Press "Enter" to skip to content

Kilan yleisohje 2017

Kirjanpitolautakunta

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Päävalikko

Taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna perustajaurakoitsijan tulot syntyvät osakkeiden myynnistä ulkopuoliselle ja menot vastaavasti rakentamis- ja tonttikustannuksista eikä kohdeyhtiön osakkeiden hankinnasta. Liiketapahtumat perustajaurakoitsijan ja kohdeyhtiöiden välillä ovat ehdoiltaan urakoitsijan harkinnan mukaisia ja perustajaurakoitsija määrittää itse sopimuksen sisällön ja sen toteutuksen. Kyse on siis itsekontrahointisuhteesta.

Kirjanpitolautakunnan yleisohje asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Yleisohjeessa käsitellään pääasiassa sellaisia kirjanpidollisia erityistilanteita, jotka syntyvät joko yhteisöjen varsinaisesta kiinteistön hallintaan perustuvasta toiminnasta tai kirjanpito- ja/tai yhteisölainsäädännön edellä mainituille yhtiömuodoille asettamista erityisvaatimuksista. Yleisohjeen liitteenä on tilinpäätökseen ja erillislaskelmiin liittyviä malleja: kiinteistön tuloslaskelma, sovellettu liikekaava, tase, vastikerahoitus­laskelma, hankerahoituslaskelma, talousarviovertailu, lainaosuuslaskelma ja ehdotus toimintakertomuksen rakenteeksi. 

Uusi yleisohje kirjanpitolautakunnalta-perustajaurakoitsijan tilinpäätös myllerryksessä

Uutta yleisohjetta tulee noudattaa tilikausilla, jotka ovat alkaneet 1.7.2017 tai sen jälkeen, mutta sitä saa noudattaa myös 1.7.2017 kuluvan tilikauden kirjanpitoon. Lisäksi yleisohjeen käyttöönottoon sallitaan kolmen vuoden siirtymäaika, kunhan aiemman yleisohjeen soveltamisesta annetaan selvitys tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Kirjanpitolautakunnan yleisohje asunto-osakeyhtiöille

Kirjanpitoon kirjataan liiketapahtumien menot, tulot, rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisu- ja siirtoerät. Tilikauden alussa tapahtuu tilinavaus päättyneeseen tilikauteen perustuen. Liiketapahtumat kirjataan aikajärjestyksessä päiväkirjaan, josta yleensä ilmenee, miten päivätty ja numeroitu tosite on kirjattu eli tiliöintiä ei tarvita tositteessa. Jos tositteesta tulee kirjauksia useille tileille, on tiliöinti tehtävä tositteeseen.

Navi:asiahakemisto

Uudessa ohjeessa on huomioitu esimerkiksi vuoden 2017 alussa voimaan tullut laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä, joka sisältää mm. yleiset säännökset arvonlisäveron ilmoittamisesta Verohallinnolle. Uudessa ohjeessa on huomioitu myös arvonlisäverolakiin, kirjanpitolakiin ja –asetukseen tehdyt muutokset sekä uutena lainsäädäntönä pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksestä annettu asetus ja uusi asetus arvonlisäverosta. Ohjeessa on huomioitu myös Verohallinnon antamia ohjeita.

Kirjanpitolautakunnalta on tullut uusia lausuntoja koskien yhdistyksiä ja säätiöitä. Yhdistykset ja säätiöt usein omistavat asunto- ja kiinteistöyhtiöitä, joista on tullut myös lausunto ja yleisohje. Nyt syksyllä on hyvä käydä läpi itseään koskettavat uudet ja miksi ei vanhatkin KILAn lausunnot ja yleisohjeet, jotta tilinpäätösvaiheen kiireissä olisi selvät sävelet tilinpäätöksen laadinnassa. 

Kirjanpitolautakunta on julkaissut 1.2.2017 uuden yleisohjeen asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Ohjeen tarkoituksena on opastaa tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen liittyvien erityiskysymysten ratkaisussa, yhtenäistää kirjanpitovelvollisten kirjanpito- ja tilinpäätöskäytäntöjä ja edistää hyvää kirjanpitotapaa.

Lausunnolla merkittäviä vaikutuksia perustajaurakointiin

Muutoksella on merkittäviä vaikutuksia perustajaurakoinnin tilinpäätöksen tekemiseen. Nyt käytännössä palataan osatulouttamisen osalta aikaan ennen KILAn uusinta yleisohjetta eli osatuloutusta voidaan hyödyntää pidempiaikaisten projektien tulouttamiseen osissa. Lisäksi lausunto sallii kirjanpidossa uudenlaisen tuloutusmenettelyn, joka vastaa nykyistä verotusmenettelyä. Näin ollen ei voi enää käydä niin, että esimerkiksi pienemmillä rakennusliikkeillä ei näkyisi osatuloutuksesta luopumisen takia jonain vuonna tuloslaskelmassa ollenkaan tuloja.

Kommentti on tallennettu

Uusi yleisohje huomioi kirjanpitolakiin ja -asetukseen vuonna 2016 tulleet muutokset sekä uuden pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksestä annetun asetuksen määräykset. Uuden yleisohjeen noudattaminen tulee pakolliseksi kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen, siis vuonna 2021 päättyvällä tilikaudella. Uutta ohjeistusta voi vapaaehtoisesti soveltaa jo tilikaudelta 2017 tehtävässä tilinpäätöksessä.

iTronic is an Apple service partner under Authorised Service Provider program. We offer both warranty and out-of-warranty service for all Apple products such as Mac computers, iPad, iPhone and Apple Watch. iTronic also provides a warranty service for Beats products. Our technicians are trained through Apple education program and have an excellent knowledge of all Apple and Beats products. If your device is out of warranty, we can make a free of charge troubleshooting. We estimate a cost of the repairs, and you can decide whether to fix it or not.

Konsernitilinpäätöksen laadinta poikkeaa merkittävästi tavallisen tilinpäätöksen laatimisesta, koska konsernitilinpäätöstä laadittaessa yhdistellään samaan konserniin kuuluvien yritysten erillistilinpäätökset yhdeksi kokonaisuudeksi. Samaan konserniin kuuluvien yritysten tilinpäätöksistä tulee eliminoida keskinäinen kaupankäynti ja omistus. Konsernitilinpäätöksen tavoitteena on saada konsernin toiminta näyttämään siltä kuin kyseessä olisi yksi yritys.

Kirjanpidon ja verotuksen ajankohtaispäivä tarjoaa tuhdin tietopaketin uusimmasta lainsäädännöstä ja sen käytännön soveltamisesta. Kouluttaja Risto Walden johdolla käsittelyssä ovat uuden kirjanpitolain soveltamiseen liittyvät erityiskysymykset sekä KILAn uusimmat lausunnot ja yleisohje. Ajankohtaispäivässä saat tiedon myös uusimmista vero-oikeustapauksista ja verotusmenettelylain muutoksista.

Uusi yleisohje huomioi kirjanpitolakiin ja -asetukseen vuonna 2016 tulleet muutokset sekä uuden pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksestä annetun asetuksen määräykset. Pakolliseksi yleisohjeen noudattaminen tulee kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen. Uutta ohjeistusta voi vapaaehtoisesti soveltaa jo tilikaudelta 2017 tehtävässä tilinpäätöksessä tai ohjeen antamisen jälkeen 1.7.2017 alkavilta tilikausilta.