Press "Enter" to skip to content

Kotitalousvähennys 2019 maksimi

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Kotitalousvähennystä pitää hakea itse. Teetetyt työt ja maksetut työkorvaukset tai palkat ja palkan sivukulut tulee ilmoittaa verotusta varten joko verkon kautta OmaVerossa tai postitse esimerkiksi lomakkeella 14A (kotitalousvähennys yritykselle maksetusta työkorvauksesta). Verottaja tekee vähennyksen suoraan verosta. Vuoden 2018 veroilmoituksen määräpäivät ovat toukokuussa 2019. OmaVeron kautta (tai postitse) voi antaa vuoden 2018 kotitalousvähennystä koskevat tiedot vaikka jo tammikuussa 2019.

Millaisesta työstä vähennyksen saa?

Jos verot eivät riitä vähennyksen tekemiseen, tai vähennys ylittää enimmäismäärän, Verohallinto vähentää automaattisesti vähentämättä jääneen määrän puolison veroista. Vähennys tehdään samalla tavalla kuin se olisi tehty, jos puoliso itse olisi vähennystä vaatinut.

1. Vähennyksen saa edelleen enintään 5000 eurosta – pariskunnat kymppitonnista

Kotitalousvähennyksen voi tehdä myös silloin, jos tilaa palveluja omalle vanhemmalle tai isovanhemmalle. Siksi oman äidin tai isoisän arkea helpottamaan on helppo tilata esimerkiksi kotisiivousta tai kotihoitoa. Ja jos lähimmäinen saa jo vaikkapa kotihoitoa kunnalta, sen tueksi saa helposti vähennyskelpoisia lisätunteja Stellalta.

Kotitalousvähennyksen saa ainoastaan työstä

Kotitalousvähennys tehdään maksamastasi verosta sinä vuonna kun maksu on suoritettu. Tämä tarkoittaa sitä, että jos olet maksanut verovuonna oikean määrän veroa, saat kotitalousvähennyksen veronpalautuksena. Jos olet maksanut veroja liian vähän, vähentää kotitalousvähennys maksettavaksesi tulevaa täydennysveroa. Jos olet saanut työsuorituksen maksuun esimerkiksi vakuutuskorvauksen, et ole oikeutettu kotitalousvähennykseen.

Työtä tekevän henkilön on hyvä muistaa kotitalousvähennyksen mahdollisuus. Hänen kannattaa kertoa asiakkaalleen tästä asiasta, koska monet yksityishenkilöt voivat säästää isoja summia kotitalousvähennyksellä. Myös UKKO.fi:n kevytyrittäjät voivat tarjota omille asiakkailleen kotitalousvähennystä. Se voi ollakin monelle todella kova myyntivaltti. Jotta  asiakas voisi hakea kotitalousvähennystä, tulee laskuun eritellä työn osuus materiaalikuluista. Voit kysellä kotitalousvähennyksestä tarkemmin asiakaspalvelustamme.

Vähennystä voi saada kotitalous- tai hoitotyöstä, asunnon kunnossapitotöistä tai tietotekniikkalaitteiden asennuksesta. Vähennykseen oikeuttaa tavanomainen kotitaloustyö sekä asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö. Tavanomaisuudella tarkoitetaan työtä, jota tehdään yleisesti kodin ja siellä asuvien henkilöiden hyväksi. Myös vuokralainen saa vähennyksen kodissaan tehdyistä korjaustöistä, jotka asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ovat osakkaan vastuulla. Myös piha-alue lasketaan kotiin kuuluvaksi.

Puolisoille vähennys myönnetään siten, kun he ovat sitä pyytäneet. Jos 2 400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle. Näin omavastuu tulee vähennetyksi vain kertaalleen. Jos vähennykseksi vaadittu määrä ylittää maksimin, viranomainen vähentää vähentämättä jääneen määrän toisen puolison veroista automaattisesti. Puolisot voivat saada yhteensä 4 800 euron vähennykset. Jos veroja on vain toisella, vähennys voidaan tehdä sen veroista, jolla niitä on.

Luetuimmat

Ostaessasi palveluja kotiin tai vapaa-ajanasunnolle, on osa kuluista kelpoisia vähennettäväksi verotuksessasi kotitalousvähennyksenä. Vähennykseen oikeuttavaa työtä ovat muun muassa kunnossapito- ja perusparannustyöt, sekä siivous ja kotitaloustyöt. Myös kodintekniikan, kuten digiboksin, tv-antennin, tietokoneen tms. asentamistyön voi vähentää. Vähennystä ei voi hyödyntää uudisrakentamisessa.

