Press "Enter" to skip to content

Kiinteistörekisteri ilmainen

Asiointipalvelu laajenee 2017–2018

Siis kiinteistörekisteri on olemassa ja siitä on jokaisella oikeus saada tietoja, mutta kiinteistörekisteriin merkittävä kiinteistö on itsenäinen maanomistuksen yksikkö (tila, tontti, metsämaa jne.). Rakennus on kiinteistön ainesosa. Toisen maalla oleva rakennus on irtainta omaisuutta (Otavan lakikirja, 1998. – s. 411). Joten jossakin rakennuksessa sijaitsevan tietyn liikehuoneiston omistaja ei kiinteistörekisteristä selviä, tontin omistajat kylläkin.

Ajantasaiset tiedot kaikista Suomen kiinteistöistä

Valittavanasi on ainoastaan ne raportit ja viralliset dokumentit, joita on mahdollista hakea annetulla tunnuksella. Esimerkiksi Vuokraoikeustiedot –raporttia haetaan laitostunnuksella. Sitä ei ole mahdollista hakea normaalilla kiinteistötunnuksella ja tällöin se näkyy valintalistassa harmaana ja sen valinta on estetty.

Kiinteistörekisteri on sähköisessä muodossa.

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sähköistä rekisteriä alettiin perustaa vuonna 1970. Tietojen tallentaminen saatiin valmiiksi vuonna 1995. Kiinteistörekisterin teknistä ympäristöä sekä tiedonsaantikanavia on kehitetty edelleen. Parhaillaan suunnitellaan aivan uuden teknisen alustan käyttöönottoa kiinteistörekisteriä varten. Tähän liittyvä työ on jo aloitettu, ja sitä jatketaan tulevina vuosina.

Karttaselaimen kartat

Ostajalle on toimitettava lainhuuto- ja rasitustodistus sekä kiinteistörekisteriote. Myös kuntotarkastusasiakirja on mainittava, jos sellainen on tehty. ”Ostaja on tutustunut lainhuuto- ja rasitustodistuksiin ja kiinteistörekisterin tietoihin sekä myytävää kaupan kohdetta ja naapurikiinteistöä koskeviin kaavakarttoihin ja -määräyksiin.” Kuntotarkastuksessa havaitut virheet on kirjattava kauppakirjaan. Mikäli vastuuta halutaan rajoittaa havaittujen virheiden osalta, kauppakirjaan voidaan kirjata vastuunrajoituslausekkeita.

Rasitustodistus sisältää tiedot kiinteistöön liittyvistä oikeuksista ja rasitteista. Kiinteistö voi olla kiinnitetty jonkin velan vakuudeksi, tai kiinteistöön tai sen osaan on voitu myöntää vuokra- tai nautintaoikeus. Näihin liittyvät tiedot löytyvät rasitustodistuksesta. Myös kiinteistön mahdollisten panttausten määrä on ilmoitettu rasitustodistuksessa. Kiinteistön ostajan on syytä tutustua rasitustodistukseen huolellisesti.

Kaupungintalon i-pointti palvelupiste palvelee kuntalaisia, matkailijoita, kesäasukkaita, yrityksiä ja muita viranomaisia sekä sidosryhmiä. Pisteestä saa asukas- ja matkailuneuvontaa, lupaneuvontaa ja palvelua rakentajille sekä kirjaamon ja keskusarkiston aineisto- ja tietopalvelua. Pisteestä voi ostaa kaupungin hallitsemille vesialueille pyydysmerkit, metsäalueille metsästysluvat ja vuokrata vene- ja venevalkamapaikkoja sekä kasvimaapalstoja. Myynnissä on myös Iisalmi –tuotteita ja kaupungin opaskarttoja. Pisteeseen voi maksaa myös kaupungin laskuttamia maksuja.

Tuetut toiminnot

Tämä on RedFox Basic, joka on sinulle täysin ilmainen sanakirja ja kielipalvelu. Laadukas sanakirja sisältää yli 14 miljoonaa hakusanaa ja on todistetusti Suomen suurin sanakirja. Valittavanasi on kaikkiaan 41 eri kieltä ja 1 640 eri kieliparia. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy. 

Mainittu oikeudellinen käsitys pyrkii turvaamaan perheen asunnon välttäen huonoja käytäntöjä, kuten mielivaltaisuuden tai kiinteistön omistavan puolison pahatahtoisuuden. Korkein oikeus kannattaa tätä samaa kantaa puolustaen perheen suojelua. On kuitenkin pidettävä mielessä, että viitattua artikkelia sovelletaan tavallisesti silloin, kun kyseessä ei ole avioliittokriisi. Muuten sovelletaan siivilain artikkelia 96, joka koskee asuntojen käyttöä eron tapauksessa.»

Tarjoamme seksuaalineuvontaa normaalin vastaanottokäynnin yhteydessä seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa. Jos koet kuitenkin tarvetta käsitellä seksuaalisuuteen liittyviä ongelmia/haasteita prosessiluontoisesti vastaanotolla, niin voit varata ajan sähköisesti tai soittamalla. Sähköisen ajanvarauksen voit tehdä resurssille THSEKS, aikaa tuohon vastaanottoon on varattu yksi tunti ja aika on koulutuksen saanelle seksuaalineuvojalle. Monesti luottamuksellinen keskustelu tuo jo apua seksuaalisiin ongelmiin.

