Press "Enter" to skip to content

Kirjanpitolaki englanniksi

It is not recommended to mention the local representative or the marketer in the mock-ups because the size of the package for a medicinal product is limited. If the local representative is mentioned in the mock-ups, the details of the local representative must be separated from the details of the marketing authorisation holder by a heading and they must not affect the readability of the packaging. If the local representative is mentioned on the package, then it must also be mentioned on the package leaflet.

Suomen tuvat – käyttö ja turvallisuusohjeet

Aikasi on arvokasta – säästä se ydinosaamiseesi ja ulkoista kirjanpitosi taloushallinnon moniosaajalle. FinCount  hoitaa kirjanpitosi hyödyntäen ajanmukaisia tietojärjestelmiä. Osaava ja palveleva henkilökuntamme auttaa sekä rutiiniongelmissa että erikoisemmissakin tilanteissa. Tuotamme päätöksenteossa tarvitsemasi tiedon ja täytämme kirjanpitoasi koskevat lakisääteiset velvoitteet.

Puheluista, viestien lähettämisestä sekä netin ja viihdepalvelujen käytöstä kertyvä data

EY:n tilinpäätöksen ja kirjanpidon neuvontapalveluiden asiantuntijat eli Financial Accounting Advisory Services, FAAS-asiantuntijat voivat auttaa yhtiötäsi saavuttamaan paremman tehokkuuden ja laadun taloushallinnon, prosessien ja raportoinnin kehittämiseksi. Prosessien optimoinnin palvelumme sisältävät:

Yhteystiedot

Harso (englanniksi veil). Harso on mitäänsanomattomin revontulimuoto. Se peittää tavallisesti homogeeniseen himmeään hehkuunsa laajahkon alueen taivasta kerralla. Useimmiten harson näkee yön revontulimaksimin jälkeisessä rauhallisemmassa vaiheessa muiden muotojen taustana. Harso voi esiintyä myös yksinään, jolloin sen varma tunnistaminen revontuleksi on melko vaikeaa, varsinkin valosaasteisella havaintopaikalla.

κολοκυθοπιτα νηστισιμη με σφολιατα Με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στη τριτοβάθμια εκπαίδευση ολοκληρώνεται ένας κύκλος μεγάλης προσπάθειας για τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους. Ανοίγει έτσι ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία των επιτυχόντων, το οποίο οδηγεί στην επιστημονική και προσωπική ολοκλήρωση.

6 Laskumerkinnät

Verohallinto muuttaa tällä ohjeella aikaisempaa tulkintaansa kulujen edelleenlaskutuksen verokäsittelystä (Verotiedotteet 1/2004 ja 1/2005). Aikaisemman tulkinnan mukaan edelleenlaskuttajan lisäämän oman palkkion verokanta määräytyi itsenäisesti. Muuttuneen tulkinnan mukaan palkkion katsotaan liittyvän edelleenlaskutettavaan tavaraan tai palveluun ja olevan osa tavaran tai palvelun myyntihintaa. Tällöin palkkion verokanta on sama kuin edelleenlaskutettavan tavaran tai palvelun verokanta.

Kasvatus ja psykologia

Yrityksen yhtiömuoto vaikuttaa yrityksen tililuetteloon. Tähän voidaan lisätä yrityskohtaisia tilejä ja tiliryhmiä. Lähes kaikkia tilien nimiä sekä tilin numerokoodeja voi muuttaa (tilikauden voitto/ tappio tilejä ei voi muuttaa). Tilit on kytketty tiliryhmiin, johon perustuu niiden käsittely eri raporteissa. Suositus on, että tileissä käytetään perustililuettelon mukaisia numerokoodeja.

Merkittävimmät Metsähallituksen hankkeet liittyvät laajojen aluekokonaisuuksien käyttösuunnitelmiin sekä luonnonsuojelun ja luontomatkailun edistämiseen. Luonnonvarasuunnitelmat sekä suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat päivitetään hankemuotoisesti yhdessä alueiden muiden toimijoiden kanssa. Metsähallituksen luontopalvelut hyödyntää suojelualueilla mm. Euroopan unionin rahoitusta ja osallistuu yhteistyöhankkeisiin.

