Press "Enter" to skip to content

Kerrostalotontin rakennusoikeuden hinta

Vihreille uusi vetäjä Varsinais-Suomeen

– Raaka linja on se, että houkutteleva sijainti vaikuttaa absoluuttisen hintaan. Tonttien hinnat on johdettu asuntojen hinnoista. Kaupunkien välillä on aika paljon eroja. Sekin vaikuttaa, kuinka paljon kaupungit omistavat myytäviä tontteja. Esimerkiksi Oulu on johdonmukaisesti luonut myytäviä tontteja vain omistamalleen maalle, kertoo johtaja Merja Vuoripuro Rakennusteollisuudesta.

Tuoreimmat uutiset

Tekstissä keerotaan, että Helsinki luovuttaisi 45 % tonteistaan kovan rahan tuotantoon. Ei ihan noin. Kaupungin koko asuntotuotannosta arvioidaan olevan 45 % kovaa rahaa eli vapaarahoitteista omistus- ja vuokra-asuntotuotanto. Jos tuotanto on 5500 asuntoa, olisi siitä 2500 kovaa rahaa. Tuotannosta kaupungin maalla on kolme näljäsosaa. Muiden maalla oleva tuotanto on käytännössä kokonaan kovaa rahaa. Yksi kolmannes on 1900 asuntoa 5500 asunnosta. Kaupungin osuudeksi jää näin vain 600 asuntoa eli 17 % kaupungin luovuttamien tonttien asunnoista. Vähän eri juttu kuin 45 %.

Maanmittauslaitoksen tutkimus osoittaa, että tontin laskennallinen osuus asunnon hinnasta on asettunut suurimmissa kasvukeskuksissa 20 ja 38 prosentin välille, pienemmissä maakuntien keskuskaupungeissa jopa alle kymmenen prosentin.

Seuraa uutisia tästä aiheesta

Sopiva aloituskohta on varmaankin kun valmistuin -96 rakennusinsinööriksi Joensuusta. Tuolloin olin luonnollisesti totaalipoikki. Tämä johtuen siitä, että yhtään rahaa ei ollut koskaan ollutkaan, kotoa 16-vuotiaana lähtiessä olin saanut noin 20m etumatkaa. Lisänä sitten pankista hieman opintolainaa joka oli sijoitettu erittäin tarkkojen analyysien perusteella suurimman p/h luvun sisältämiin tuotteisiin. Amatööreille kerrottakoon, että p=painoprosenttia ja h=hinta.

Tulevat käsittelyt

Valtuusto vastaa kuntalain 13 §:n mukaisesti mm. kaupungin strategioista ja muista tärkeimmistä tavoitteista, palvelumaksujen perusteista sekä hallinnon järjestämisen perusteista. Valtuusto asettaa tehtäviinsä kaupungin muut toimielimet ja täyttää tärkeimmät virat. Se päättää myös tärkeimmistä taloudellisista asioista, esimerkiksi talousarviosta ja eri toimialojen määrärahoista sekä tuloveroprosentista.

 Hintasuositus vuodelle 2015

HSY valmistelee vuosittain esityksen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tukemassa asuntotuotannossa pääkaupunkiseudulla sovellettavista tonttien enimmäishinnoista. Työn tavoitteena on määritellä alueittain yhtenäinen ja johdonmukainen kohtuullisen hintatason yläraja ohjeeksi ARA-tuotantoon luovutettavan tonttimaan hinnoittelussa arava- ja korkotukilainsäädännön tavoitteiden mukaisesti. Seudullista hintapäätöstä on perinteisesti käytetty myös muutoin ohjeena kohtuuhintaisen tonttimaan arvioinnissa.