Ruotsissa kotitalousvähennystä on kahta lajia. RUT-vähennys muodostuu sanoista rengöring, underhåll och tvätt. Suomeksi voisi käyttää lyhennystä SYP-vähennys (siivous, ylläpito ja pesu). Sitä jokainen voi käyttää lastenhoitoon, muuttopalveluihin. Siihen kuuluvat myös data- ja IT-palvelut. Tällöin tukea voi saada wifi-yhteyden asentamiseen, tietokoneen, tv:n ja lautasantennien korjaamiseen, ylläpitoon tai asentamiseen. SYP-palveluihin kuuluvat myös siivouspalvelut, kodinkoneiden korjaukset sekä puutarhatyöt.

Kun uusit kotisi lämmitysjärjestelmän, saat vähentää syntyneitä kustannuksia veroistasi. Vuonna 2017 saat vähentää 50 % työn osuudesta (45 % vuonna 2016).  Vähennys kannattaa hyödyntää, pariskunnan maksimivähennys on yhteensä 4 800 euroa. Kotitalousvähennys koskee ainoastaan olemassa olevia lämmitysjärjestelmiä. Tällä hetkellä erityisesti öljy- ja sähkölämmityksiä vaihdetaan maalämpöön.

Oletuksena on, että jokainen palveluita tarjoava yritys on merkittynä ennakkoperintärekisteriin. Näin ei kuitenkaan aina ole. Tällöin yrityksen tulisi ilmoittaa tästä seikasta kuluttajaosapuolelle sopimusneuvotteluissa ennen sopimuksen solmimista. Tämä sopimusosapuolia sitova lojaliteettivelvoite on vahvistettu korkeimman oikeuden ennakkoratkaisussa 2008:91, missä jutussa allekirjoittanut toimi kuluttajien asiamiehenä.

Luetuimmat

Kotitalousvähennyksen saamisen ehtona on, että työ teetetään hakijan asunnossa tai hänen vapaa-ajan asunnossaan. Työ voidaan lisäksi teettää kotitalousvähennyksen hakijan vanhempien, isovanhempien, appivanhempien tai edellisten puolisoiden käytössä olevassa asunnossa. Näin esimerkiksi isovanhemmalle maksetusta hoitoavusta voi hakea kotitalousvähennystä, vaikka työtä ei tehdäkään avun maksajan (siis kotitalousvähennystä saavan) henkilön omassa kodissa.

Tutkimus: Miljonäärit omistavat yli kolmasosan Suomen yksityisestä varallisuudesta

“Ylivoimaisesti suosituinta on ostaa kunnossapitoon ja remontointiin liittyviä palveluita. 85 prosenttia kotitalousvähennyksistä tehdään näistä palveluista aiheutuneista kuluista, eli työtä ostetaan 2 miljardilla eurolla. Kotitaloustyötä eli esimerkiksi siivousta ihmiset ostavat 300 miljoonan edestä, hoivatyötä puolestaan 45 miljoonan edestä. Kotitalousvähennyksen käyttö on kasvanut viime vuosina tasaisesti, mikä johtuu todennäköisesti talouskasvusta ja työttömyyden vähenemisestä,” ylitarkastaja Ville Niemeläinen kertoo.

Kotitalousvähennyksen voi saada, jos teettää kotitalous- tai hoitotyötä, asunnon kunnossapitotöitä tai tietotekniikkalaitteiden asennusta. Kotitalousvähennyksen voi saada joko maksajan omassa asunnossa tai hänen vanhempiensa, isovanhempiensa tai appivanhempiensa käytössä olevassa asunnossa. Vanhempiin sekä appi- ja isovanhempiin rinnastetaan myös heidän puolisonsa. Kotitalousvähennyksen piiriin kuuluu tavanomaisen hoiva- ja hoitotyön lisäksi myös mm. asiointiapu kaupassa, pankissa tai apteekissa ja lemmikin ulkoilutus.

Mitä kaikkea voi vähentää verotuksessa?

Suurin osa verovähennyksistä on sellaisia, että niitä ei edes itse huomaa veroilmoituksella, vaan ne saa automaattisesti – verottaja tekee nämä vähennykset niin sanotusti viran puolesta. Tässä käymme läpi yleisimmät automaattisesti saatavat vähennykset. Vaikka nämä vähennykset saa automaattisesti, kannattaa kuitenkin tarkastaa näiden määrät omalta esitäytetyltä veroilmoitukselta.

Huuhkaja.tv

– Ylivoimaisesti suosituinta on ostaa kunnossapitoon ja remontointiin liittyviä palveluita. 85 prosenttia kotitalousvähennyksistä tehdään näistä palveluista aiheutuneista kuluista, eli työtä ostetaan 2 miljardilla eurolla. Kotitaloustyötä eli esimerkiksi siivousta ihmiset ostavat 300 miljoonan edestä, hoivatyötä puolestaan 45 miljoonan edestä. Kotitalousvähennyksen käyttö on kasvanut viime vuosina tasaisesti, mikä johtuu todennäköisesti talouskasvusta ja työttömyyden vähenemisestä, ylitarkastaja Ville Niemeläinen sanoo.