Press "Enter" to skip to content

Kotitalousvähennys 2019

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Kotitalousvähennystä pitää hakea itse. Teetetyt työt ja maksetut työkorvaukset tai palkat ja palkan sivukulut tulee ilmoittaa verotusta varten joko verkon kautta OmaVerossa tai postitse esimerkiksi lomakkeella 14A (kotitalousvähennys yritykselle maksetusta työkorvauksesta). Verottaja tekee vähennyksen suoraan verosta. Vuoden 2018 veroilmoituksen määräpäivät ovat toukokuussa 2019. OmaVeron kautta (tai postitse) voi antaa vuoden 2018 kotitalousvähennystä koskevat tiedot vaikka jo tammikuussa 2019.

Millaisesta työstä vähennyksen saa?

Jos verot eivät riitä vähennyksen tekemiseen, tai vähennys ylittää enimmäismäärän, Verohallinto vähentää automaattisesti vähentämättä jääneen määrän puolison veroista. Vähennys tehdään samalla tavalla kuin se olisi tehty, jos puoliso itse olisi vähennystä vaatinut.

Kotitalousvähennyksen ilmoittamista varten tarvitset nämä tiedot:

Tarkista aina ennen kuin teet sopimuksen, että yritys tai yrittäjä kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Yrityksen tai yrittäjän tulee olla ennakkoperintärekisterissä sillä hetkellä, kun teet sopimuksen. Jos yritys on sopimuksen tekohetkellä rekisterissä, saat kotitalousvähennyksen, vaikka yritys olisi poistettu rekisteristä, kun maksat laskun.

Kotitalousvähennyksen hakeminen

Kotitalousvähennys tehdään maksamastasi verosta sinä vuonna kun maksu on suoritettu. Tämä tarkoittaa sitä, että jos olet maksanut verovuonna oikean määrän veroa, saat kotitalousvähennyksen veronpalautuksena. Jos olet maksanut veroja liian vähän, vähentää kotitalousvähennys maksettavaksesi tulevaa täydennysveroa. Jos olet saanut työsuorituksen maksuun esimerkiksi vakuutuskorvauksen, et ole oikeutettu kotitalousvähennykseen.

1. Vähennyksen saa edelleen enintään 5000 eurosta – pariskunnat kymppitonnista

Kotitalousvähennyksen voi tehdä myös silloin, jos tilaa palveluja omalle vanhemmalle tai isovanhemmalle. Siksi oman äidin tai isoisän arkea helpottamaan on helppo tilata esimerkiksi kotisiivousta tai kotihoitoa. Ja jos lähimmäinen saa jo vaikkapa kotihoitoa kunnalta, sen tueksi saa helposti vähennyskelpoisia lisätunteja Stellalta.

Kotitalous työnantajana – mitä tulorekisteri muuttaa?

Hinnoittelemme hoivapalvelumme tuntiperusteisesti ja palvelukohtaisesti. Palvelumme ovat arvonlisäverottomia ja perustuvat aina kirjalliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Liitämme aina yksityiskohtaisen hinnaston hoito- ja palvelusuunnitelman liitteeksi. Meillä käy myös palveluseteli, johon on erillinen hinnasto kuntakohtaisesti. Kotitalousvähennys antaa palveluistamme -50 % veroedun, jonka jokainen voi vähentää omassa verotuksessaan. Lisätietoa hinnoittelustamme löydät hinnastosivulta.

Puolisoille vähennys myönnetään siten, kun he ovat sitä pyytäneet. Jos 2 400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle. Näin omavastuu tulee vähennetyksi vain kertaalleen. Jos vähennykseksi vaadittu määrä ylittää maksimin, viranomainen vähentää vähentämättä jääneen määrän toisen puolison veroista automaattisesti. Puolisot voivat saada yhteensä 4 800 euron vähennykset. Jos veroja on vain toisella, vähennys voidaan tehdä sen veroista, jolla niitä on.

Kotitalousvähennys

Esimerkki: Matti ja Liisa tilaavat itselleen siivousapua kaksi kertaa kuukaudessa kaksi tuntia kerrallaan. Tuntihinta kotisiivoukselle on 32 euroa. Vuodessa kuluja tulee yhteensä 1536 euroa. Kotitalousvähennyksen osuus on 1536 x 0,45 – 100 = 591,20 euroa. Maksettavaksi jää 1536 € – 591,20 € = 944,80 €. Toisin sanoen siivouksen todellinen tuntihinta kotitalousvähennyksen jälkeen on vain 19,70 euroa.

Kotitalousvähennys on tällä hetkellä yksiasuvien kannalta tarkasteltuna eriarvoinen, sillä useamman aikuisen kotitalouden vähennysoikeuksien katto on huomattavasti korkeammalla. Tähän epäkohtaan on useampia ratkaisuja: yksinasuvien vähennysoikeuden nostaminen, toisen puolison pienentäminen, pienituloisten vähennysprosentin nostaminen. Koska kotitalousvähennys ei ole kovinkaan oikeudenmukainen vähennys, vaan se kohdistuu vahvasti parempituloisille, voisi olla parempi vaihtoehto aloittaa tuen karsiminen alentamalla puolisoiden vähennysoikeutta.

