Press "Enter" to skip to content

Kiinteistö oy turun syvälahden koulu

Yhtiön hallitukseen ovat toimikaudella 09.03.2015 – 31.12.2015 kuuluneet: Tuomas Koskiniemi (pj.), Merja Lumme ja Jouko Turto. Hallituksen sihteerinä on toiminut Anne Ala-Nissilä. Tilintarkastajina toimivat varsinaisen yhtiökokouksen valitseman KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n nimeämä vastuullinen tilintarkastajat Mikko Haavisto KHT. Tilikauden aikana yhtiön isännöintiä on hoidettu Realia Isännöinti Oy:n toimesta, isännöitsijänä on toiminut Juha Tanninen.

Käyttäjät mukana suunnittelussa

Yhtiö kertoo, että allianssissa on varauduttu palveluntuottajien palkitsemiseen yhteensä 400.000 €:n bonuspoolilla, josta toteutusvaiheen jälkeen on mahdollista jakaa 202.000 €. Lisäksi bonuspoolia on mahdollista kasvattaa tavoitehinnan alituksesta saavutetuilla säästöillä allianssisopimuksessa sovittuja periaatteita noudattaen. Yhtiö toteaa, että urakka sujui asetettuihin tavoitteisiin nähden erittäin hyvin ja se tarkoittaa sitä, että jaettavissa olevasta 202.000 €:n bonuspoolista jaetaan nyt n. 110.000 euroa palveluntarjoajien kesken.

Syvälahden monitoimitalo

Monitoimitaloa on suunniteltu nyt niin, että lopputulos tulisi halvemmaksi. 800 oppilaan koulun, 140 lapsen päiväkodin, kirjaston, neuvolan, valmistuskeittiön ja nuorisotilan yhteisrakennuksen kustannusarvio on nyt 27,75 miljoonaa euroa. Kaksikerroksinen rakennus olisi kooltaan 6834 kerrosneliötä. Alkuperäisessä suunnitelmassa rakennus oli 7645 kerrosneliötä. Eli hintaa on saatu pudotettua muun muassa tilaa vähentämällä.

Shift-vieraat voivat nyt kompensoida hiilijalanjälkensä – metsät istutetaan yhdessä kehittyvien maiden yhteisöjen kanssa

Vielä muutama päivä sitten esillä oli, että rakennuskustannusten yleinen nousu ja palvelukeittiön vaihtuminen valmistuskeittiöksi nostaisivat hinnan 27,74 miljoonaan euroon. Sen jälkeen Turun omistama Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu on nostanut esille 1,39 miljoonan ylitysvarauksen, jolloin hinta olisi 29,13 miljoonaa.

Caverion ja NCC toteuttavat Syvälahden monitoimitalon

Caverion vastaa monitoimitalon talotekniikan toteuttamisesta, mikä käsittää Projektin johtamisen ja Projektin toteutuksen sekä talotekniikan suunnittelun ohjauksen. Talotekniikan kokonaistoimitus sisältää Lämmitys-, vesi- ja viemäri-, Ilmanvaihto- ja ilmastointi-, Jäähdytys- ja Sähköistys- ja Automaatiojärjestelmät sekä turvallisuuteen ja äänentoistoon liittyviä järjestelmiä. NCC vastaa monitoimitalon rakentamisurakasta.

Kiitettävät arvosanat kaikille projektissa mukana olleille

Syvälahden tilat mahdollistavat uuden opetussuunnitelman noudattamisen. Opetustilat on suunniteltu joustaviksi ja avoimiksi kortteleiksi, joiden keskiössä on tori. ”Omia luokkia” ei ole, koska tiloja käytetään joustavasti kulloisenkin tarpeen mukaan. Kaikki neliöt ovat tiiviisti yhteydessä useampiin julkisiin tiloihin, joita käytetään myös oppimisympäristöinä.

Kaupunginhallitus totesi, että yhtiön esittämä taidehankinta ja sen toteutustapa oppilastyönä ovat kannatettavia sekä hankkeen että Turun ammattikorkeakoulun taideopintojen kehittämisen kannalta. Kaupunginhallitus vahvisti kokouksessaan 22.6.2016 apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtasen ratkaisun Syvälahden koulun taidehankintaan liittyen.

Sisältötyyppi

Rakennuttaja oli Turun kaupunki Kaupunkiympäristötoimiala ja arkkitehdiksi valittiin Verstas Arkkitehdit Oy. Hankemuoto oli allianssiurakkaja rakennusurakoitsijana toimi NCC Suomi Oy. Jos tarkastelemme toisia yrityksiä jotka ovat liitettynä hankkeisiin FaktaNet Livessä löydämme esimerkiksi A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n joka on toiminut rakennesuunnittelijana., ilmastointiurakoitsijana toimi Caverion Suomi Oy ja Caverion Suomi Oy valittiin LV-urakoitsijaksi. Sähköasennukset teki Caverion Suomi Oy.

Valtionhallinto S.1311

Teosehdotuksessa tuli huomioida muun muassa tilaajan eli Turun Syvälahden koulun toiveet, teoksen sijoituspaikka ja tilan eli monitoimitalon käyttäjät. Ehdotukset esitettiin tilaajalle, joka teki lopullisen valinnan. Valittuun opiskelijaryhmään kuuluivat Fanni Jokinen, Emilia Linnavuori ja Iiris Rusi, ja toteutusta ohjasivat ohjaavat opettajat Erika Adamsson ja Taina Erävaara.