Press "Enter" to skip to content

Kauppakirja malli kiinteistö

Kiinteistölakimies auttaa. Yhteydenotto on maksuton eikä sitouta mihinkään! 

Ostajalle on toimitettava lainhuuto- ja rasitustodistus sekä kiinteistörekisteriote. Myös kuntotarkastusasiakirja on mainittava, jos sellainen on tehty. ”Ostaja on tutustunut lainhuuto- ja rasitustodistuksiin ja kiinteistörekisterin tietoihin sekä myytävää kaupan kohdetta ja naapurikiinteistöä koskeviin kaavakarttoihin ja -määräyksiin.” Kuntotarkastuksessa havaitut virheet on kirjattava kauppakirjaan. Mikäli vastuuta halutaan rajoittaa havaittujen virheiden osalta, kauppakirjaan voidaan kirjata vastuunrajoituslausekkeita.

Kiinteistön kauppakirjan laadinta

Asuntokaupan ehtoja sovittaessa on syytä huomioida, että kaikki sovitut asiat päätyvät myös kauppakirjaan. Liian usein asuntokauppaprosessin aikana puhuttuja yksityiskohtia jätetään vain suullisten sopimusten varaan, jolloin niiden toteennäyttäminen on monesti hyvin hankalaa. Jos esimerkiksi on sovittu, että keittiön kodinkoneet kuuluvat irtaimistona kauppaan, mutta tätä ei ole kirjattu kauppakirjaan, voi asian selvittäminen olla vaikeaa.

Perunkirjoitus ja perinnönjako

Kiinteistön kauppakirja tulee laatia tiettyjen muotomääräysten mukaan ja sen tulee sisältää tarvittavat tiedot. Ammattimainen kiinteistönvälittäjä on arvokas apu kiinteistökaupan asiakirjojen hankinnassa ja laatimisessa. Varminta onkin jättää kauppakirjan laatiminen asiantuntevalle välittäjälle. Välittäjä pitää myös huolen, että kaupantekotilaisuudessa on kaikki tarvittavat asiakirjat ja ne ovat ajantasalla.

Kauppakirjassa kielletyt ehdot

Kiinteistön kauppa on tehtävä kirjallisesti. Myyjän ja ostajan on allekirjoitettava kauppakirja. Lisäksi kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa kaikkien allekirjoittajien läsnä ollessa. Kiinteistön kauppa voidaan tehdä myös sähköisesti sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Myyjän ja ostajan on tällöin hyväksyttävä sähköinen kauppakirja. Kauppakirjasta on aina käytävä ilmi luovutustarkoitus, luovutettava kiinteistö, myyjä ja ostaja sekä kauppahinta ja muu vastike. Kiinteistön kauppa ei ole sitova, jos sitä ei ole tehty vaaditulla tavalla.

Kiinteistön kauppakirjaan tulee merkitä kaupan minimiehdot sekä mahdollinen purkava tai lykkäävä ehto. Nämä voidaan merkitä myös sähköiseen luovutuskirjaan, jos kauppakirja tehdään sähköisessä kaupantekojärjestelmässä. Kaupan minimiehtoja ovat kiinteistön luovutustarkoitus, josta käy ilmi, että myyjä luovuttaa kiinteistön ostajalle, luovutettava kiinteistö, myyjän ja ostajan tiedot sekä kauppahinta.

Soita Kiinteistölakineuvontaan

Muoto: Käytetyn asunto-osakkeen kaupassa vallitsee muotovapaus. Kauppakirjan muotovapauden lisäksi asunto-osakkeen kaupassa vallitsee sisältövapaus. Tämä tarkoittaa, että kaupan osapuolet voivat vapaasti sopia kaupan sisällöstä. Sisällön osalta keskeisiä kauppakirjan kohtia ovat kaupan sopijapuolet, kaupan kohde, kauppahinta ja kaupan muut ehdot.

Kiinteistön kaupan määrämuotoisuus

Kaupanvahvistajana todistan, että (myyjän nimi) (myyjän paikka) luovuttajana ja (ostajan nimi) (ostajan paikka) luovutuksensaajana ovat allekirjoittaneet tämän luovutuskirjan ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla.

Tarvitsetko avioehtosopimuspohjan vai testamentin vai kenties molemmat? Ei huolta, molemmat asiakirjat löytyvät ohjeineen asiakirjojemme joukosta. Avioehtosopimus sisältää myös sopimuksen rekisteröintiohjeet ja testamentti tärkeää tietoa testamentin muotomääräyksistä, joita tulee huolellisesti noudattaa. Jos haluat lahjoittaa omaisuutta, on oikeustoimesta hyvä laatia kirjallinen lahjakirja. Myös kauppakirjasta on aina hyvä laatia kirjallinen asiakirja. Lahjakirja ja kauppakirja löytyvät asiakirjamalleista.

Talon myynti

Kun lukee asiasta kirjoitettuja iltapäivälehtien juttuja ja varsinkin kommentteja jutuissa, voi jäädä siihen mielikuvaan, että maakaari on täysin epäonnistunut laki. Väittäisin kuitenkin, ettei vika ole itse laissa, vaan siinä miten talon myyntiin ja kauppaan on suhtauduttu uuden lain tultua voimaan. Oli erittäin tärkeää säädellä yksityiskohtaisesti sitä, miten vastuut jakautuvat taloa myytäessä, mutta samalla olisi ollut erittäin tärkeää tuoda kansalaisille esille se, että itse talon myyntiin liittyviä tapoja tulisi muuttaa.