19.10.2017 – Yritysten hakiessa kasvua turvaudutaan useasti yritysostoihin, mutta laskentaperiaatteita tai yrityskaupan jälkeistä vaikutusta taseeseen tai tulokseen ei useinkaan mietitä. Tästä syystä IFRS-perusteinen käypiin arvoihin perustuva hankintamenolaskelma koetaan helposti ylimääräiseksi byrokratiaksi, jolla ei ajatella olevan vaikutusta yrityksen toimintaan.  

Tuotekehitysmenojen aktivointi tarkoittaa syntyneiden tuotekehityskulujen menovaikutuksen siirtämistä tuleville tilikausille. Esimerkiksi ohjelmistoyritys kehittää uuden version ohjelmistotuotteestaan tilikauden aikana, jonka odotetaan tuottavan tuloja seuraavan viiden vuoden ajan. Ohjelmistoyritys voi aktivoida tilikauden aikana syntyneet tuotekehitysmenot taseeseen ja poistaa aktivoidut kehittämismenot seuraavaan viiden vuoden aikana.

17. lokakuuta

KoulutusOnline on monipuolinen kokoelma verkkokoulutuksia elinikäisen oppimisen tueksi. Kauppakamarin omat asiantuntijat ja vahva asiantuntijaverkosto kouluttavat muun muassa työsuhdeasioissa, taloushallinnossa ja itsensä kehittämisessä. Verkkokoulutusten avulla voit päivittää osaamistasi ja opiskella helposti uutta missä ja milloin vain, kaikilla päätelaitteilla.

Yritykselle voi syntyä menoja, kun se panostaa varoja ja aikaa tuotekehitykseen. Usein näiden panostusten odotetaan tuottavan tuloa vasta tulevaisuudessa ja useamman vuoden ajan, jolloin menot rasittavat yrityksen tulosta ennen kuin saadaan niitä vastaavia tuloja. Yritys voi ratkaista tämän ongelman jaksottamalla menot useammalle vuodelle eli aktivoimalla ne taseeseen ja tekemällä poistoja vuosittain.

Tämä kirjoitussarja on julkaistu päivitettynä Yhdistysneuvoja Antti-Juhani Kaijanahon sivustolla. Tässä postauksessa käsitellään kirjanpitoaineiston säilytystä 1.1.2016 voimaan tulleen kirjanpitolain muutoksen mukaisesti. Lakia sovelletaan tilikausiin, jotka alkavat 1.1.2016 tai myöhemmin. Lakia voidaan soveltaa myös 1.1.2016 tai sen jälkeen laadittuun aiemman tilikauden tilinpäätökseen. Aiemman…

Sidosryhmillä tarkoitetaan sellaisia yritysten ja muiden yhteisöjen yhteyshenkilöitä, joiden kanssa Otavalla on yhteistyösuhde (esimerkiksi palveluja Otavalle tuottavien yritysten ja muiden yhteisöjen edustajat) taikka muu yhteys (esimerkiksi median edustajat tiedottamistoiminnan osapuolina sekä yhteiskunnalliset päättäjät yhteiskuntasuhdetoimintaan liittyen).

Kirjanpitoa on hoidettava niin, että niiden yhteys tositteesta peruskirjanpitoon ja pääkirjanpitoon sekä pääkirjanpidosta taseeseen ja tuloslaskelmaan on vaikeuksitta todettavissa. Tällainen aukottoman kirjausketjun (eli audit trailin) vaatimus on säädetty mm. kirjanpitolaissa. Osakeyhtiöissä toimitusjohtajan on huolehdittava siitä, että kirjanpito on lainmukaisesti hoidettu ja varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla (ks. Osakeyhtiölaki).

Tilinpäätöspalaverissa konepajayrittäjän kanssa kävi ilmi, että yritys oli tilikauden aikana valmistanut itselleen uuden työkoneen. Tämä selvisi, kun ihmettelimme heikentynyttä myyntikatetta. Koneen valmistuskustannukset ovat siis tuloslaskelmassa hyvin usealla eri tilillä. Miten kirjanpidossa tulee menetellä tällaisessa tilanteessa?