Press "Enter" to skip to content

Kiinteistöosakeyhtiö laina

Transkriptio

Aloitetaan perusteista. Ihan vain siksi että olen niin monesti törmännyt väärinymmärryksiin. Ns. tavallinen kiinteistöyhtiö on aivan tavallinen osakeyhtiö. Samat säännöt ja toimintalogiikka kuin liiketoimintayhtiössä. Keskinäinen kiinteistöyhtiö taas toimii kuten asunto-osakeyhtiö. Monien asioiden suhteen ero on radikaali. Yksi tärkeimmistä asioista on, että keskinäisessä kiinteistöyhtiössä vuokra maksetaan omistajalle ja tavallisessa yhtiössä yhtiölle.

Kiinteistöosakeyhtiön osakkeisiin kohdistuvan lainaosuuden kirjaamisesta

Hakijan kolmanteen kysymykseen lautakunta vastasi, että pääomavastikkeet kirjataan kuluksi. Jos kiinteistöosakeyhtiö on päättänyt käyttää rahastointimenettelyä, käsitellään osakkaiden yhtiölle maksamia suorituksia pääomasuorituksina siltä osin kuin ne rahastoidaan. Rahastointimenettelystä lautakunta on antanut tarkemman ohjeistuksen asunto-osakeyhtiöiden kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevan yleisohjeessaan.

Asunnot henkilökohtaisesti vai yrityksen nimiin?

Moni pohtii tälläkin hetkellä ikuisyyskysymystä: ostaako asunnot yksityishenkilönä vai yritykselle? Jos olet kysymystä jo pähkäillyt, tiedät ettei helppoa vastausta ole. Useimmiten vastaus on, että asunnot kannattaa pitää omissa nimissään, mutta ei aina. Alle on kerätty kaikki oleellisimmat asiat, jotka vaikuttavat päätöksentekoon. Jos mieleesi tulee lisättävää, jätä kommentti alle.

Post navigation

Osakehuoneistoon kuuluu myös sellainen parveke, jolle on kulkuyhteys vain osakehuoneiston kautta. Jos parvekkeelle on tällainen kulkuyhteys useammasta osakehuoneistosta, näihin huoneistoihin oikeuttavien osakkeiden omistajien on sovittava parveketta koskevasta kunnossapidosta ja muutostyöstä. Osakkeenomistajalla on kuitenkin oikeus suorittaa välttämätön kunnossapitotyö. Parvekkeen kunnossapidon ja muutostöiden kustannukset jaetaan tasan näiden osakkeenomistajien kesken. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä toisin parvekkeen hallintaoikeudesta ja kunnossapitovastuusta.

Lainaaminen iPhoneen tai iPadiin:

Verovelvollinen saattaa tavoitella veron minimointiin tähtäävillä toimenpiteillä myös sellaisia veroetuja, jotka ovat lain tarkoitukselle vieraita. Perusteettomien veroetujen estämiseksi on VML 28 §:ään säädetty yleislauseke, jonka nojalla olosuhteet ja toimenpiteet, joille on annettu asian varsinaista luonnetta vastaamaton oikeudellinen muoto, voidaan sivuuttaa verotuksessa.

Pankkilainat

Suuremmissa rahoitustarpeissa käytetään usein nk. syndikoituja luottoja. Syndikoitu luotto on useamman rahoittajan yhdessä myöntämä luotto yhden yhteisen dokumentaation ja ehtojen mukaisesti. Yksi pankeista toimii luoton pääjärjestäjänä, jonka vastuulla on lainan rakentaminen, järjestäminen ja hallinnointi. Syndikoitua luottoa voidaan käyttää sekä investointeihin että rahoituslimiittinä turvaamaan yrityksen likviditeettiä.

Yrityskaupan rahoitus on räätälintyötä

Mikäli kaupan toteuttaminen edellyttää rahoittajien mukanaoloa, nousee aivan keskeiseksi kysymykseksi se, riittävätkö ostettavan kohteen kassavirrat lyhennyksiin ja korkoihin. Rahoittaja edellyttää uskottavia ja realistisia laskelmia, joilla tulevien kassavirtojen riittävyys voidaan osoittaa. On hyvä huomata, että tämä on myös ostajan etu: on varmasti halvempaa havahtua tulevaan kassavirtaongelmaan ennen kauppaa kuin sen jälkeen.

Puheenaiheet on lukijalle ja katsojalle maksuton paikallinen laatumedia, joka noudattaa hyvää journalistista tapaa. Toiminta rahoitetaan ilmoitustuotoin. Puheenaiheet tarjoaa puhuttavia uutisia ja mielenkiintoista ajanvietettä erilaisille ihmisille elämän eri aloilta. Puheenaiheet löydät osoitteesta puheenaiheet.fi. Nopeimmin toimittajan tavoitat numerosta 040 960 9600. Toimituksen ja konttorin osoite on Puistokatu 19, 38200 Sastamala.

Yhteystiedot

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Voimme käyttää sivustojemme käytöstä kerättyä tietoa myös tietylle selaimelle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseen. Tavoitteenamme on kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti. Kävijätiedot on anonymisoitu, emmekä lähetä niitä kolmansille osapuolille. Voit halutessasi myös kieltää evästeiden käytön selaimesi asetuksissa.

Uusimmat kirjoitukset

Kaupunginvaltuusto päätti 30.8.2010 § 168, että Turun kaupunki perustaa yhdessä Hartela Oy:n kanssa Logomo Oy:n ja voi omistaa Logomo Oy:n osakkeista enintään 39 prosenttia ja että toimintamalli ja tavoitteet hyväksytään. Kaupunginhallitus päätti 21.3.2011 § 139, että valtuuston päätös pannaan täytäntöön, osakassopimus, lainasopimus sekä perustamissopimus allekirjoitetaan ja Logomo Oy määritellään strategiseksi yhtiöksi, jonka valvontavastuu on kaupunginjohtajalla. Osakassopimuksen mukaan Turun kaupunki nimeää kaksi jäsentä Logomo Oy:n hallitukseen.

Kommentit

– Vuokran suuruus on määritetty vastaamaan tulevia lainanhoito- ja lyhennyskuluja. Siis hetkinen? Museo rakennetaan pääsääntöisesti kaupungin rahoilla. Tukisäätiön ottaman lainankin takaa veronmaksaja. Lisäksi lainan lyhennykset ja korot – siis osa investoinnista – on verhottu «vuokraksi». Käytännössä siis tukisäätiö ei ilmeisesti maksaisi LAINKAAN vuokraa kaupungille, vaan se ”vuokra”, jota tukisäätiö maksaa, menisi tosiasiallisesti siis vain investointiin otetun lainan maksuun, Rydman ihmettelee.

Yhtiökokouksen toimivalta sen sijaan on rajattu niin, että se päättää vain osakeyhtiölain perusteella sille kuuluvista asioista. Sillä ei ole yleistoimivaltaa. Pääsääntö on siten, että toimivalta kuuluu aina hallitukselle, jollei sitä nimenomaisesti ole määrätty yhtiökokoukselle. Hallintoneuvoston roolia en tässä käsittele, se on harvojen suurien yhtiöiden toimielin.

Tilauslomake

Ilmoitus lainaosuuden poismaksusta tulee tehdä kiinteistösihteerille ennen kuukauden 10. päivää, silloin maksu erääntyy kuluvan kuukauden lopussa. Lainaosuuden poismaksun jälkeen osakkaan ei enää tarvitse maksaa erillistä pääomavastiketta poismaksetun lainan osalta. Osakkeenomistajalle toimitetaan uudet vastikkeenmaksun viitepankkisiirrot, joista on poistettu maksetun lainan pääomavastike.

Lainan vakuus

Valtiontakauksen käyttämisestä myöhemmin nostettavalle lainaosalle tulee sopia luottoneuvotteluissa jo rakentamisen aloittamisen yhteydessä. Valtiontakausta ei siten voida liittää luottoon lainan nostamisen jälkeen. Siinäkin tapauksessa, että alkupääoman rahoittamiseen käytetään omia varoja, pitää lopullisesta lainoituksesta sopia jo siinä vaiheessa, kun omia varoja käytetään hankkeen aloittamiseen ja rakentaminen aloitetaan.

Kaikkien kohteidemme ollessa aravarajoitusten alaisia, asukasvalinnan perusteena on asunnon tarve ja hakijan tulot ja varallisuus. Kiireellisimpiä asunnonhakijoita ovat paikkakunnalle työn vuoksi muuttavat, erityisen hankalassa elinoloissa elävät lapsiperheet ja asunnottomat. Kaikilla on kuitenkin mahdollisuus hakea Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokratalojen kohteisiin asukkaaksi.

Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestykseen määrättynä tarkoituksena on hallita rakennusta tai sen osaa, josta vähintään puolet pinta-alasta on laskettavissa asuinhuoneistoiksi. Osakkaat omistavat asunto-osakeyhtiön osakkeita, jotka oikeuttavat tietyn osan hallintaan. Asunto-osakeyhtiön nimissä voidaan hallinnoida mitä tahansa talotyyppiä, myös rivitaloja ja omakotitaloja.

Hallituksen kokous on taloyhtiön hallituksen jäsenten yhteinen kokous, jossa päätetään taloyhtiön asioista. Yhtiökokouksen vuosittain valitsema hallitus tapaa ensimmäistä kertaa niin sanotussa järjestäytymiskokouksessa, jossa valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja päätetään, miten kokoukset kutsutaan koolle. Yleensä puheenjohtaja kutsuu hallituksen kokouksen koolle tarvittaessa. Kaikilla hallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksiin. Pääsääntöisesti myös isännöitsijällä on läsnäolo-oikeus, mutta hän ei voi äänestää, ellei hän ole samalla myös hallituksen jäsen