Press "Enter" to skip to content

Kiinteistö tontti

Kiinteistöjen kauppa Suomessa

Hyvälle rakennusmaalle on aina kysyntää. Vapaita tontteja etsivät jatkuvasti sekä yksityiset omakotitalo- ja kesämökkirakentajat että ammattimaiset rakennusliikkeet. Monelle tontin omistajalle tontin tai sen osan myynti voi olla keino vähentää kiinteistöverosta aiheutuvia kustannuksia. Toisinaan taas oma elämäntilanne saattaa olla sellainen, että nykyinen tontti on käynyt liian työlääksi ylläpitää. Tarpeettoman tonttimaan myynti on viime kädessä erinomainen ratkaisu rahoittaa muita investointeja, jotka voidaan käyttää jäljelle jäävän tonttimaan ylläpitoon ja korjaustöihin.

Tietoa meistä

kysyit helpon �� Tontteja on asemakaava-alueella, ja asemakaavan ulkopuolella "maapläntit" ovat tiloja. Tila kuulostaa vähän maaseutumaiselta, mutta niitä siis voi olla ihan kaupungissakin. Nimenomaan tilallekin voi rakentaa, kunhan hakee rakennusluvan. "onko siitä lohkottava määräalan mukainen tontti?" Tilasta voi muodostua tontti vain kunta-aloitteisesti, jos alueelle tehdään tonttijako. Eli omistaja ei voi muuttaa tilaansa tontiksi.

Asioi verkossa

7) vesioikeudellisella kylällä ennen isojakoa ollutta asutuskylää, siihen verrattavaa taloryhmää, yksinäisenä ollutta taloa, ennen isojakoa perustettua lahjoitusmaata, isojaossa valtiolle erotettua liikamaata, liikamaalle isojaon jälkeen perustettua uudistaloa, isojaon ulkopuolelle jätettyä valtion metsämaata sekä muuta vastaavaa alkuperäisenä pidettävää vesialueen omistusyksikköä, jonka omistusoikeutta ei ole jaettu.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kiinteistöinsinöörin palvelut

Mikäli tilan tai vanhan kaavan mukaisen tontin jäljellä olevat tilukset yhtyvät kaavatontin rajoihin, voidaan tontti rekisteröidä myös ilman tontin lohkomista. Tällainen rekisteröinti on luonteeltaan hallinnollinen toimenpide, ei kiinteistötoimitus. Maastotyöt ovat tärkein palvelu, jota maanomistaja tällöin ei saa, ts. pyykkejä saattaa jäädä puuttumaan tontin rajoilta, vanhoja rajoja ei käsitellä, tontin pinta-ala ei varmennu tarkasti.

Yksityisten vuokra-asunnot

Kiinteistönmuodostuksella tarkoitetaan toimenpiteitä, toimituksia ja päätöksiä, joilla ylläpidetään kiinteistörekisteriä. Kiinteistörekisteri sisältää kiinteistöjen sijaintitiedot eli kiinteistörekisterikartan sekä ominaisuustiedot. Kiinteistörekisterinpidosta vastaa asemakaava-alueella Rakennusvalvonta. Haja-asutusalueen kiinteistörekisterinpidosta vastaa Maanmittauslaitos. Kiinteistötoimituksilla muodostetaan uusia kiinteistöjä, muutetaan kiinteistöihin liittyviä oikeuksia tai määritetään kiinteistön ulottuvuuksia. Kiinteistötoimitus tulee vireille hakemuksesta.

Asuminen, tontit ja kiinteistöt

Maa- ja mittaustoimi ylläpitää virallista kiinteistörekisteriä kaupungin alueen tonteista ja yleisistä alueista. Lisäksi käytössä on yhteys valtion ylläpitämään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Näistä rekistereistä selviää mm. virallinen kiinteistötunnus, rekisteröintipäivä, pinta-ala, rasitteet, virallinen omistaja ja kiinteistöön vahvistetut kiinnitykset. Maa- ja mittaustoimelta saa tietoja rekistereistä ja virallisia otteita koko maan alueelta.

SKV:n myytävistä tonteista löydät niin vapaa-ajan asunnon mökkitontit kuin omakotitontitkin ympäri Suomea. Voit estiä tontteja mm. sijainnin, pinta-alan tai hinnan mukaan. Käyttämällä rantatontit hakua voit seuloa vain ihanteelliset omakotitalo- ja kesämökkitontit, joissa on oma ranta. Oma tarjous haulla puolestaan voit etsiä tontteja, joilla ei ole ollenkaan pyyntihintaa vaan joihin voit tehdä tarjouksen.

Kiinteistölakimies auttaa. Yhteydenotto on maksuton eikä sitouta mihinkään! 

Ostajalle on toimitettava lainhuuto- ja rasitustodistus sekä kiinteistörekisteriote. Myös kuntotarkastusasiakirja on mainittava, jos sellainen on tehty. ”Ostaja on tutustunut lainhuuto- ja rasitustodistuksiin ja kiinteistörekisterin tietoihin sekä myytävää kaupan kohdetta ja naapurikiinteistöä koskeviin kaavakarttoihin ja -määräyksiin.” Kuntotarkastuksessa havaitut virheet on kirjattava kauppakirjaan. Mikäli vastuuta halutaan rajoittaa havaittujen virheiden osalta, kauppakirjaan voidaan kirjata vastuunrajoituslausekkeita.