Tillola – Keltti välin tiesuunnitelman tarkistus. Suunnitelma valmistuu keväällä

Kouvola hyödyntää päiväkotien suomen kielen opetuksessa digitaalista ja pelillistä materiaalia

Kouvolan kaupunki on valinnut Moomin Language School -materiaalin lasten varhaiseen kielen opetukseen. Materiaalia käytetään nyt kaikissa päiväkodeissa suomen kielen opetukseen maahanmuuttajalapsille, joita on Kouvolassa noin kolmesataa ja myöhemmin suunnitelmissa on laajentaa palvelun käyttö myös englannin opetukseen.

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi Itärata-selvityksen

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut itärataselvityksen 5. huhtikuuta. Selvityksen mukaan liikenneyhteydet itäisessä ja eteläisessä Suomessa sekä Helsingistä Pietariin paranisivat uudella Itäradalla. Se lyhentäisi ja nopeuttaisi matkaa Helsinki–Kouvola-välillä. Itärata olisi merkittävä uusi yhteys itäisestä Suomesta Kouvolan ja Porvoon kautta Helsinki-Vantaan lentoasemalle. 

Jos sinulla on koulutuksen numero tiedossa, kirjoita se alla olevaan kenttään ja siirry hakemukselle. Hae ilman kirjautumista -painikkeella pääset avoimelle hakemukselle. Avoimella lomakkeella täytettyjen tietojen voimaantulo edellyttää aina henkilökohtaista käyntiä ja henkilötodistuksen esittämistä TE-toimistossa. Hakemus tulee vahvistaa TE-toimistossa ennen koulutuksen hakuajan päättymistä.