Press "Enter" to skip to content

Kiinteistökaupan esisopimuksen kirjaaminen

Transkriptio

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ehto ei ole sitova, ellei sitä ole otettu kauppakirjaan, eikä siltä osin kuin se on sovittu olemaan voimassa viittä vuotta pidemmän ajan kaupantekopäivästä. Jollei ehdon voimassaoloaikaa ole merkitty kauppakirjaan, se on voimassa viisi vuotta. Kanne kiinteistön palauttamisesta myyjälle on pantava vireille kolmen kuukauden kuluessa ehdon voimassaolon päättymisestä.

Suosituimmat artikkelit

Kaupan toteuttaminen lykättiin siis vuoden vaihteen yli ja kun neuvottelut jatkuivat, myyjä nosti kauppahintavaatimusta. Toisin sanoen myyjä ei suostunut tekemään enää kauppaa esisopimuksessa sovitulla hinnalla ja ehdoilla, mutta ei myöskään enää suostunut palauttamaan saamaansa 100.000 euron käsirahaa. Lopulta tilanne ajautui umpikujaan, eikä neuvotteluja enää kyetty jatkamaan.

Kiinteistön myynti – vinkkejä myyjälle

Lainhuuto on yhtä kuin kiinteistön omistusoikeuden rekisteröiminen. Jos esimerkiksi myyjällä on myytävänä olevaan kiinteistöön lainhuuto, syntyy ns. omistajaolettama. Tällöin kiinteistön ostajan on syytä olettaa, että kiinteistön myyjä todella omistaa kiinteistön. Lainhuutoa tulee hakea pääsääntöisesti kuusi kuukautta kiinteistön luovutuskirjan tekemisen jälkeen.

Kiinteistön ostotarjouksen peruminen, kiinteistökaupasta vetäytyminen ja kiinteistökaupan purkaminen

Esisopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jolla osapuolet myöhemmin sitoutuvat tekemään lopullisen kaupan. Esisopimuksen osalta kiinteistön kaupassa on huomattava, että se on tehtävä samalla tavalla kuin varsinainen kiinteistön kauppa, siis maakaaren (jäljempänä MK) muotosäännöksiä noudattaen. Muotomääräyksissä vaaditaan mm. kirjallista kauppakirjaa, jonka kaupanvahvistaja on vahvistanut. Jos muotosäännöksiä ei noudateta, vaan kyseessä on esimerkiksi ostajaehdokkaan kirjallinen ostotarjous ja myyjän hyväksyminen, se ei ole esisopimus.

Omakotitalon osto-opas – löydä unelmiesi tupa helposti

Omakotitalon osto on usein kiinteistökauppaa, joka eroaa selkeästi asunto-osakkeiden kaupasta. Kiinteistö on tyypillisesti tontti tai tila, jolle on rakennettu asuinrakennus. Kiinteistökaupassa sovelletaan Suomen lain maakaarta, minkä vuoksi ostajan täytyy olla hyvin perillä siitä, miten ostoprosessi etenee. Lukemalla omakotitalon osto-oppaan varmistat, että osaat huomioida kaikki unelmiesi kodin hankintaan vaikuttavat seikat.

Kirja-arvio: Washington ja Moskova napit vastakkain

Vaikka analogiaosastolla kirja ei vakuuta, Legvold onnistuu teoksessaan kuitenkin osoittamaan, että Washingtonin ja Moskovan suhde on globaalisti tärkeä. Yhdysvaltalaisena Venäjä-osaajana hän poteekin välirikosta selkeää tuskaa, mikä toisaalta saattaa saada bilateraalisuhteen näyttämään tärkeämmältä, kuin miltä se esimerkiksi Washingtonissa näyttää.

