Press "Enter" to skip to content

Kiinteistöpalvelualan tes palkka 2019

Yle.fi-etusivulla juuri nyt:

Kiinteistöpalvelualan tärkeimmät sisällöt liittyvät palkkatasoon ja palkanlisiin. Työehtosopimuksesta löytyvät erilliset palkkataulukot eri vaatimustason tehtäviä varten. Laissa velvoitetaan työnantajaa maksamaan työstä asianmukaista palkkaa ja yleissitovan työehtosopimuksen palkkataulukot käytännössä ovat tapa määritellä asianmukainen palkka alalla. Työehtosopimuksen palkkataulukoista löytyy siis myös alin mahdollinen palkka, jota työntekijälle voi työstä maksaa.

Lakimiehemme ja asiantuntijamme auttavat sinua työsuhteeseesi liittyvien riita- ja ongelma-asioiden hoitamisessa. Saat esimerkiksi apua työsopimuksen tekemisessä ja neuvoja irtisanomis-, vuosiloma- ja työaikakysymyksissä. Asiasi yritetään ensisijaisesti ratkaista neuvottelemalla työnantajan edustajan kanssa ja hakemalla sopimusratkaisua hyväksymälläsi tavalla. Jos sopuun ei päästä neuvottelemalla, ERTO voi olla apuna oikeusjutun käynnistämisessä.

Mietityttääkö kuinka paljon avun palkkaaminen kotiin maksaa? Ohessa on pari laskelmaa esimerkkinä lastenhoitajan ja siivoojan keikkatyöstä, kun palkkaat työllesi tekijän SuoraTyö.fi-palvelun avulla.

90-luvulla käynnistyivät jälleen liiton fuusioitumishankkeet, ensin Auto- ja kuljetusalan työntekijäin liitoon. Tuo hanke meni hännilleen, sen jälkeen tartuttuiin tosi toimiin palvelualojen liittojen yhdistämiseksi suurliitoksi.

Pyhäjärvestä Pyhäntään

Hallituksen muodostaminen on vielä pahasti vaiheessa ja hallitusneuvotteluissa voidaan vielä valtionosuuksiin puuttua. Tosin vaalilupausten perusteella suuri enemmistö eduskunnasta ei olisi siihen valmis. Vanhuspalveluiden hoitajamitoitus, toisen asteen koulutuksen maksuttomuus, oppivelvollisuuden pidentäminen ja maksuton varhaiskasvatus olivat esillä ennen vaaleja ja toivottavasti myös vaalien jälkeen.

Vaihtelevan työajan työsopimuksissa ei ole kiinteää tuntimäärää, vaan työntekijän työaika vaihtelee sovitun vähimmäis- ja enimmäismäärän välillä. Työtuntimääräksi voidaan sopia esimerkiksi 0–40 tuntia viikossa tai 10–30 tuntia viikossa. Kun työn vähimmäismääräksi on sovittu nolla tuntia viikon tai pidemmän tarkastelujakson aikana, puhutaan ns. nollatuntisopimuksista. Vaihtelevan työajan järjestelystä on kyse myös silloin, kun työntekijä tekee työtä tarvittaessa töihin kutsuttaessa.

Jätteiden vastaanotto

Vuoden 2019 alusta kuntien jätehuollon operatiiviset palvelut tuottaa Kempeleen jätekuljetus Ky. Kempeleen jätekuljetus Ky vastaan mm. kuntien jäteasemien toiminnasta, jätteiden vastaanottamisesta ja kierrättämisestä. Katso muuttuneet jäteasemien sijainnit, aukiolot, määräajoittee sekä maksut  kohdasta ”jätepisteet/ohjeita jätteiden vientiin”.  Pikalinkit jäteasemien kohdalle löydät myös alempaa tältä sivulta!

Uutiset ja tiedotteet

Kuvaus: Vuonna 2006 voimaantulleen vankeuslain myötä ryhdyttiin enenevässä määrin kiinnittämään huomiota vangin yksilölliseen kokonaistilanteeseen ja hänen tarpeisiinsa. Samalla rangaistusajan suunnitelma otettiin systemaattisemmin käyttöön. Rangaistusajan suunnitelma on siis suunnitelma rangaistuksen etenemisestä ja niistä toimenpiteistä (interventioista), jotka kyseiselle vangille nähdään hyödylliseksi.

