Press "Enter" to skip to content

Klage på brøyting oslo

Når vi kjører bort snø, må du flytte bilen din. Det settes opp skilt 24 timer før bilen må fjernes. Det kan skje endringer på grunn av vær og lignende, så sjekk etter skilt i gaten en gang i døgnet. Hvis bilen din ikke er flyttet når vi skal kjøre bort snø, kan bilen bli tauet bort. 

Jobb i Oslo kommune

Er ikke gata di brøytet, er skøytebanen dekket med snø eller ikke preparert, eller er det gatelys som ikke fungerer? Dette og mye mer kan DU enkelt melde inn i vår app BYMelding. Din melding vil da gå direkte til de som har ansvaret for det aktuelle stedet. Legg gjerne også med et bilde som viser det du vil formidle.

Carina og Anders ble kalt feite – nå viser de stolt frem kroppen sin

– Store variasjoner i temperatur og så et massivt snøfall har skapt utfordringer for borgerne og brukerne av byen, med til tider vanskelig fremkommelighet. Vi skjønner godt at dette oppleves som krevende, sier Gerd Robsahm Kjørven, etatsdirektør for Bymiljøetaten i Oslo kommune.

– Vi må gjøre det bedre enn i fjor. Det ble laget en ekstern gjennomgang av hvordan vi løste oppgaven. Basert på den har vi gjort noen grep vi tror gir bedre brøyting kommende vinter, sier Rune Gjøs, mobilitetsdirektør i Oslo kommune.

For få år siden brukte de skraper som jevnet ut veiene, men nå er det mange steder som ikke er måkt overhodet og i stedet kjørt opp av «gammel» biltrafikk. Det er nå frosset til is og dannet 10-15cm (15 cm er målt) iskanter mellom spor og midt. Prøver man å kjøre ut av disse sporene så sklir bilen ned i de igjen og understellet legger seg ned på isen og skraper seg fint opp.

Å måke eller strø fortau innenfor Ring 1 er huseiers ansvar, mens fortau og gangveier ellers skal brøytes samtidig som kjørebanen. Mange velger å klage på arbeidet, og dette kan gjøres via Bymiljøetatens egne sider på nettet, eller på telefon.

– Bymiljøetaten følger opp entreprenørene som står for brøytingen og setter stor pris på tilbakemeldingene vi får fra publikum, sier Robsahm Kjørven. Hun oppfordrer folk til å fortsette å bruke bymelding.no, for å varsle om manglende brøyting.

Brødsmulesti navigasjon

Klager mener Samferdselsetaten i Oslo kommunes (Samferdselsetaten) vintervedlikehold vinteren 2009/2010 er i strid med kravet til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9. Klager viser særlig til at snøryddingen i Stolmakergata i Oslo var for dårlig sist vinter.

Siden 2007 har det ikke falt mer snø i januar enn i år, opplyser Bymiljøetaten. Det byr på store problemer for etaten som skal holde veier og fortau farbare for byens innbyggere og besøkende. Per 12. februar var det kommet inn 10.600 klager på håndteringen av snøen siden årsskiftet, skriver Aftenposten.

Brøyting og strøing

I enkelte situasjoner kan entreprenørene ha vanskeligheter med å gjennomføre arbeidet. Brøytemannskapene baserer sitt arbeid på værprognoser, og når disse slår feil, kan det ta lengre tid før arbeidet kommer i gang. Eksempelvis når det er vedvarende snøfall eller etter at det har blitt glatt. 

Når snøen laver ned i store mengder har brøytemannskapene naturligvis mer å henge fingrene i. Flere oppdrag fører naturligvis til flere skader, men hvem har ansvaret dersom måkebilen forårsaker skader på for eksempel postkasser, lyktestolper eller lekeapparater?