Press "Enter" to skip to content

Kirkkonummi suunnitelmat

Länsipihan ja Pitkäkalliontien pysäköintipaikkojen suunnitelmaehdotus on yleisesti nähtävillä

Kaavoitusaloitteet seuraavaan kaavoitusohjelmaan on toimitettava kuntaan vuoden 2020 tammikuun loppuun mennessä. Maanomistajan, joka on tehnyt aiemmin kaavoitusaloitteen, ei tarvitse tehdä uutta kaavoitusaloitetta, vaikka hanke ei ole nyt kaavoitusohjelmassa. Nämä aloitteet otetaan huomioon seuraavassa kaavoitusohjelmassa.

Kirkkonummen aseman peruskorjaus alkaa 20.5.2019, välilaiturille luiskayhteys

Liikennevirasto, nykyisin Väylävirasto, on käynnistänyt otsikossa mainitun ratasuunnitelman laatimisen niihin liittyvine tie- ja katujärjestelyineen tarpeellisine tutkimuksineen. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Kirkkonummen kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Nokantie, Luoman seisake tasoristeys on yksi 65 tasoristeyksestä, joka kuuluu vuosien 2018–2021 aikana toteutettavaan tasoristeysohjelmaan.

Kommentoi

Luoman Kyläyhdistyksen vuosikokous päätti 14.3.2007 käynnistää Luoman kyläsuunnitelman valmistelun, koska silloisten tietojen mukaan Kirkkonummen kunta suunnitteli käynnistävänsä Luoman osayleiskaavan valmistelun vuonna 2012. Kyläsuunnitelmaan kerättiin kyläläisten mielipiteitä ja odotuksia kylän tulevaisuudesta. Suunnitelmaa valmisteltiin mm. ryhmätöitä tehden ja tavoitteita priorisoiden. Suunnitelma kuvaa hyvin kyläläisten enemmistön mielipiteitä ja odotuksia asuinympäristönsä kehittämisestä.

Kirkkonummen liityntälinjaston tarkastelu

Masalantien 1. vaiheen suunnitelmat ja rakennusaikataulu esiteltiin asukkaille yleisötilaisuudessa 30.10.2018 Nissnikun yläkoulun ruokasalissa. Paikalla olivat rakentamisesta vastaavat Kirkkonummen kunnan edustajat, suunnitelmat laatineen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n edustaja sekä urakoitsijan Oy Göran Hagelberg Ab:n edustaja sekä runsas osanottajakunta paikallisia asukkaita.

Espoossa ja Kirkkonummella sähköverkkoa siirretään maan alle ensi kesään mennessä lähes 200 kilometriä

Maakaapelointihankkeen suunnittelu ja luvitus on alkanut kesäkuun alussa. Suunnitelmat valmistuvat loppuvuoden 2018 ja kevään 2019 aikana. Suunnitelmien valmistuttua alkavat rakennustyöt. Tämänhetkisen aikataulun mukaisesti rakennustöistä pääosa tehdään vuoden 2019 aikana. Aikataulut tarkentuvat suunnittelun valmistuttua.

On mukavaa olla toimittaja: se antaa oikeuden olla utelias. Tavallisen kuntalaisen on hankalampaa selvittää, mitä lähitienoilla oikein tapahtuu. Tosin kunnasta saa kyllä tietoa, jos uskaltaa kysyä, ja yrityksissäkin varmaan vastataan ihan asiallisesti. Kysymisen kynnys on kuitenkin korkea – paitsi meillä toimittajilla, jotka työnnämme nenämme sujuvasti mihin haluamme. Niin kuin esimerkiksi Mildolan rakennustyömaalle.

Kirkkonummen Keskusmetsä on laaja metsäalue joka ulottuu Kirkkolaaksosta Masalan urheilupuistoon ja toimii ympäröivien asuinalueiden monipuolisena lähimetsänä ja virkistysalueena. Tällä hetkellä Keskusmetsän ympäristössä on vireillä useita kaavoja, joista Länsi-Jorvaksen asemakaavasuunnitelma on asukkaiden kommentoitavana 20.3. asti. Kaavasta on keskustelun pohjaksi suunniteltu kaksi vaihtoehtoa: suppea ja tiivis sekä laaja ja väljä.

Järjestöjen ja asukkaiden tuki on ollut korvaamatonta

Maahanmuuttajatyön resurssit ovat olleet tähän asti melko pienet: asioista on vastannut yksi sosiaalityöntekijä. Nyt kuntaan ollaan mahdollisesti palkkaamassa yksi sosiaaliohjaaja ja yksi sosiaalityöntekijä maahanmuuttajia varten. Korvaamatonta apua on saatu alueen järjestöiltä ja asukkailta, jotka ovat järjestäneet muun muassa avustustempauksia.

Allekirjoittamalla adressin voit vaikuttaa asuinympäristöösi ja luoda siitä inhimillisemmän ja vanhaan miljööseen sopivan. Sanotaan siis yhdessä EI KUUSIKERROKSISILLE TOIMISTOHENKISILLE TALOILLE! Toimitan allekirjoittaneiden nimilistan kaavakäsittelyn mukaisesti eteenpäin. Kiitos avustasi yhteisen asuinalueen luomisessa!

Teemme monipuolisesti erilaisia sähköalan töitä sekä uudisrakennuksissa, että saneerauskohteissa. Tarjoamme kokonaisvaltaista sähköpalvelua, johon kuuluu muun muassa sähkösuunnittelu, sähköasennus, sähköurakointi sekä kaapelointi. Hoidamme kaikki työt alusta loppuun asti avaimet käteen -periaatteella. Sähköliikkeemme asiakkaita ovat niin yksityiset kotitaloudet kuin rakennusliikkeetkin, joille teemme töitä sekä tuntiveloituksena että urakkana.

Kirkkonummen Perussuomalaiset ry – KirPeä

Kirkkonummen keskeisen taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelma meni läpi sillä muutoksella, että Kokoomuksen Matti Kaurilan ehdotuksesta poistettiin suunnitelmasta lause ”Ensisijaisena pyöräilyverkon kehittämistoimenpiteenä tulisi nostaa nykyisten pääreittien tasoa.” Matti Kaurila perusteli poistoa sillä, että ensisijaisena kehittämistoimenpiteenä pitäisi ennemminkin olla pyöräilyteiden rakentaminen kuin nykyisten tason parantaminen.

Historia

Hankkeesta välillisesti hyötyvät tahot: nuorten perheet ja läheiset, työvoimaa tarvitsevat yritykset, julkisten jayksityisten palveluiden tuottajat (palvelut sujuvoituvat, tehostuvat ja vaikuttavuus paranee, kun nuoret pääsevät ajoissaoikeiden palveluiden piiriin ja yhteistyö eri palveluiden kesken paranee). Aikuissosiaalityö, kuntouttavaan työtoiminta / työllistymisyksikkö Toimari, päihdepalvelut, mielenterveyspalvelut, nuorisopalvelut, terveyspalvelut ja vammaispalvelut.

HUS Kuvantaminen Kirkkonummen röntgen

Kirkkonummelaisten nuorten mielenterveysongelmat ovat jonkin verran lisääntyneet 2000-luvulla. Hoitopäivät psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa ovat kuitenkin samanaikaisesti vähentyneet. Kunnalla ei ole ollut tarjota omia mielenterveyspalveluita nuorisoikäisille, muutenkin mielenterveyspalvelut ovat Kirkkonummella ohuet. Matalan kynnyksen paikka on puuttunut kokonaan.  Nuorten hyvinvointiasema perustettiin siis tarpeeseen.

Remontointi, uudisrakentaminen ja sähkötyöt

Eväste on pieni nimetön käyttäjäkohtainen tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän verkkoselaimeen. Eväste sisältää yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa sivustolla vieraileva verkkoselain (esim. käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle). Evästettä voi myöhemmin käyttää vain sen tallentanut palvelin, eikä siitä aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle. Pelkän evästeen avulla ei voida tunnistaa käyttäjää henkilökohtaisesti.

Toimintasuunnitelma 2018-2019

Yhdistys on yhteydessä Kirkkonummen kuntaan ja muihin toimijoihin koululaisten asioita koskevassa päätöksenteossa. Yhdistys seuraa, että koulumatkakuljetukset hoituvat turvallisesti ja että iltapäiväkerhopaikkoja on tarjolla riittävästi. Yhdistys osallistuu ja ottaa kantaa Masalan alueen kehittämistä koskeviin suunnitelmiin siinä määrin kuin ne koskevat koulua ja sen oppilaita.

Oikotie suosittelee

Tapiolan pohjoisosassa oleva teollisuusrakennus puretaan ja tilalle rakennetaan asuinkerrostalo, jossa autopaikoitus on maan alla. Rakennus on  kaikilta sivuiltaan lähellä tontin rajoja. Osa autopaikoista sijoitetaan kansipihalle ja oleskelu- sekä leikkialueet kannelle. Merkittävä osa pihasta on pelastusauton ajoreittiä tai nostopaikkaa. Kaupunkikuvatoimikunta edellytti Tapiolalle tyypillisten kasvien käyttämistä suunnitelmassa.

Transkriptio

Meiltä löydät paikkakunnan parhaat liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaiset. Käytössämme on monipuolinen valikoima erilaisia apuvälineitä kuten esim. tasapainolautoja, pilatesrullia, Pilates Reformer yms. sekä viimeisimmät kuntoutuksen ammattilasten työkalut: Rekumbentti-polkuharjoituslaite, Kinesis One -vastusharjoittelulaite, Jungle Liang jne., jotka soveltuvat vaikeasti vammautuneiden kuntoutukseen.