Navigaatiovalikko

Kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva osa-aikatyö. Työaika sijoittuu maanantaista lauantaihin klo 6:00 alkaen, 5-6pv/vko. Lisätunteihin on mahdollisuus, mikäli pääsee kulkemaan toiseenkin kohteeseen. Palkkaus on Kiinteistöpalvelualan Tes:n mukainen. Työtehtävänä on monipuolista siivoustyötä sisältäen mm. vaateliikkeiden siivousta. Perehdytyksen jälkeen kohteissa työskennellään omatoimisesti. Työ alkaa heti sopivan hakijan löydyttyä / sopimuksen mukaan.

Ensi viikon keskiviikon 3.4. ja torstain 4.4. aikana tunnelissa ja ulkoalueilla järjestetään viranomaisten pelastusharjoitus. Harjoitukset alkavat aamulla klo 9.00. Harjoituksen aikana työmaalla sekä sen läheisyydessä liikkuu pelastuslaitoksen ja poliisin ajoneuvoja. Tunnelissa muodostetaan harjoitussavua, joka poistetaan tunnelista tunnelin siihen tarkoitukseen varatuilla puhaltimilla. Savu on vaaratonta.

Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta suunnittelee Varhaiskasvatuksen pedagogiikan professuurin perustamista Opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampukselle. Professuurin alueena on varhaisvuosien ja esikouluvaiheen pedagogiikka, varhaiskasvatusikäisten lasten ympäristöpedagoginen taide- ja taitokasvatus sekä mobiilioppiminen. Tehtävään valittavalta edellytetään vahvaa osallistumista Turun yliopiston norssipäiväkodin varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan ja opettajankoulutuksen koulutusviennin kehittämis- ja kokeilutoimintaan. Professuurin täyttö aloitetaan alkuvuodesta 2018.

Uutiset

Pohjois-Karjalan Martat ry on kansalaisjärjestö joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia sekä kotitalouden arvostusta. Piirin alueella toimii 107 marttayhdistystä ja 9 toimintaryhmää. Jäseniä on n. 3 900. Piiri tarjoaa asiantuntevaa kotitalousneuvontaa, elämyksiä ja iloista yhdessäoloa. Pohjois-Karjalan Marttapalvelut Oy tarjoaa kotiapupalvelua kodin päivittäisiin askareisiin, kuten siivous- ja asiointiapua.

Pelit jatkuvat Tikkurilassa

Henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa sekä toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä tavalla. Rekisterinpitäjä saattaa jakaa henkilötietojasi tarkkaan harkittujen kolmansien osapuolten kanssa yhteisiin tai itsenäisiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan jakaa kyseisiin tarkoituksiin vain silloin, kun kolmannen osapuolen suunniteltu käyttötarkoitus ei ole ristiriidassa tässä Rekisterinpitäjän tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kanssa.

TKI-toiminta

Kun asiakas tarvitsee tukea päivittäisissä asioissa ja arjen hallinnassa, tuetaan turvallista kotona asumista kotihoidon palveluiden avulla. Asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa yhteistyössä sovitaan henkilökohtaisen asiakassuunnitelman palvelun sisällöstä. Jos palvelun tarve on vähintään kerran viikossa ja se jatkuu yli kuukauden, kotihoidon palvelu on säännöllistä. Muissa tapauksissa palvelun tarve sisältyy tilapäiseen kotihoidon palveluun.

Porin Reposaari – kylä meren kainalossa. Reposaaressa järjestetään 1,5 tunnin opastettuja kävelykierroksia heinäkuussa lauantaisin klo 14-15.30. Lähtö kirkolta. Liput 10 eur/hlö – shop.visitpori.fi. LÄHR NY KÄVELEE #reposaari #visitpori #visityyteri #visitsatakunta #visitscandinavia #kävelykierros #opastukset #matkailukotimaassa #matkailu #matkailuavartaa #travel #walkingtour #everysunday #july #villagetour

Forststyrelsen har ca 610 000 hektar vattenområden i sjöar och ca 2,8 miljoner hektar havsområde, över hälften av Finlands territorialvatten, i sin besittning. Största delen är statens allmänna vattenområden, men det ingår också vatten i många olika slags naturskyddsområden. Fem nationalparker har inrättats i havsområdet: Östra Finska vikens, Ekenäs skärgårds, Skärgårdshavets, Bottenhavets och Bottenvikens nationalparker.