Suomessa olevat kiinteistöt ovat kiinteistöveron kohteena kiinteistöverolaissa (654/1992, jäljempänä KiVL) erikseen säädettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Kiinteistöverotuksessa kiinteistöihin rinnastetaan vuokramaalla olevat rakennukset ja rakennelmat, erottamattomat määräalat sekä rakennusmaa, joka kuuluu yhteisalueeseen tai yhteismetsään. Veron ulkopuolelle jäävät metsät ja maatalousmaa. Verovapaita ovat lisäksi mm. vesialueet, yleiset tiet, kadut, torit ja hautausmaat.

Veronmaksajain Keskusliitto ry

Luonnonsuojelualueen rajat sekä kielto ja rajoitus on merkittävä selvästi maastoon silloin, kun alueelle tai sen osalle on rauhoitusmääräyksissä asetettu liikkumis- tai maihinnousukielto. Muiden luonnonsuojelualueiden rajat ja luonnonsuojelualuetta aluetta koskevat muut kiellot ja rajoitukset, kuten esimerkiksi leiriytymistä, tulentekoa tai metsästystä koskeva kielto, voidaan merkitä maastoon, jos merkintä katsotaan tarpeelliseksi alueen suojelun tai käytön kannalta. Vesialueella sijaitsevat luonnonsuojelualueiden rajat merkitään vain karttaan.

Sisällysluettelo

Kun myyt asuntosi, voit tehdä sen itse tai käyttää kiinteistönvälittäjää. Valtaosa suomalaisista luottaa kiinteistövälittäjään, mutta asuntokaupan voi hyvin hoitaa itsekin. Pienellä vaivannäöllä asunto-osakkeen myynti on suhteellisen yksinkertaista, mutta kiinteistön, kuten omakotitalon myynnissä tarvitaan enemmän asiakirjoja ja osaamista. Tästä oppaasta saat hyödyllisiä vinkkejä etenkin asunnon myymiseen itse.

Siis vielä kerran …. Määräaikaiset sopimukset tarkistetaan maanvuokrausluettelosta vuosittain. Toistaiseksi voimassa oleviin puututaan vain mikäli tieto omistajanvaihdoksesta tai irtisanomisesta on toimitettu seurallle. Jos kumpaakaan ilmoitusta ei tule, sopimus jatkuu entisellään. Toki tieto omistussuhteiden muutoksista voi tavoittaa metsästysseuran puskaradion välitykselläkin, mutta siihen vaihtoehtoon ei kannata luottaa.

Kiertotalous tarjoaa kunnille paitsi mahdollisuuksia vähentää ympäristövaikutuksiaan, myös näkökulman elinkeinosektorin uudistamiseen sekä mahdollisuuksia kehittää elinvoimaisuutta. Tiedetään esimerkiksi, että kiertotalous tulee luomaan uusia työpaikkoja, mutta miten kiertotaloutta tulisi lähestyä, jotta kunnat pääsevät osalliksi kiertotalouden tarjoamista mahdollisuuksista?

Seuraa uutisia tästä aiheesta

Asunnon osto on useimmille elämän suurin taloudellinen päätös. Kannattaakin tutkia asuntomarkkinoita tarkoin jo hyvissä ajoin etukäteen ennen ostopäätöstä. Oman asunnon ostaminen on hyvin usein myös yksi parhaista hankinnoista koko elämän aikana, sillä asunto on asumista varten välttämättömyys ja pitkällä tähtäimellä omassa asunnossa asuminen on edullisempaa kuin vuokra-asuminen. Asunnon omistajan varallisuus karttuu asuntolainaa lyhennettäessä ja myöhemmin myytäessä siitä saa usein myös myyntivoittoa.

Metsätilat

Me Välittäjät LKV on yksityinen kiinteistön- ja vuokravälitysyritys, jonka toiminta-alue on koko Uusimaa. Tarjoamme asiakkaillemme luottamuksellista ja turvallista palvelua, joka perustuu pitkäaikaiseen ja menestykselliseen välityskokemukseen. Noudatamme hyvää välitystapaa. Teemme kaikki toimeksiantosopimukset ja ostotarjoukset sähköisesti. Olemme positiivisia, energisiä ja huumorintajuakin löytyy.

Tuotamme ja ylläpidämme digitaalista eli numeerista kartta-aineistoa koko Nokian kaupungin alueelta. Aineisto kattaa kiinteistörajojen, rajapyykkien ja kiinteistötunnusten lisäksi tiedot rakennuksista ja muista maastokohteista asemakaava-alueella. Kartta-aineisto tuotetaan nykyaikaisin mittausmenetelmin, satelliitti- ja takymetrimittausten avulla sekä käyttäen tarvittaessa ilmakuvausta laajemmilla alueilla. Ajantasainen ja kattava kartta-aineisto sekä muu paikkatieto on edellytyksenä suunnitelmalliselle yhdyskuntarakentamiselle.