Press "Enter" to skip to content

Kauppakirjassa huomioitavaa

Kauppakirjassa kielletyt ehdot

Asuntokaupan ehtoja sovittaessa on syytä huomioida, että kaikki sovitut asiat päätyvät myös kauppakirjaan. Liian usein asuntokauppaprosessin aikana puhuttuja yksityiskohtia jätetään vain suullisten sopimusten varaan, jolloin niiden toteennäyttäminen on monesti hyvin hankalaa. Jos esimerkiksi on sovittu, että keittiön kodinkoneet kuuluvat irtaimistona kauppaan, mutta tätä ei ole kirjattu kauppakirjaan, voi asian selvittäminen olla vaikeaa.

Muistilista muuttoa varten:

Kauppakirja on yrityskaupan tärkein dokumentti, sillä siinä yksilöidään kaupan kohde eli ostettava yritys, kauppahinta ja maksuehdot sekä sovitaan muista keskeisistä kaupan ehdoista. Käytännössä kauppakirja on ostajan ja myyjän vakuutus ja turva siltä varalta, että yrityskaupan jälkeen tulee eteen jotakin odottamatonta tai ostaja ja myyjä ovat eri mieltä jostain kaupan yksityiskohdasta.

Vastuunrajoitus piilovirheiden varalta yksilöitävä kiinteistön kauppakirjassa

Maakaaren mukaan ostaja ei saa laatuvirheenä vedota seikkaan, joka olisi voitu havaita kiinteistön tarkastuksessa ennen kaupan tekemistä. Ostajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta ilman erityistä syytä tarkistaa myyjän kiinteistöstä antamien tietojen paikkansapitävyyttä eikä ulottaa tarkastusta seikkoihin, joiden selvittäminen edellyttää teknisiä tai muita tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä.

Mitä huomioida asuntokaupassa?

Erityisen tärkeä asia asunnonkaupassa on sekä ostajan että myyjän kannalta se, ettei kaupan teon jälkeen tulisi ns. jälkipuheita ja reklamaatioita asunnosta. Ostaja ei halua yllätyksiä kaupan teon jälkeen. Jos ostaja tällaisia kohtaa, on ostajan esitettävä reklamaatio ja vaatimukset myyjälle. Myöskään myyjä ei halua ottaa vastaan tällaisia reklamaatioita ja vaatimuksia.

Yrityskaupan muistilista

Myyjän kannalta ongelmallisin onkin vastuu salaisesta tai piilevästä virheestä. Kiinteistönkaupassa myyjä vastaa siitä, jos kiinteistö salaisen virheen vuoksi poikkeaa merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä voidaan olettaa (maakaari 2:17.1, 5 kohta). Salaisella virheellä tarkoitetaan virhettä, jota myyjäkään ei olisi ennen kauppaa voinut havaita.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

Kun myyt asuntosi, voit tehdä sen itse tai käyttää kiinteistönvälittäjää. Valtaosa suomalaisista luottaa kiinteistövälittäjään, mutta asuntokaupan voi hyvin hoitaa itsekin. Pienellä vaivannäöllä asunto-osakkeen myynti on suhteellisen yksinkertaista, mutta kiinteistön, kuten omakotitalon myynnissä tarvitaan enemmän asiakirjoja ja osaamista. Tästä oppaasta saat hyödyllisiä vinkkejä etenkin asunnon myymiseen itse.

Ylen kysely: Keskustan puheenjohtajakisasta tulossa todella tiukka – Kaikkonen ja Kulmuni lähes tasoissa

– Usein pelot korvauksista ovat turhia. Kun kiinteistön vikoja käydään läpi ja kirjataan ne kauppakirjaan ymmärrettävästi, esimerkiksi "kävimme kellarissa ja siellä oli kumisaappaan varteen asti vettä" tai että "putket ovat niin vanhat, että ne voivat hajota milloin vaan". Silloin ostaja ei voi sanoa, ettei tiennyt vioista, sanoo Asunto Björndahlin toimitusjohtaja Kaj Björndahl.

Kauppakirjoja, kaupanvahvistusta ja vuokrasopimuksia

Kun olet myymässä asuntosi, ja olet jo löytänyt ostajan, voit antaa meille tehtäväksi kauppakirjan laatimisen. Etenkin kun kyseessä on kiinteistön kauppa, on paljonkin asioita joita tulee huomioida kauppakirjassa. Tämän takia on yleensä molempien osapuolten etu, että kauppakirjan kirjoittaa ammattilainen. Holmström Group ei ole LKV, eli emme välitä tai arvioi kohteita, emmekä välitä vuokrakohteita. Laadimme huoneistojen ja kiinteistöjen vuokrasopimuksiakin.

SUOSITTELEMME

Metsäkiinteistö myynnin suunnittelu aloitetaan yleensä kiinteistöarvion laadinnasta. Arvio on asiaan perehtyneen ammattimiehen näkemys tilan markkina-arvosta. Lopullisen kauppahinnan sopivat tietenkin myyjä ja ostaja keskenään, mutta ostajakin  tekee tarjouksensa usein juuri kiintesitöarvion pohjalta. Ilman kiinteistöarviota metsätilan myynti on yleensä hankalaa, koska jokainen ostajaehdokas joutuu arvioimaan tilan itse.

Ostajan opas

PERUSTIETOA

Ostaessasi tai myydessäsi rakennettua tai rakentamatonta maata, on kysymyksessä aina kiinteistön kauppa. Kiinteistökaupasta säädetään maakaaressa ja siltä edellytetään tiettyä määrämuotoa, eikä se siksi ole oikeustoimena yhtä mutkaton kuin irtaimen tavaran kauppa. Kiinteistökaupan tekeminen ei kuitenkaan vaadi mitään sellaista erityisosaamista, etteikö siitä voisi suoriutua ominkin avuin, kunhan on selvillä muutamista perusasioista.