Press "Enter" to skip to content

Kiinteistön lahjoitus alaikäiselle

Käyttöehdot

Lahjoitettaessa kiinteistöä on noudatettava samaa määrämuotoa kuin kiinteistön kaupassa. Siten kiinteistön lahjoituksesta on laadittava lahjakirja, jonka sisältö pitää olla vähimmäissisällöltään sama kuin kiinteistön kauppakirja. Lahjoittajan ja lahjansaajan on allekirjoitettava lahjakirja. Lisäksi kaupanvahvistajan on vahvistettava lahjakirja allekirjoittajien läsnä ollessa. Kaupanvahvistajan lisäksi ei tarvita erillisiä todistajia.

Asiakaspalvelu

Esimerkki: Antti ja hänen puolisonsa Tiina lahjoittavat tyttärelleen Liisalle 7 500 euroa niin, että molemmat lahjoittavat 3 750 euroa. Koska kumpikin lahja on alle 5 000 euroa, Liisan ei tarvitse maksaa lahjaveroa. 

Jos Antti ja Tiina lahjoittaisivat Liisalle 10 500 euroa niin, että molemmat lahjoittaisivat 5 250 euroa, Liisan pitäisi maksaa lahjoista lahjaveroa 1. veroluokan mukaan. Lahjaveron määrä 5 250 euron lahjasta vuonna 2018 on 116 euroa. Liisa maksaisi lahjaveroa yhteensä 232 euroa (2 x 116 euroa).

Sijoitusasunto alaikäiselle lapselle

Olemme huomanneet keskustelua ja pohdintaa sijoitusasunnon ostamisesta alaikäiselle lapselle. Moni haluaa aloittaa säästämisen ja sijoittamisen lapsen puolesta ajoissa, jotta hänellä olisi jo aikuisiän aloittaessaan pieni pesämuna. Suomessa ennakkoperinnöstä ja lahjoista joutuu maksamaan veroja, joten sijoitusasunnon siirtäminen lapsen nimiin myöhemmin voi olla melko kallista. Voisiko sijoitusasuntoja sitten ostaa suoraan alaikäisen lapsen nimiin?

Tilaa Kauppalehti uutiskirje ja voita kuukauden ilmainen jäsenyys

Vanhemmat voivat esimerkiksi ajatella, että kesämökin lahjoittaminen mahdollisimman matalalla arvolla kahdelle lapselle tulee verotuksellisesti halvemmaksi kuin se, että lapset perivät kesämökin. Käytännössä sisarusten yhteisomistussuhteet ovat harvoin riidattomia. Selkeämpää on, jos mökki lahjoitetaan yhdelle sisaruksista ja toinen saa sitten jotain muuta. Näin vältetään kirvelevät kesälomariidat sisarusten välillä.

Suosituimmat

ekalle kirjoittajalle joka antaa 5000 e. Mihin lapsi sen laittaa, 70 % ymmätämättömistä ensisijoittajista kärsii tappioita. Meillä on pidetty kaikki vanhemmilla, tosin autot on ostettu ja luottokortti annettu lasten tarpeisiin, mutta muuta ei ole annettu jotta perintö jää omille lapsille. Kannatta ottaa huomioon, 2 kolmesta eroaa. Naapurin vanhaparikin sano että neljäskin poika erosi ja jouduimme tutustumaan uuteen minijään, ovat 88 ja 92 vuotiaat.

Ulkomaisiin osakkeisiin maistraatilta lupa 

Rekisteröitävän omaisuuden arvon määrittelyssä otetaan huomioon lapsen kokonaisvarallisuus ja esimerkiksi myös lapsen nimissä olevat pankkitalletukset.  Edunvalvoja on velvollinen tekemään ilmoituksen maistraatille lapselle tulleesta omaisuudesta  kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun lapsi on saanut omaisuutta, silloin kun lapsen omaisuuden arvo ei ole vähäinen.” 

Lahjakirjan muotovaatimukset

Jos kuitenkin lahjoitus halutaan tehdä lahjansaajan puolison avio-oikeuden poissulkevalla ehdolla, on lahjakirja tällöin tehtävä kirjallisesti ja kahden esteettömän todistajan on allekirjoitettava se. Kiinteää omaisuutta luovutettaessa on noudatettava samaa määrämuotoa kuin kiinteistön kaupassa. Käytännössä myös osakelahjoitukset (asunto-osakkeet, pörssi, ja muut osakkeet) tulee tehdä kirjallisena omistussuhteen siirtymisen osoittamiseksi.

Kipinä uuden oppimiseen

Lahjan saajan on maksettava lahjaveroa, jos hän saa kolmen vuoden aikana samalta henkilöltä lahjoja 5 000 euron arvosta tai yli. Alle 5 000 euron arvoisesta lahjasta ei siis tarvitse maksaa lahjaveroa. Raja on lahjanantajakohtainen. Toisin sanoen esimerkiksi molemmat vanhemmat voivat lahjoittaa lapselleen kolmen vuoden aikana 4 999 euroa kumpikin ilman lahjaveroa, eli yhteensä 9 998 euroa.

Metsänomistajat

Metsätilan lahjoittaminen johtaa lahjaveron laskentaan. Lahjavero määrätään metsätilan käyvästä arvosta. Metsätilan käypä arvo määritetään metsäammattilaisen tekemän tila-arvion perusteella tai verottajan ohjeen ”omaisuuden arvostaminen lahja- ja perintöverotuksessa” perusteella. Jos lahjoitettavasta kiinteistöstä on tehty kauppa vapailla markkinoilla muutaman vuoden sisällä, voidaan käypänä arvona käyttää toteutunutta kauppahintaa.

Lahjanantaja voi pidättää elinikäisen tai määräaikaisen hallintaoikeuden lahjoitettuun omaisuuteen esimerkiksi itselleen, puolisolleen tai lapsilleen. Hallintaoikeuden haltijalla on tällöin oikeus käyttää omaisuutta ja/tai saada omaisuuden tuotto tai muu oikeus. Hallintaoikeuden pidättäminen vaikuttaa lahjaveron suuruuteen, sillä se rajoittaa lahjansaajan oikeutta käyttää omaisuutta. Veroa laskettaessa lahjan arvosta vähennetään hallintaoikeusvähennys.

Imperiumin vastaisku on esitetty viime vuosina televisiossa monta kertaa, mutta se kestää kyllä useammankin uusintakatselun. Monien mielestä se on Star Wars -elokuvista paras. Se valmistui sarjan toisena elokuvana mutta on saagan viides osa. George Lucas pysyttäytyi siinä tuottajan roolissa ja siirsi ohjausvastuun Irvin Kershnerille.

Veroasteikot

Esimerkiksi verovapaista rahasto-osuuksista ilmoitus kuitenkin kannattaa jättää, sillä jos lahjansaaja myy rahasto-osuudet myöhemmin, lahjaveroilmoituksesta on helppo selvittää osuuksien hankintameno eli niiden arvo hetkellä, jolloin lahja saatiin. Hankintamenoa tarvitaan, kun mahdollisen myynnin jälkeen lasketaan myyntivoiton suuruutta verottajaa varten. Kannattaa kuitenkin muistaa, että jos lahjansaaja on omistanut myytävän omaisuuden alle vuoden, lahjaverotusarvoa ei saa vähentää, vaan vähennettävä arvo määritellään lahjoittajan hankintamenon perusteella.

Verotus

Määräaikaisen hallintaoikeuden pidättämisen diskonttauskerroin ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin saman henkilön elinikäisen hallintaoikeuden pidättämisen kerroin. Mikäli metsätilan omistajanvaihdoksessa päädytään hallintaoikeuden pidättämiseen, tulisi pidätyksessä olla motiivina muitakin asioita kuin pelkkä verojen alentaminen, koska hallintaoikeuden pidättämisestä seuraa myös haittoja seuraavissa tilanteissa:

Sinua voisi kiinnostaa myös

Lahjoittamalla osakkeita omasta sijoitussalkustaan välttyy 30–33 prosentin luovutusvoittoverojen maksamiselta. Lahjansaaja puolestaan maksaa luovutusvoittoveroa yleensä vasta tuotoista, jotka syntyvät osakkeilla lahjan saamisen jälkeen. Tosin lahjansaajan pitäisi malttaa pitää osakkeet omistuksessaan ainakin vuoden, sillä muuten niiden hankintahinnaksi katsotaan verotuksessa lahjanantajan hankintahinta.

Mulla on lahjaksi lapsena saatu kämppä, mutta sain sen kokonaan itselleni. Siitä ei ole ollut mitään ongelmia, pelkkää iloa vain. Tosin kukaan ei pidättänyt siinä hallintaoikeuttakaan, mutta tuskinpa tuokaan nyt haittaisi? Sehän alentaa veroja. Ainoa ongelma voisi olla se, että lapsia on kaksi, eli jossain vaiheessa heidän kannattaisi realisoida se ja tehdä osuuksillaan jotain muuta. Jos pelätään, että voi tulla riitoja.