Kotitalousvähennyksenä saa vähentää 20%  työntekijälle maksetusta palkasta ja palkan lakisääteisistä sivukuluista tai 50% ennakkoperintärekisteriin kuuluvan yrityksen laskuttamasta arvonlisäverollisesta työkorvauksesta. Myös yleishyödylliselle yhteisölle, kuten nuoriso-, tai urheiluseuralle tavanomaisesta kotitaloustyöstä, tai hoivatyöstä maksetusta työkorvauksesta saa vähentää 50%. Vähennyksen saa vain työn osuudesta, ei materiaaleista. Työn teettäjällä on 100 Euron omavastuuosuus, josta vähennystä ei siis saa tehdä.

Kotitalousvähennystä pitää hakea itse. Ilmoita teetetyt työt ja niiden kustannukset esitäytetyssä veroilmoituksessa. Verottaja tekee vähennyksen suoraan verosta ja saat hyödyn veronpalautuksena. Jos et halua odottaa vähennyksen tuomaa etua seuraavan vuoden veronpalautuksiin asti, vähennys voidaan huomioida myös ennakkoveroprosentissasi.

ESIMERKKI KOTITALOUSVÄHENNYKSESTÄ

Vähennys on henkilökohtainen, joten samassa taloudessa asuvat voivat kukin hyödyntää kotitalousvähennyksen omassa verotuksessaan. Kannattaa kuitenkin huomioida että 100 euron omavastuu koskee kaikilla kotitalousvähennyksiä hakevia. Kun yksi talous ostaa vuodessa alle 5 000 eurolla, kannattaa siis vain toisen puolison tehdä kotitalousvähennys omaan verotukseensa. 5 000 – 10 000 eurolla palveluita ostaessa voi kotitalousvähennyksen hakemisen jakaa puolisoiden kesken kuinka parhaaksi katsoo.

Nurmikon leikkuu ja pihatyöt oikeuttavat kotitalousvähennykseen. Samoin sellaiset mökkitalkkaripalvelut, jotka tehdään mökillä tai mökin piha-alueella. Kuitenkaan esimerkiksi mökkitalkkarin tarkastuskäynnit vapaa-ajan asunnolle eivät oikeuta vähennykseen, mikäli kyseessä on vartiointiin rinnastettava tarkastuskäynti. Jos tarkastuskäynnin tarkoitus on esimerkiksi kartoittaa myrskyvahinkoja tai muutoin korjaustarpeita, mielestäni sellaisten käyntien pitäisi oikeuttaa kotitalousvähennykseen.

Palvelumme oikeuttavat hakemaan.

Oman asunnon lisäksi kotitalousvähennystä saa myös omien tai puolison vanhempien tai isovanhempien asunnossa tai vapaa-ajanasunnossa tehdystä kotitalousvähennykseen oikeuttavasta työstä. Oman asunnon ja vapaa-ajan asunnon määritelmä sisältää myös piha-alueen ja piha-alueella olevat rakennukset. Piha-alue on kaavan mukainen tontti tai haja-asutusalueella piha-alueeksi katsotaan enintään 10 000 m² alue.

Vähennys on henkilökohtainen, joten pariskunta voi vuonna 2019 saada yhteensä 4 800 euron vähennykset. Puolisoille vähennys myönnetään siten, kun he ovat sitä pyytäneet. Jos 2 400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle. Näin omavastuu tulee vähennetyksi vain kertaalleen.

Kotitalousvähennys – mikä juttu?

Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, mutta pariskuntien kohdalla remontin tilaajia on yleensä kummatkin, jolloin maksimivähennys on siis 2400€ + 2400€ = 4800€. Tässä kyseisessä remontissa työn osuus remontista oli 5780€. Kotitalousvähennyksen osuus siis on (ilman omavastuuta) 50% x 5780€ = 2890€. 2890€ ylittää maksimikotitalousvähennyksen (2400€), joten yksi henkilö ei voi saada maksimaalista hyötyä näin kookkaan remontin suhteen.

Asunto-osakeyhtiöissä on Suomessa noin 1 400 000 asuntoa. Asunto-osakeyhtiöissä asuvat noin 2 600 000 suomalaista ovat jääneet esimerkiksi asunnon perusparannusremontista saatavan kotitalousvähennyksen ulkopuolelle, toisin kuin esimerkiksi noin 1 160 000 omakotitalon miltei 2 600 000 asukasta.

Podcastit

Kotitalousvähennys tarkoittaa oikeutta vähentää teettämäsi työn kustannuksia omassa verotuksessasi. Kotitalousvähennystä voit saada kotitaloustyöstä, jota teetät omassa kodissasi, vapaa-ajan asunnossasi, vanhempiesi tai isovanhempiesi kodissa. Kotitalousvähennyksen kannalta asumismuodolla ei ole merkitystä eli voit saada vähennystä riippumatta siitä, omistatko asunnon vai asutko vuokralla tai vaikkapa asumisoikeusasunnossa.

Miten toimin, jos teemme kotitalousvähennyksen yhdessä puolisoni kanssa?

Me mesimarjalaiset tarjoamme luotettavaa ja ammattitaitoista apua ja tukea juuri silloin, kun perheesi sitä tarvitsee. Joustavat ja monipuoliset lapsiperheiden tukipalvelumme on tarkoitettu perheiden erilaisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin tukemaan arkea ja sen sujuvuutta. Tarjoamillamme tukipalveluilla me mesimarjalaiset haluamme auttaa perheitä erilaisten pulmien tunnistamisessa ja ratkaisemisessa mahdollisimman varhain. Palvelut toteutetaan aina Sinun ja perheesi yksilölliset tarpeet huomioiden.