Itse kiinteistökaupan kauppakirja tulee tehdä kirjallisesti ja sen tulee täyttää maakaaren muotovaatimukset. Maakaaren mukaan kauppakirjassa tulee olla vähintään kirjattuna luovutustarkoitus, kiinteistön yksilöintitiedot, myyjän ja ostajan tiedot sekä kauppahinta ja muu vastike. Kauppakirjaan on myös syytä kirjata muun muassa rasitteet, sähköliittymän siirtäminen, se, miten kohde on tarkastettu ja missä kunnossa rakennus on myyty, mitä asiakirjoja on esitetty kaupassa ja vastuut maksuista. Asianmukaisen kauppakirjan laatiminen on kiinteistövälittäjän vastuulla.

Tilaa Asunnon myyjän parhaita vinkkejä sähköpostiisi.

Vaikka tarjousvaihe on usein hektinen ja määräajat lyhyet, huolehdi siitä, että saat tarjousvaiheen kaikki sovitut seikat kirjallisesti, ainakin sähköpostilla. Näin vältyt esimerkiksi siltä, että hinta, maksuaikataulu tai kaupantekopäivä eivät jää puheiden varaan.

RE/MAX Center haluaa tehdä tutuksi asiakkailleen asuntokaupan termejä ja käytäntöjä. Kaikki ei ole aina ihan niin selviä asioita, mitä luulla voisi, useammastakin syystä. Ammattitaitoinen kiinteistönvälittäjä osaa selvittää eri vaiheita kohteen ostajalle ja myyjälle, jotta osataan varautua eteen mahdollisesti tuleviin tilanteisiin. Kiinteistönvälittäjän tulee vahtia molempien kaupan osapuolien etuja.

Ota yhteyttä

Jos kiinteistö on useamman kerran luovutettu ennen kuin lainhuutoa tai kirjaamista haetaan, ostajan on suoritettava vero viivästyskorotuksineen myös niistä aikaisemmista luovutuksista, jotka on tehty lainhuuto- tai kirjaamishakemusta edeltäneiden 10 vuoden aikana (VSVL 9 §). Jos kiinteistö on ostettu pakkohuutokaupalla (käsittää myös ulosottolaissa tarkoitetun vapaan myynnin), aikaisemmista luovutuksista ei ole kuitenkaan suoritettava veroa.

Usein tilanne on kuitenkin sellainen, että ostaja ei ole halukas maksamaan pyydettyä hintaa tai ei ole valmis muihin myyjän asettamiin ehtoihin. Tällöin asunnon kauppaa edeltää neuvotteluvaihe, jonka aikana ostaja tekee asunnosta tarjouksen. Myyjä joko hyväksyy tehdyn ostotarjouksen tai tekee vastatarjouksen. Tällä tavalla edetään tavoitteena se, että päästään tilanteeseen, jossa myyjän ja ostajan ajatukset kohtaavat ja kauppa syntyy. 

Pidät ehkä myös näistä

Yleensä osapuolet selvittävät edellytyksiä molemminpuolisesti tyydyttävän sopimuksen solmimiselle neuvottelemalla. Osapuolilla on neuvotteluvapaus, eli sopimuksesta neuvotteleminen ei sellaisenaan perusta velvollisuutta sopimuksen päättämiseen eikä pelkkä neuvottelu synnytä vastuuta toiselle aiheutuneista kustannuksista. Osapuolten välille syntyy sopimus lähtökohtaisesti vasta silloin, kun annettuun tarjoukseen saadaan hyväksyvä vastaus. Neuvotteluosapuoli voi kieltäytyä sopimuksen päättämisestä ilman seurauksia, ellei muuta ole sovittu.

Tilaa ilmainen näytejakso (3 viikkoa).

Sopimusneuvottelut edeltävät yleensä sopimuksen syntymistä. Osapuolilla on neuvotteluvapaus, eli sopimuksesta neuvotteleminen ei  sellaisenaan perusta velvollisuutta sopimuksen päättämiseen eikä pelkkä neuvottelu synnytä vastuuta toiselle aiheutuneista kustannuksista. Osapuolten välille syntyy sopimus lähtökohtaisesti vasta silloin, kun annettuun tarjoukseen saadaan hyväksyvä vastaus. Neuvotteluosapuoli voi kieltäytyä sopimuksen päättämisestä ilman seurauksia, ellei muuta ole sovittu