Pääkaupunkimme Helsinki sopii moniin elämän tilanteisiin. Meren ja luonnon läheisyys luovat helposti rauhallisuutta hektiseen elämään ja kattavasta kulttuuritarjonnasta löytää helposti lisää vilskettä sitä kaivatessa. Helsingistä löytää helposti myös useita eri liikuntavaihtoehtoja esimerkiksi upean keskuspuiston ja muiden ulkoilumaastojen muodossa, mutta penkkiurheilijallekin löytyy varmasti mieluisaa seurattavaa lähes vuoden jokaisena päivänä.

Oikeudeton ja laiton rahastaminen selittää himon jolla mm. Helsinki ja Tampere koko ajan luovat uusia neitseellisiä rakennusalueita. Tampereen kaupunki havittelee – jos oikein muistan – Eteläpuistosta tuloja 100 miljoonaa euroa kun sen omat kustannukset alueesta ovat 20 miljoonaa. Tampere siis vetää välistä 80 miljoonaa euroa. Ketkä maksavat tämän 80 miljoonaa? Me, asuntojen ostajat. Tämän takia asunnot ovat kalliita. Kaupunkien menettelyn oikea nimi on systemaattinen rikollisuus.

Olet lukenut maksutonta artikkelia.
Haluaisitko lukea lisää?

Molemmat osapuolet valittivat tuomiosta hovioikeuteen, joka antoi ratkaisunsa tällä viikolla. Hovioikeus katsoi, että koska osapuolten välillä ei ollut tehty esisopimusta tai kauppaa, tuomioistuin ei voi vahvistaa myöhemmin tehtävän kaupan ehtoja. Muut kohdat hovioikeus arvioi käräjäoikeuden tapaan, joten miehen kanne tuli kokonaan hylätyksi.

Pitkäaikaisten maanvuokrasopimusten ehtona ja lähtökohtana on se, että kaupunki antaa vuokralaiselle mahdollisuuden, tämän niin halutessa, tehdä uusi pitkäaikainen maanvuokrasopimus kohteesta. Edellytyksenä kuitenkin on, että maankäytössä (yleiskaava/asemakaava) ei ole tapahtunut tai tapahtumassa muutoksia, jotka estäisivät aiemman sopimuksen mukaisen maankäytön.

Pelkkä tontti maksaa Helsingissä jo enemmän kuin asunnot muualla Suomessa, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Helsingissä kerrostalotonttien hintahaarukka on 450–2 500 euroa kerrosneliömetriä kohden kun taas Vantaalla tonttien neliömetrihinnat vaihtelevat 320–710 euron ja Espoossa 280–1 620 euron välillä.

Kaupungin kerrostaloille vuokraamien tonttien kymmeniä vuosia vanhat vuokrasopimukset ovat umpeutumassa Lahdessa. 61 kerrostalon sopimus kaupungin kanssa päättyy vuonna 2020. Maankäyttöinsinööri Petri Solonen arvioi, että uusien sopimusten vuokraan tulee keskimäärin kolme-neljäkertainen korotus. Tapauskohtaisesti, esimerkiksi 1950-luvun talojen kohdalla, korotus voi olla vielä suurempi, Solonen kertoo.

Helsinki solmi tonttikaupat Arabianrannasta virolaisyhtiön kanssa

Myytävä tontti sijaitsee Arabian rantapuiston vieressä, Vanhankaupungin selän ja Vantaanjoen suun välittömässä läheisyydessä osoitteessa Kaanaankatu 9. Tontilla on rakennusoikeutta 3 600 kerrosneliömetriä, ja sille rakennetaan kolme viisikerroksista taloa, joissa on yhteensä 36 asuntoa. Asunnot ovat vapaarahoitteisia, erityisen korkeatasoisia omistusasuntoja. Kaikista huoneistoista on merinäköala Vanhankaupungin selälle. Maanrakennustyöt tontilla ovat alkaneet, ja rakennukset ovat valmiita vuoden 2012 loppuun mennessä.

