Press "Enter" to skip to content

Kiinteistön luovutuskirja

Pyydä tarjous lakipalvelusta

Yleisin tapa siirtää kiinteistön omistusoikeus on kiinteistön kaupalla. Maakaari sisältää säännökset kiinteistön luovutuskirjan muodosta ja vähimmäissisällöstä. Kiinteistön kauppakirjasta on käytävä ilmi luovutustarkoitus, myytävä kiinteistö, kaupan osapuolet sekä kauppahinta. Julkisen kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppakirja kaupan osapuolten läsnä ollessa. Jos kiinteistön kauppakirjaa ei ole tehty oikeassa muodossa maakaaren edellyttämällä tavalla, on kauppa pätemätön. Kiinteistön vaihdossa sovelletaan myös soveltuvin osin samoja muotovaatimuksia kuin kiinteistön kaupassa.

Kaupanvahvistajan ohje

Kaupanvahvistajana todistan, että (myyjän nimi) (myyjän paikka) luovuttajana ja (ostajan nimi) (ostajan paikka) luovutuksensaajana ovat allekirjoittaneet tämän luovutuskirjan ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla.

Kiinteistön myynti – vinkkejä myyjälle

Lainhuuto on yhtä kuin kiinteistön omistusoikeuden rekisteröiminen. Jos esimerkiksi myyjällä on myytävänä olevaan kiinteistöön lainhuuto, syntyy ns. omistajaolettama. Tällöin kiinteistön ostajan on syytä olettaa, että kiinteistön myyjä todella omistaa kiinteistön. Lainhuutoa tulee hakea pääsääntöisesti kuusi kuukautta kiinteistön luovutuskirjan tekemisen jälkeen.

Milloin tarvitaan kaupanvahvistaja?

Kiinteistönvälittäjän tehtävä on hoitaa kuntoon kaikki kaupantekotilaisuudessa tarvittavat asiakirjat ja tarkistaa asiakirjojen ajantasaisuus. Itse kauppakirja on tietenkin merkittävin asiakirja. Kauppakirja laaditaan hyväksytyn ostotarjouksen ehtojen ja maakaaren muotomääräysten mukaan. Kauppakirjan laadinta on paras jättää ammattilaisille, sillä vain muotomääräykset täyttävä kauppakirja on pätevä.

För att kunna använda Suomi.fi-nättjänsten krävs att man godkänner Javascript i webbläsaren.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ehto ei ole sitova, ellei sitä ole otettu kauppakirjaan, eikä siltä osin kuin se on sovittu olemaan voimassa viittä vuotta pidemmän ajan kaupantekopäivästä. Jollei ehdon voimassaoloaikaa ole merkitty kauppakirjaan, se on voimassa viisi vuotta. Kanne kiinteistön palauttamisesta myyjälle on pantava vireille kolmen kuukauden kuluessa ehdon voimassaolon päättymisestä.

Julkisia kaupanvahvistajia

Kiinteistöt ovat velvoitettuja liittymään vesihuoltoverkkoihin niiden toiminta-alueilla. Vapautusta vesijohto-, viemäri- tai hulevesiverkostoon liittymisestä voi hakea Jyväskylän kaupungin ympäristötoimelta. Hakemuksessa tulee esittää perustelut vapautukselle ja vaihtoehtoiset käsittelytavat.

Kiitokset vastauksesta. Appiukko on täysin elossa mutta vain hiemen ulkona asioista. Hän on sellainen vanhanajan jäärä, että hän ei virheitään todennäköisesti myönnä eikä ainakaan meidän kanssa lääkäriin lähde. Yritämme jollakin keinolla vielä selvitellä asiaa ja tutkia tuota suosiolahja mahdollisuutta. Vielä: ’Kaikista lahjoituksen kohteeseen kohdistuvista maksuista vastaavat osapuolet omistusajaltaan’ – mitähän tämä käytännössä tarkoittaa lahjanantajan osalta, jos vaikka uutta mökkiä suunnittelevat?

Yritykset

Esitä lainhuutotodistus tai asiakirjat, jotka todistavat omistusoikeutesi myytävään kiinteistöön Rasitustodistuksesta ostaja näkee kiinnitykset, erityiset oikeudet sekä ulosmittaukset ja muut käyttö- ja vallintarajoitukset. Muun muassa kiinteistön muodostamista koskevat tiedot, kiinteistöön liittyvät oikeudet ja rasitteet, kiinteistötunnuksen ja pinta-alan voit tarkistaa kiinteistörekisteriotteesta.

Kotipeili

– Jos kyseessä on kauppa, vaihto tai lahja tai muu vastaava luovutus ja näillä siirretään maapohjan omistusoikeus, tulee luovutuksen olla kaupanvahvistajan vahvistama. Ositukseen tai perinnönjakoon ei pääsääntöisesti tarvita kaupanvahvistajaa, ei myöskään vuokraoikeuden siirtoon. Asunto-osakeyhtiön tietyn huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden kauppaan ei kaupanvahvistajaa tarvita, sillä kyseessä on irtaimen omaisuuden kauppa.

Asunto-osake on omakotitalon lisäksi suomalaisten yleisimpiä asumismuotoja ja samalla yleinen sijoituskohde. Vaikka asuntokauppakirja voi tuntua kiinteistökauppaa yksinkertaisemmalta laatia itsekin, ei sen laadituttaminen ammattilaisella ole alkuunkaan huono idea. Samalla tulee käytyä läpi luovutuksen veroseuraamukset sekä se, mitä mikäkin ehto kauppakirjassa tarkoittaa. 

Perinteinen kiinteistökauppa vaatii myyjältä, ostajalta ja kaupanvahvistajalta yhteisen ajan ja sen sopiminen on usein haastavaa. Sähköisessä kiinteistökaupassa ja uuden maanvuokrasopimuksen perustamisessa osapuolet voivat hoitaa allekirjoitukset Maanmittauslaitoksen Kiinteistövaihdannan palvelussa (KVP) kukin oman aikataulunsa mukaisesti, eikä kaupanvahvistajaa tarvita.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Social links

Kaupanvahvistajan on oltava läsnä kaupantekotilaisuudessa kun kauppakirja allekirjoitetaan. Kaupanvahvistaja toimii kaupan todistajana, ja ennen luovutusta hänen on tarkistettava osapuolten henkilöllisyys ja luovutuskirjan lakisääteiset muotovaatimukset. Luovutuskirjassa määritellään mitä omaisuutta se koskee. Asiakirja voi olla kauppasopimus tai lahjakirja. Laadin myös toimeksiannosta kauppakirjat sekä lahjakirjat.

Vaikka kiinteistökaupan tekemisessä muotomääräysten noudattaminen on kaupan pätevyyden edellytys, kauppakirjan sisällön osalta vallitsee varsin pitkälle sopimusvapaus. Mikäli myyjä tekee kauppakirjan itse, on todella tärkeää tutustua kauppakirjan sisältöön huolella ennen sen allekirjoittamista. Kauppakirjassa voi olla esim. tahattomia virheitä tai se ei muuten vastaa sitä mitä alun perin on sovittu. Pääsääntöisesti on kuitenkin suositeltavaa käyttää kauppakirjan laadinnassa asiantuntijoiden apua, koska kyse on yleensä huomattavista taloudellisista intresseistä.

”Kaupanvahvistajana todistan, että (myyjän nimi) (myyjän paikka) luovuttajana ja (ostajan nimi) (ostajan paikka) luovutuksensaajana ovat allekirjoittaneet tämän luovutuskirjan ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla.”