Helsingissä asumisen hintapreemiosta

Seuraava käppyrä kuvaa Helsingin asuntomarkkinoita mahdollisimman yksinkertaisessa kysyntä-tarjonta kehikossa. Pystyakselilla on Helsingissä asumisen hinta, ja vaaka-akselilla sen määrä eli asuntokanta. Kysyntäkäyrä kuvaa ikään kuin jonoon järjestettyjä kotitalouksia, jossa järjestys on valittu sen mukaan kuinka korkeaa preemiota kukin olisi enintään valmiit maksamaan siitä ilosta, että asuu Helsingissä eikä jossain muualla.

Podcastit

Esimerkki. Kaupungin vuokratontilla Itä-Helsingissä oleva iso rivitaloyhtiö, jonka asunnoissa on yhteensä 8400 neliötä. Nykyinen tontin vuokra on runsaat 35 000 euroa, vajaat 11 prosenttia kaikista kiinteistön hoitokuluista. Kaupungin uusien linjausten mukaan vuonna 2030 vastaavalla alueella tontin vuokran pitäisi olla 1,77 euroa neliöltä kuukaudessa, eli 178 416 euroa tontilta koko vuoden aikana. Eli uusien sääntöjen mukaan tuonkin tontin vuokra yli viisinkertaistuisi, vaikka tässä tapauksessa ei olekaan kyse ikivanhasta sopimuksesta ja siten hullunhalvasta tontin vuokrasta.

Alajärvi – Hoiskontie 35

Entisen Vt 7 maantien luonteen muuttuminen on tehnyt mahdolliseksi asuinrakentamisen Huutjärven pohjoisrannalle. Motellinrannan asemakaavalla mahdollistetaan laadultaan korkeatasoinen asuinrakentaminen lähellä palveluita ja hyvien kulkuyhteyksien varrella.  Palveluiden saavutettavuutta ja houkuttelevuutta on parannettu muun muassa kehittämällä jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä ja tehostamalla maankäyttöä.

Kaupungin toimittamasta aineistosta ei käy ilmi, minkä vuokraperustehinnan mukaan tontille tehtävien uusien pääkäyttötarkoituksen mukaisten tilojen (päätalojen laajennukset/muutokset & talousrakennukset) tontinvuokra määräytyisi. Pääkäyttötarkoituksen mukaisen talousrakennuksen tontinvuokra ei voi riippua päätalon tyypityksestä. Tämähän johtaisi tilanteeseen, jossa samanlaisesta rakennuksesta maksettaisiin erisuuruista vuokraa vierekkäisillä tonteilla.

Kiilakallion yritystontit sijaitsevat Jorvaksessa LM Ericssonin vieressä Länsiväylän (kantatie 51) tuntumassa.
Tonttien kaavamääräys on toimitilarakennusten korttelialue (KTY). Rakennustehokkuus on e=0,40 ja suurin sallittu kerrosluku on III.

Keskuskatu 61, 10300 Raasepori 10612084

Kaupunki hankkii maata ensisijaisesti vapaaehtoisella kaupalla. Omakotitontteja vuokrataan ja myydään omatoimiseen rakentamiseen tonttihakujen kautta. Asuntotontteja luovutetaan sekä vapaarahoitteiseen että valtion tukemaan ammattimaiseen rakentamiseen. Yritystontteja luovutetaan hakemusten perusteella tai erityiskohteissa ja korkean kysynnän tonteissa julkisella hakumenettelyllä tai hinta- tai laatukilpailulla. Yleisten rakennusten tontit osoitetaan ensisijaisesti kaupungin omaan toimintaan.

Hirvenkadun ja Sudenkujan tontit 

Kalevassa Hirvenkadun varrella on vapaana yksi omakotitontti ja Sudenkujan päässä on vapaana yksi omakotitontti. Tontit ovat kunnallistekniikan osalta rakennettavissa viimeistään 12.7.2019, kun tonteilla sijaitsevat muuntamo ja maanalainen johto on siirretty pois. Sudenkujan tontin osalta on huomioitava, että tontin hankala rakennettavuus saattaa aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia.